Oglasna ploča HJS-a

Izvršni odbor je na svojoj 9. sjednici donio sljedeće odluke:
- Usvaja se Dnevni red Redovne sjednice Skupštine koja će se održati u Splitu, u JK Mornar 9. prosinca 2017. godine 
- Usvaja se primjedba JK Zagreb na izbor trenera za SP World Sailing Youth 2017. Umjesto trenera klase Laser Radial - Marka DEM Viturrja imenuje se Teo Pizul.
- Usvaja se ograničeno sufinanciranje nastupa daskaša Enrica Marotija za 2017 godinu, sukladno pravilima o refundaciji i pokrivanju troškova HJS-a za natjecanja iz programa HJS-a.

Temeljem odredbi Statuta (Članak 18.5) i Poslovnika Skupštine HJS-a, Redovna sjednica Skupštine Hrvatskog jedriličarskog saveza, održati će se u subotu, 9.12.2017. u Jedriličarskom klubu Mornar, Uvala baluni 1, 21000 Split s početkom u 12.00 sati. Registracija i verifikacija mandata Zastupnika započet će u 11.00 sati.  Molim rezervirajte ovaj termin i obavezno delegirajte predstavnika na sjednicu Skupštine. Materijali za sjednicu Skupštine objavljeni su rubrici za članove i ažurirati će se do sjednice.

8. sjednica Izvršnog odbora održana je u Splitu, 13. rujna 2017. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. Donosimo najvažnije informacije sa sjednice:

Upravljanje sportskim objektima i sportske luke
Rad Pododbora za sportske luke – Izvršni odbor primio je na znanje aktivnosti Pododbora uključujući i dva sastanka koja su se održala MPPI u Zagrebu. Kod ove točke sjednici su prisustvovali predsjednici JK Trogir i JK Zenta. Predsjednik JK Zenta Davor Dominović ukratko je upoznao članove IO o događanjima u PŠD Zenta unatrag nekoliko godina i otežanim, gotovo nemogućim uvjetima za djelovanje JK Zenta. Sukladno zadaćama HJS-a, Izvršni odbor imenuje dopredsjednika Zorana Popovića kao kontakt osobu za pomoć u situaciji u kojoj je JK Zenta. Za stručnu pomoć se mogu obratiti i članovima Pododbora za sportske luke. Predsjednik JK Trogir Šime Rožić izvijestio je članove Izvršnog odbora u vezi dopisa i prijava koji stižu na adresu HJS-a. Prema predsjedniku Rožiću djelovanje JK Trogir je u skladu za zakonima RH, što se može vidjeti iz pozitivnih rješenja raznih inspekcija u posljednje vrijeme, a osoba koja prijavljuje koristi više lažnih identiteta. Izvršni odbor primio je na znanje izlaganje predsjednika JK Trogir.
Sustav natjecanja za Optimiste – revidiranje dijela postojećeg dokumenta koji se odnosi na Kup RH a prema dogovoru i razjašnjenju VZN. Predsjednik Vijeća za natjecanje Edo Fantela obrazložio je sustav. Za dio koji on smatra da jasno piše u sustavu dodatno obrazlaže da u kalendarskoj godini u trenutku dodjele titula dijete mora biti ispod 12 godina po godištu. Nakon obrazloženja Izvršni odbor prihvaća novi sustav u cijelosti.
Prijedlozi VZN-a uz novi sustav natjecanja. Izvršni odbor usvaja i slijedeće prijedloge VZN-a: Marko Zuban je vođa ekipe na SP i Josip Golem vođa ekipe na EP za cijelo mandatno razdoblje. Koordinatori priprema su Josip Golem – sjever i Vedran Mandić – jug.
- Nakon zaključenja izborne kriterijske ljestvice 2018. godine, pet prvoplasiranih natjecatelja ostvaruje pravo nastupa na SP bez obzira na spol. Ukoliko imaju želju za promjenom nastupa, dužni su u roku od dva dana nakon objavljene zaključene izborne ljestvice na službenim stranicama klase, obavijestiti VZN s obrazloženjem u pisanom obliku. VZN će dati mišljenje i prema ovlastima donijeti odluku. Svi ostali prema plasmanu na izbornoj ljestvici (6. mjesto i dalje) i formuli za nastup na EP ostvarili su pravo nastupa na EP. Trenera reprezentacije na SP i EP predlažu klubovi takmičara koji su ostvarili pravo nastupa na tim takmičenjima. Odluku donosi VZN, bez obzira na ostvareni plasman takmičara na izbornoj ljestvici.
Kvalifikacijske regate za optimiste po regijama - jesen 2017.
Usvajaju se kvalifikacijske regate po regijama za jeden 2017.:
Regija jug
Dubrovačka regata Dubrovnik 6.-8. listopad
Mala Mrduja Split 13.-15. listopad
Novogodišnja regata Hvar 28.-30. prosinac
Regija sjever 
Kup Lošinja Lošinj 03.-05. studeni
ACI Kup Optimist Ičići 17.-19. studeni
Sveti Nikola Pula 08.-10. prosinca

Nastup na WS YOUTH 2017
HJS je uplatio kotizaciju za 5 posada (daska m i ž, samac m i ž i dvojac ž) i 3 prateće osobe. Kotizacija uključuje smještaj i prehranu. Refundirati će se dodatni smještaj i prehrana treneru Theu Pizzulu kao četvrtom treneru. Pokriti će se troškovi karata za jedriličare samce m i ž i jednu prateću osobu. Ako financijska sredstva iz redovnog programa budu dozvoljavala svim ostalim trenerima i jedriličarima će se refundirati avio karte. Kod refundacije prioritet je slijedeći: jedriličari pa treneri. Troškovi vođa puta će se refundirati po odluci Izvršnog odbora nakon refundacije svih troškova jedriličara i trenera ako to financijske mogućnosti dozvole.
Status sportaša koji su u programima HOO, a nisu nastupili na regatama u 2017. Jedriličarima Igoru Mareniću, Ivanu Kljakoviću-Gašpiću i Tini Mihelić uputiti će se dopis sa povratnicom i elektroničkom poštom na kućnu i klupsku adresu. Zatražiti će se očitovanje o njihovom statusu. Potrebno je da obrazlože razloge nenastupanja u ovoj godini i navedu planove za 2018. godinu.

Natječaj PH 2018
Do iduće sjednice VZN će pripremiti termine i uvjete za PH koja se sufinanciraju iz sredstava HJS-a.
Naknadna uvrštenja regate u Kalendar 2018 - promjena naziva i termina regate.
Klubovi koji imaju prijavljene regate u Kalendaru HJS-a, ne mogu tražiti izmjenu termina i izmjenu naziva jedne te iste regate, već isto podliježe plaćanju pristojbe naknadnog uvrštenja regate. U ovom slučaju klubovi ne trebaju slati zahtjeve na IO, već se odmah primjenjuje navedena odluka. Izmjena naziva regate može se iznimno dopustiti u opravdanom slučaju, kod organizacije sportske regate za „male klase“.
Regate koje se ne prijavljuju u Kalendar HJS-a – jedan od slučaja reg. FIUMANKA
Razvila se diskusija oko najučinkovitijeg načina rješavanja ovih slučajeva i djelovanju HJS-a u okvirima svojih prava i zaduženja u odnosu na zakone RH. Za početak će Predsjednik zatražiti razgovor u HOO-u, te će se postupno krenuti ka drugim tijelima RH. Tajnik će pripremiti i financijski pregled udjela klubova u budgetu HJS-a koji se bave isključivo organizacijom charter i turističkih regata.
Financije HJS-a
Redovni program – preraspodjela sredstava temeljem očitovanja klubova
Usvaja se prijedlog predsjednika VZN-a Ede Fantele, da se preraspodjela odgodi za mjesec studeni kada će biti jasnija slika troškova.
Usklađivanje financiranja juniora na SP i EP
Pravilnik iz 2013. ostaje kako je prihvaćen početkom ove godine do daljnjeg. Izvršni odbor donosi odluku, samo za nastupe u 2017. godini: financiranje nastupa juniora na SP biti će istovjetno kao i za EP.
Programske aktivnosti za 2018 - plan HJS-a prema HOO
Tajništvo je izvršilo upis financijskog plana za 2018. godinu u računalni sustav HOO-a.

Rješavanja žalbi na odluke Stegovne komisije u drugom stupnju iz prošlog mandata
Izvršni odbor rješavao je žalbu u drugom stupnju u slučaju iz prošlog mandata.

Priprema za Skupštinu HJS-a – 9.12.2017. - domaćin JK Mornar u Splitu
Definiranje rokova za dostavu izvještaja i planova stručnih tijela – do 15.10.2017.

Logistika za nastup na OI Tokio 2020. U cilju da se jedriličarima pruže što bolji uvjeti za nastup na OI Tokio razmatra se i pitanje uvođenja meteorologa u stručni tim. Za sada postoji niz prijedloga i rješenja te će se odabrati najbolje. Predsjednik je već obavio preliminarne razgovore u HOO-u na ovu temu. Na WS godišnju konferenciju idu Edo Fantela (zastupnik) i Ivo Jaić.

7. sjednica Izvršnog odbora održana je u Puli, 25. kolovoza 2017. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. Donosimo najvažnije informacije sa sjednice:

Izvršni odbor potvrdio je odluke sa prethodnih sjednica uz slijedeće napomene:
Kod raspodjele sredstava u redovnom programu potrebno je uskladiti financiranje juniora na SP i EP te se traži od VZN-a da revidira dokument iz 2013. godine.
U dokumentu VZN-a - Sustav natjecanja za Optimiste - dio koji se odnosi na Kup Hrvatske za kadete i mlađe kadete, ne primjenjuje se do daljnjeg radi neusklađenosti. Članica IO zadužena za juniore i kadete Gea Barbić i VZN potrebno je da izvrše dodatnu reviziju ovog dijela dokumenta. Dokument pod nazivom Ostale promjene koji navodi imenovanje koordinatora priprema i vođe puta za SP i EP, nije sastavni dio Sustava i nije usvojen od Izvršnog odbora.

Pregled financijske realizacije plana HJS-a za 2017. godinu do 17.08.2017. Izvršen je uvid u financijsku realizaciju plana HJS-a. Uočena je manja potrošnja sredstava po individualnim i redovnim planiranim sredstvima. Potrebno je uputiti na klubove korisnike sredstva upit o realnoj realizaciji plana do kraja godine, kako bi IO mogao izvršiti preraspodjelu sredstava na najbolji mogući način tijekom rujna.

Rješavanje žalbi
Izvršni odbor rješavao je žalbe na odluke Stegovne komisije u drugom stupnju, jednu žalbu iz prošlog i jednu iz ovog saziva, te će Izvršni odbor postupati sukladno Pravilniku i Statutu.

Imovina HJS-a
Temeljem očitovanja klubova (Trogir - 470, Mornar – Laser, Uskok - 49er) o preuzimanju obveza plaćanja PDV po doniranoj opremi, Izvršni odbor usvaja procjenu imenovane komisije za navedenu imovinu kako je predložena i u skladu sa ranijim odlukama IO.
Ustupanje kontejnera na korištenje prema očitovanjima klubova
Izvršni odbor daje kontejner HJS-a, JK Marini Kaštela na korištenje do daljnjeg. Potrebno je da JK Marina Kaštela organizira prijevoz kontejnera iz Lore u Marinu Kaštela. U slučaju potrebe za kontejnerom, HJS će obavijestiti JK Marina Kaštela na vrijeme o svojim namjerama, a najmanje mjesec dana unaprijed.

Obrazovanje trenera u suradnji sa HOO-HOA / KIF
Radi nedovoljnog broja prijavljenih i nemogućnosti organizacije tečaja po povoljnim uvjetima, tečaj se neće organizirati.

Natječaj za zamjenu adm. tajnice Lane Anđel dok je na porodiljnom dopustu.
Nakon zaprimljene natječajne dokumentacije i izvršenog testiranja najbolji kandidat je Dora Radić – Specijalistica sportskog managementa. Dora Radić prima se u radni odnos na zamjenu do povratka djelatnice koju zamjenjuje, uz prava i uvjete propisane za ovo radno mjesto u aktima HJS-a i HOO-a. Probni rok je tri mjeseca.

O točki 7. Kalendar regata 2017. i 2018. godine i točki 8. Upravljanje sportskim objektima, raspravljalo se bez donošenja odluka. Kod točke 7. donijeti će se potrebne odluke prilikom raspisivanja natječaja za organizaciju PH za 2018. godinu i upisa regata za Kalendar 2018. Na sljedeću sjednicu pozvati će se predsjednik Pododbora za sportske luke Žarko Grisogono na temu rada Pododbora i sastanka u ministarstvu u Zagrebu. Uvrstiti će se i točka na temu organizacije regata koje nisu u Kalendaru HJS-a (Fiumanka). Iduća sjednica planira se za vrijeme SP Laser u Splitu, okvirno 13.09. u prijepodnevnim satima.