Oglasna ploča HJS-a

Prema uputi Središnjeg državnog ureda za sport, objavljujemo listu jedriličara kandidata koji se upisuju u razredne odjele za sportaše. Prigovori kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…) zaprimaju se na službeni e-mail HJS-a do 19.06.2017. Dana 20.06.2017. je objava konačne liste i dostava u SDUS.

5. sjednica Izvršnog odbora održana je u Splitu, 06. svibnja 2017. godine. Prisutni iz IO HJS-a: Zlatko Taritaš predsjednik, Gea Barbić dopredsjednica (do točke 4.) i članovi Robert Sandalić, Ivica Dolenc i Marko Matić. Zaprimljena je isprika radi nedolaska člana IO Petra Kopanice iz obiteljskih razloga. Prisutni: Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje, Ivo Jaić tajnik i Žarko De Grisogono predsjednik Pododbora za sportske luke kod točke 1. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. Donosimo najvažnije informacije sa sjednice:

Pododbor za sportske luke
Izvršni odbor imenuje Žarka De Grisogona (Labud) predsjednikom Pododbora za sportske luke umjesto Janka Brnardića. Za članove pododbora imenuju se Janko Brnardić (Sisicia), Petar Kragić (Uskok), Hrvoje Markulinčić (Uljanik plovidba) i Denis Orlić (Orsan).
Predsjednik pododbora podnio je pisani izvještaj i iznio stanje u sportskim klubovima u odnosu na važeću pravnu regulativu te smjernice rada u narednom razdoblju. Radi se o problematici koja ulazi u područja najmanje tri ministarstva, a najprije će se pokrenuti razgovori sa Državnom upravom za sport i onda redom.
Zaključak je da treba snimiti postojeće stanje u HJS-u, odnosno status i stanje u kubovima. Žarko De Grisogono uz pomoć ureda HJS-a sastaviti će upitnik koji će se uputiti članstvu. Traži se kooperativnost klubova, a između ostalog potrebno je pripremiti snimku iz zraka sportskih luka i lučica, kao i iscrtati područje kluba, slipova, pontona, platoa i prostorija kojima se koriste klubovi HJS-a. Cilj je formiranje evidencije o lukama koje koriste klubovi HJS-a i svrha je dobiti uvid u stanje radi djelovanja Pododbora, a podaci neće biti nigdje iznošeni na način da su povezani sa konkretnim klubom.
Imovina HJS-a - kontejner: Potrebno ga je iznijeti iz RL Lora u dogledno vrijeme. Ponuditi će se splitskim klubovima na korištenje i održavanje do daljnjeg. HJS će snositi troškove transporta od Lore do mjesta iskrcaja i bojanje kontejnera.
Izvršni odbor usvaja prijedlog VZN-a. Zamolbe klubova za akontacijama će se rješavati u skladu sa raspodjelom sredstava u Redovnom programu i pravilom o isplati sredstava putem refundacije nakon završene akcije/natjecanja ili priprema.
Raspodjela sredstava u olimpijskom programu
Sredstva za opremu rasporediti će se u jednakom iznosu na sve korisnike programa po 8.750.00 kn, a sredstva za transport koristiti će se za prijevoz opreme na SK u Japan.
Nakon poduže rasprave usvaja se kriterij OI Tokio 2020. Kriterij je usvojen sa 4 glasa za i jednim protiv. - Prilog 2. ovog zapisnika.
Prijedlog sportaša za podnošenje kandidature u program Olimpijske solidarnosti MOO-a TOKIO 2020 Temeljem prijedloga VZN-a u program MOO-a predlažu se: Šime Fantela, Tonči Stipanović i Ivan Kljaković Gašpić.
Obrazovanje trenera u suradnji sa HOO-HOA / KIF - Na poziv za organizaciju tečaja prijavilo se 29 zainteresiranih. Od toga prema županijama: ST-DALM 18, ISTARSKA 6, ZADARSKA 4, PRIM-GOR 1. Predsjednik i tajnik će obaviti razgovor u HOA i HOO u cilju što skorijeg početka tečaja.
Rad Ureda HJS-a:
Zapošljavanje djelatnice na određeno vrijeme do povratka L. Tosti sa rodiljnog dopusta
Raspisati će se natječaj za zapošljavanje za vrijeme rodiljnog dopusta djelatnice Lane Tosti sa početkom rada mjesec dana prije odlaska na dopust. Sukladno planu i programu isplatiti će se neoporezive naknada djelatnicima u punom zakonskom iznosu HJS-a u dva djela: prvi dio lipanj - regres, drugi dio prosinac– božićnica.
Kalendar regata HJS-a - naknadna uvrštenja regate, promjena organizatora PH i drugo:
Izvršni odbor odobrava naknade upise i promjene organizatora PH prema slijedećem zahtjevima iz razloga što su natjecanja isključivo sportskog značaja: KJD TRI STRIJELE – REGATA „5. MURTER CHALLENGE“ (19.-21.05.2017.) – KLASA F18; Zahtjev za naknadni upis regate u kalendar: JK GALEB – REGATA „MNR OPTI GALEB 2017 TEAM RACE“ (16-18.06.2017.) – KLASA OPTIMIST; Zahtjev za naknadni upis regate u kalendar: ORGANIZACIJA PH – KJD ZAGREB „PH ZA BIC TECHNO 293 DO 11 GODINA “ (02.-03.09.2017.) – PODRŠKA KLASE BIC TECHNO; Zahtjev za promjenom organizatora PH NOD FREESTYLE – KJD JADRIJA (27.10.-03.12.2017.) umjesto KJD TRI STRIJELE (20.-24.06.2017.) – KLASA NOD FREESTYLE; Zahtjev za naknadni upis regate u kalendar: ORGANIZACIJA PH KITEBOARD (22.-26.06.2017.) – KJD Kitesurf Split – Ušće Neretve
Izvršni odbor daje podršku JK Val Šibenik za organizaciju EP IOM 2018.
Tisak Regatnih pravila i Godišnjaka. U tisak su proslijeđene uobičajene publikacije HJS-a Godišnjak i Regatna pravila za novi ciklus. Publikacije će se dostaviti gratis na klubove, a RP i na suce iz programa sudaca i jedriličare i njihove trenere iz programa financiranja HJS-a.
Financijski izvještaj 2016 (prilog). Usvaja se Financijski izvještaj za 2016. godinu, koji ide u Materijale naredne sjednice Skupštine HJS-a u Splitu.
Mediji, marketing – zaključak je da će se morati pronaći način za promociju HJS-a i suradnju sa medijima.

U suradnji sa HOA i KIF-om planira se održavanje novog tečaja za obrazovanje i usavršavanje trenera u jedrenju. Radi što bolje učinkovitosti tečaja koje ovisi o broju i mjestu stanovanja polaznika, pozivamo klubove da ispune anketni obrazac u prilogu i dostave na e-mail hjs@hjs.hr do 10.04.2017. PROGRAM
Foto: Regate.com.hr

Sjednica Izvršnog odbora održana je u Zadru, 11. ožujka 2017. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. Donosimo najvažnije informacije sa sjednice:
Pojedinačni popis imovine na dan 31.12.2016.
Slijedeće jedrilice su u planu za donaciju korisnicima, uz plaćanje obveznog PDV-a skladu sa prethodnim odlukama Izvršnog odbora: 470 – Trogir, 49er – Uskok, Laser – Mornar.
Navedeni korisnici se moraju očitovati u roku 15 dana od objave odluke, u suprotnom Izvršni odbor će donijeti odluke o daljnjem raspolaganju jedrilicama. Izvršiti će se pregled i procjena stanja i vrijednosti kontejnera u Lori.
Planovi i prijedlozi Vijeća za natjecanje
Redovni program raspodjela sredstava 2017. godine
Predsjednik VZN-a- Edo Fantela je izložio plan i program, te će još jednom pozvati klubove na dostavu preciznog plana. Izvršni odbor će na narednoj sjednici odlučivati o usvajanju konačnog Financijskog plana u Redovnom programu za 2017. godinu. Kao privremena mjera odobrava se refundacija sredstava za nastup na SK Miami za JK Mornar i JK Labud te akontacija za regatu u Palmi za JK Labud.
Državna prvenstva u naredne 4 godine
U narednom periodu donijet će se nacrt za raspisivanje natječaja za organizaciju državnih prvenstava u naredne četiri godine. Prvenstveno se radi na odabiru pravog termina. Prijedlog je da se sa organizacijom PH AOC okvirno ide u svibnju, o čemu će se dodatno raspravljati.
Klasa Optimist
Predsjednik VZN-a izložio je alternativni program kriterijskih regata za Optimiste po principu 5+2 regate na području sjevera i juga, u dva kvalifikacijska ranga, te se isti uspoređuje sa dosadašnjim principom kriterijskih natjecanja koji je prva opcija za daljnji nastavak natjecanja. Edo Fantela sastaviti će dopis u vezi kriterija za Optimiste, koji će se poslati svim predsjednicima klubova na očitovanje.
Temeljem Članka 33.(4). po prijedlogu VZN-a, Izvršni odbor imenuje Ronalda Špišića tajnikom klase Optimist.
Izborni sustav Tokio 2020
Predsjednik VZN-a izložio je nacrt sustava, koji će se pripremiti za usvajanje do iduće sjednice.
Obrazovanje trenera u suradnji sa HOO-HOA / KIF
Uputiti će se poziv klubovima radi procjene broja polaznika, radi planiranja novog ciklusa obrazovanja u suradnji sa HOA.
Kategorizacija sportaša – obavezna naplata upravnih pristojbi od 16.03.2017.
Prima se na znanje odluka HOO-a temeljem mišljenja Porezne uprave.
Naknadno uvrštenje regate – zahtjev HR ORC udruge
Obzirom na okolnosti sa terminima i regata je u sustavu kriterijskog natjecanja za kup, odobrava se naknadno uvrštenje u Kalendar HJS-a za 2017. godinu.
Osnivanje pododbora sukladno Statutu HJS-a
Osniva se Pododbor za sportske luke i za predsjednika pododbora imenuje se Janko Brnardić. Izvršni odbor će imenovati članove iz Pule, Zadra, Splita i Dubrovnika. Pododbor će se baviti problematikom koji imaju klubovi članovi HJS-a kod koncesija i drugih zakonom utvrđenih regulativa, a ne sagledavaju probleme koji imaju sportski klubovi.
U narednom periodu planira se i osnivanje Pododbora za školstvo i Pododbora za poreze u sustavu sporta i neprofitnih organizacija.
Prima se na znanje dopis JK Split u vezi angažiranja trenera za Milana Vujasinovića. HJS nema u planu angažiranje trenera prema svom programu, dok je u programu HOO-a za HJS angažiran maksimalan broj trenera.

Predsjednik Hrvatskog jedriličarskog saveza (HJS) Zlatko Taritaš sazvao je za subotu, 11. ožujka 4. sjednicu Izvršnog odbora HJS-a. Izvršni odbor će razmatrati prijedloge Vijeća za natjecanje za tekuću i naredne godine. Na dnevnom redu je plan raspolaganja imovinom HJS-a te suradnja sa Hrvatskom olimpijskom akademijom HOO-a i Kineziološkim fakultetom odnosno obrazovanje i usavršavanje trenera u jedrenju.
Na 3. telefonskoj sjednici Izvršnog odbora donijeta je odluka o produženju ugovora za najam prostorija ureda HJS-a do 2022. godine.

Sjednica Izvršnog odbora održana je u Zagrebu, 6. veljače 2017. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.
Izvršni odbor je po prijedlogu predsjednika stručnih tijela imenovao članove stalnih stručnih tijela. Vijeće zbora sudaca: Ted Weidlich i Nena Marelich Iushich i Vijeće odbora premjerača: Josip Jospić i Denis Marinov. Prima se na znanje informacija sastava Odbora za žalbe VZS-a: Josip Vehovec predsjednik, Franco Battistin, Neven Baran, Zoran Grubiša i Tonko Petešić

Članstvo HJS-a:
Jedriličarsko brodarski klub Lastovo primljen je u članstvo, a JK Tramontana prema rješenju Ureda državne uprave pripojio se Jedriličarskom klubu Jugo i prestao postojati, te se briše iz popisa članova HJS-a.

Popis imovine na dan 31.12.2016.
Potrebno je za narednu sjednicu pripremiti popis jediničnog stanja imovine, kako bi se sukladno prethodnim odlukama izvršio otpis neupotrebljivog sukladno zakonu ili donacija na klubove uz pokriće PDV-a.

Kalendar 2017
Daske Slalom – PU Peliška jedra Orebić, 20-24. lipnja, 2017. - Izvršni odbor usvaja prijedlog klase neolimpijske daska i kandidaturu PU Peliških jedara za organizaciju PH Slalom.
Šljuka – JK Plav Krk, 23-25 lipanj, 2017. – usvaja se kandidatura za organizaciju PH po dogovoru sa klasom Šljuka.

Molba za oslobađanje od plaćanja pristojbe za naknadnu prijavu u Kalendar – JK Podstrana
Izvršni odbor usvaja argumente kluba za oslobađanje od plaćanja pristojbe za naknadno uvrštenje, te uvrštava regatu IFCA Grand Prix u Kalendar HJS-a za 2017. godinu.

Planovi stručnih tijela

Usvaja se usklađeni financijski plan VZS-a sa sredstvima odobrenim od Izvršnog odbora i Skupštine HJS-a. Prima se na znanje popis sudaca predviđenih za program razmjene sudaca u okviru financijskog plana.

Prijedlozi VZN-a: Usvaja se prijedlog da se za skrb oko organizacije nastupa na Olimpijskim igrama mladih – Buenos Aires 2018 imenuju: Ivica Dolenc ispred Izvršnog odbora i Damir Čargo ispred Vijeća za natjecanje.
Usvaja se prijedlog da se za 2018. godinu ponovo uvrsti PH za prijelazne klase na popis državnih prvenstava u jedrenju, te je potrebno razraditi dodjele titula i naslova prvaka u odnosu na uzrasne kategorije, prvenstveno u Laser Radialu.
Usvaja se prijedlog da se od 2018. godine za PH AOC seniori i juniori, natječaj raspiše temeljem organizacije natjecanja u četverogodišnjem razdoblju.