Oglasna ploča HJS-a

20. sjednica Izvršnog odbora HJS-a održana je u Zadru, 19. listopada 2018. godine. Sjednici su prisustvovali Zlatko Taritaš predsjednik, dopredsjednik Zoran Popović, članovi IO Robert Sandalić, Marko Matić, Petar Kopanica. Ivo Jaić tajnik, Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje i Vilim Nakst predsjednik Skupštine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Zlatko Taritaš. Prije potvrde Zapisnika donosimo najvažnije informacije sa sjednice.

Natječaj za organizaciju Prvenstva Hrvatske 2019. godine - raspisuje se 
Mijenja se sustav dodjele nagrada kod klase Optimist i dijele se tri kompleta medalja: dječaci (prvak, viceprvak) djevojčice (prvakinja, viceprvakinja) i treći komplet ukupni poredak (prvak-viceprvak ili prvakinja-viceprvakinja u ukupnom poretku).
Rok za podnošenje kandidatura je 1. prosinac 2018.

Realizacija Financijskog plana 2018.
Izvještaj o realizaciji Financijskog plana za 2018. godinu sa projekcijom troškova do kraja godine ažurirati će se odlukama sa ove sjednice i uplatama HOO za mjesec listopad te će se uvrstiti u Materijale Skupštine nakon ažuriranja i sjednice IO koja se planira dana 23.11.2018. VZN treba dati projekciju troškova u Redovnom programu do kraja godine, uključujući 100.000,00 kn nerealiziranih sredstva za rad trenera Milana Vujasinovića i cca 80.000,00 kn sredstva za juniore.

Priprema za sjednicu Skupštine HJS-a u Hvaru – Dnevni red
Izvršni odbor sukladno Poslovniku Skupštine usvaja Dnevni red Redovne sjednice Skupštine HJS-a, koja će se održati na Hvaru 1.12.2018.
Prijedlog članarina za 2019. godinu ostaje isti kao i prijašnjih godina.
Financijski plan za 2019. godinu ažurirati će se sa podacima iz HOO-a i HZTK-a koji se očekuju tijekom studenog, te će se usvojiti na idućoj sjednici Izvršnog odbora.
Materijali drugih tijela upravljanja HJS-a uvrstiti će se nakon zaprimanja, a dodatne materijale koje treba usvojiti Izvršni odbor uvrstiti će se nakon slijedeće sjednice.
Kroz 2019. potrebno je uskladiti pravilnike sa aktualnom situacijom na terenu kako bi provedba pravilnika bila moguća (Pravilnik o reklamiranju…)

Vijeće za natjecanje – prijedlozi
Izborni sustav klase Optimist – dopune i izmjene
Prvenstvo Hrvatske za klasu Optimist neće se bodovati kao kriterijska regata klase Optimist.
Potvrđuje se regata JK Primoštena za kvalifikacijsku regatu regije Jug (19.-21.10.2018), te treba pronaći još dva organizatora kvalifikacijskih regata za regiju Jug do kraja 2019 godine.
Ostavka člana VZN-a Damira Nakrsta Nakon očitovanja VZN-a i prijedloga novog člana, Izvršni odbor uzet će u razmatranje ostavku dosadašnjeg člana VZN-a.

Vijeće zbora sudaca – izvještaj i plan
Usvaja se plan i izvještaj Vijeća zbora sudaca uz napomenu da će se Financijski plan VZS-a morati uskladiti sa Financijskim planom HJS-a koji bude usvojen na Skupštini u prosincu.

Projekt Nacra 17 posade Igor Marenić / Karla Šavar
Postignut je dogovor sa HOO-om o refundaciji sredstava nabave broda Nacra 17 kroz namjensko povećanje Redovnog programa HJS-a u 2019. godini
Odobravaju se sredstva za rad trenera posade Nacra 17 Tea Pizzula u iznosu od 40.000,00 kn za 2018. i 120.000,00 kn za 2019. godinu u mjesečnim ratama. Izvor sredstava su rezervna sredstva HJS-a. Sa klubom YC Zagreb i trenerom potpisati će se ugovor o namjenskom trošenju sredstava nakon zaprimanja plana rada trenera sa posadom Nacra 17 i ugovora trenera i kluba YC Zagreb. Za 2018. godinu potrebno je izvršiti prenamjenu neutrošenih sredstava iz programa HJS-a, po ovoj namjeni. Odluka je donesena sa tri glasa ZA, jednim PROTIV i jednim suzdržanim.

Nabava odjeće za reprezentativce – ponuda RIP CURL
Ponuda tvrtke RIP CURL je cjenovno prihvatljiva. Do prihvaćanja konačne ponude izvršiti će se dodatne konzultacije oko dizajna majica, za što se zadužuju Marko Matić i Edo Fantela.

Rad ureda HJS-a
Administrativnoj tajnici na zamjeni Dori Radić Ugovor o radu usklađuje se do povratka na rad Lane Anđel nakon porodiljskog dopusta i zakonskog GO. Radi povećanog obima posla proizašlog iz naloga od strane SDUS i obrade podataka za SDUS, potrebno je usklađenje i upoznavanje sa novim zadacima, te je potrebno da obje djelatnice budu na radnom mjestu neko vrijeme. Ugovor se produžuje do 28. veljače 2018. Uskladiti sa planom neutrošenih sredstava 2018. i uvrstiti u plan 2019.

Podrška JK Uskok u namjeri organizacije EP 2020 za 49er, 49er FX i Nacra 17
Izvršni odbor daje podršku Jedriličarskom klubu Uskok za organizacijom ovog prvenstva.

- Izvršni odbor dodatno je raspravljao se o radu udruženja klase Optimist, financiranju klase i sustavu kriterija
- Na sjednicu Skupštine EUROILCE ide Zlatko Jakelić
- Na sjednicu Skupštine World Sailing idu Edo fantela, Miroslav Bjelajac i Ivo Jaić

Održana je elektronski dana 20.09.2018. radi novonastalih okolnosti i potrebe donošenja hitnih odluka o kriterijskim regatama u narednom razdoblju. Temeljem prijedloga Vijeća za natjecanje, Izvršni odbor po točkama dnevnog reda donosi slijedeće odluke:

Klasa Optimist

Prvenstvo Hrvatske za klasu optimist 2018 (flotno)
Obzirom da se Prvenstvo Hrvatske za klasu optimist (flotno) nije održalo zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, regata Kup Krševana 9.-11.11.2018. u organizaciji JK Uskok biti će ujedno i Prvenstvo Hrvatske za klasu Optimist. Prvenstvo Hrvatske će se bodovati kao kvalifikacijska regata za regiju jug te kao izborna regata za odabir kadetske reprezentacije. HJS će delegirati suce za Prvenstvo Hrvatske. Odobravaju se dodatna novčana sredstva u iznosu 15.000,00 kuna za JK Uskok, zbog povećanih troškova organizacije Prvenstva Hrvatske.
Na kvalifikacijskim i izbornim regatama zadnji mogući start zadnjeg dana regate je 45 minuta prije službenog zalaska sunca.

Kvalifikacijske i izborne regate 2018/19
Regija sjever – kvalifikacijske regate
JK Kvarner Rabačka regata 28.-30.9.2018.
JK Jugo Lošinjska regata 2.- 4.11.2018.
JK Croatia Aci Cup 16.-18.11.2018.
JK Vega Sveti Nikola 7.-9.12.2018.
JK Opatija Carneval Cup 15.-17.2.2019.
JD Val Crikvenička regata 22.-24.3.2019.
Napomena: Regata Aci cup 16.-18.11.2018. se ubacuje kao šesta kvalifikacijska regata za regiju sjever, zbog neodržanog Prvenstva Hrvatske koje je kvalifikacijska regata za regiju sjever.

Regija jug – kvalifikacijske regate
JK Orsan Dubrovačka regata 5.-7.10.2018.
JK Uskok Sveti Krševan 9.-11.11.2018.
JK Zvir Novogodišnja regata 28.-30.12.2018.
JK Split Prvenstvo grada Splita 1.-3.3.2019.
Za petu kvalifikacijsku regatu naknadno će se odrediti organizator.
Kvalifikacijske regate su kategorija 3+ uz dodatak obaveznog suđenja na moru RP42.

Izborne regate za odabir kadetske reprezentacije u klasi optimist:
JK Uljanik 5.-7.4.2019.
JK Horizont 12.-14.4.2019.
JK Split 3.-5.5.2019.
JK Uskok 10.-12.5.2019.
Molimo gore navedene klubove organizatore da se u što kraćem roku očituju VZN-u (vzn@hjs.hr) da li prihvaćaju organizaciju izborne regate u navedenim terminima.

Međunarodne regate kadetske reprezentacije i termini priprema za nastup na EP Crozone-Morgat Francuska 22.-29.6.2019., SP Antigua 6.-16.7.2019., i EP Team Race 20.-25.8.2019.
Pripreme reprezentacije: 22.4.-28.4.2019. Pula, pripreme će se sufinancirati od strane HJS-a za prvih 15 jedriličara/ki na kriterijskoj ljestvici na dan 15.04.2019. Ove pripreme nisu obavezne, u slučaju odustajanja nekog od jedriličara/ki upražnjeno mjesto će popuniti jedriličar/ka po odluci VZN. 8.-14.6.2019. Hrvatska, zajedničke pripreme cijele reprezentacije plus prve dvije rezerve. Ove su pripreme obavezne za reprezentativce, te će dobiti ispričnice zbog izostanka iz škole zadnjeg tjedna nastave. HJS će financirati pripreme.

Prvenstva Hrvatske za klasu Optimist - termini održavanja:
Prvenstvo Hrvatske flotno 29.8.-1.9.2019.
Prvenstvo Hrvatske flotno do 12 god ina 6.9.-8.9.2019.
Prvenstvo Hrvatske Team Race 16.8.-18.8.2019.

Juniori

Laser 4.7 M/Ž i LRD M/Ž (U19) – kriterijske regate 2018/19: Prvenstvo Hrvatske prijelazne klase Omiš 2018., Opatija cup – Opatija, Sveti Nikola – Pula, Novogodišnja regata Hvar EC, Velika Nagrada Mornara, Split, Kopar EC i Hyeres EC
Sustav bodovanja: boduju se tri domaće regate plus dvije regate Europa Cupa, ukupno pet regata. U slučaju da se održe tri domaće regate bodovati će se dvije, ako se održe dva Europa Cupa bodovati će se obje regate. Ako se održe dvije ili manje domaćih regata bodovati će se održane regate isto vrijedi i za Europa Cup.

Laser STD U21 i Laser Radial Ž U21 – kriterijske regate 2018/19: Opatija cup - Opatija, Sveti Nikola - Pula, Novogodišnja regata Hvar EC, Velika Nagrada Mornara – Split, Prvenstvo Hrvatske za olimpijske klase – Split, Kopar EC i Hyeres (ne Europa cup)
Sustav bodovanja: boduju se tri domaće regate plus dvije međunarodne regate, ukupno pet regata. U slučaju da se održe tri domaće regate bodovati će se dvije, ako se održe dvije međunarodne regate bodovati će se obje regate. Ako se održe dvije ili manje domaćih regata bodovati će se održane regate isto vrijedi i za međunarodne regate.
Zbog zgusnutog kalendara iz kriterijskih regata ispale su SOSW i regata Dan Uljanika, ukoliko organizatori ovih regata žele da njihove regate ostanu kriterij za juniore trebati će predložiti nove termine održavanja. Termini međunarodnih regata će imati prednost.
Organizator Prvenstva Hrvatske za olimpijske klase JK Mornar treba obratiti pažnju da se termin ne preklapa sa terminom regate Europa Cupa u Kopru ako je to moguće.

Imenovanje tajnika klase - Na prijedlog VZN Izvršni odbor imenuje Tea Piasevolia za tajnika juniorskih klasa Laser 4.7 M/Ž, LRD M/Ž U21, Laser STD U21. Za potrebe praćenja rada navedenih klasa formirati će se internetska stranica za klasu Laser juniori. Zadaci tajnika su vođenje kriterijske ljestvice navedenih klasa, organizacija priprema jedriličara, organiziranje odlaska reprezentacije na velika natjecanja SP, EP i EC. Tajnik klase sudjeluje u održavanju i radu web stranice svoje klase.

Termin održavanja Prvenstva Hrvatske za neolimpijske klase je: 13.-15.9.2019.

Izvršiti će se refundacija troškova nastupa na Svjetskom prvenstvu za juniore u klasi 470 Ž za posadu Hana Dragojević i Ana Zelić JK Labud u visini od 10.000,00 kuna.

Prima se na znanje informacija da će se u petak 9.11.2018. u prostorijama JK Uskok održati sastanak klase Optimist sa jednom točkom dnevnog reda: izbor predsjednika klase i promjena tajnika klase.

18. sjednica Izvršnog odbora održana je u Splitu, 24. kolovoza 2018. godine. Sjednici su prisustvovali Zlatko Taritaš predsjednik i članovi Ivica Dolenc, Robert Sandalić i Marko Matić, Ivo Jaić tajnik, Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Zlatko Taritaš. Prije potvrde Zapisnika donosimo najvažnije informacije sa sjednice.

Na početku sjednice izvršen je osvrt na netom završeno SP u Arhusu na kojem su hrvatski jedriličari uzeli norme za OI Tokio u dvije klase, te je osvojen naslov svjetskih prvaka, što nije uspjelo mnogim razvijenim jedriličarskim nacijama.

Temeljem Statuta HJS-a i odluke Skupštine u Splitu, Redovna sjednica Skupštine HJS-a održati će se 1. prosinca 2018 u Hvaru. Određuje se rok do 15. listopada do kada sva tijela predviđena Statutom trebaju dostaviti planove i izvještaje za sjednicu Skupštine.

Usvojen je tekst usklađivanja Pravilnika o verifikaciji i registraciji sa aktualnim stanjem i Uredbom o zaštiti podataka

U periodu između dviju sjednica, angažirana je novinarka Zrinka Grancarić u svrhu izvještavanja sa SP Aarhus. Zrinka Grancarić obavila je posao za koji je angažirana, te Izvršni odbor ocjenjuje ovaj angažman odličnim.

Ocjena Izbornog sustava za klasu Optimist i odluka o daljnjem kriteriju
Nakon zaprimanja odluke VZN-a o nastavku Izbornog sustava za klasu Optimist iz sezone 2017/2018, zaprimanja mišljenja predsjednika VZS-a o angažmanu sudaca na izbornim regatama te rekapitulacije realizacije troškova sudaca na izbornim regatama Izvršni odbor donosi slijedeće odluke:
- Sustav natjecanja u klasi Optimist za narednu sezonu 2018/2019 u osnovi ostaje nepromijenjen uz jednu modifikaciju. Ukupan broj jedriličara koji će nastupati na izbornim regatama je 80, dok je minimalan broj jedriličara iz jedne regije 30. Broj jedriličara koji će regija sjever i regija jug imati na izbornim regatama ovisiti će o plasmanu jedriličara u prvih 80 hrvatskih jedriličara na prethodno održanom Prvenstvu Hrvatske u klasi Optimist. Izlazna godišta neće se uzimati u obzir prilikom brojenja plasmana. Primjer – na Prvenstvu Hrvatske u klasi Optimist 2018. u Puli, plasman u prvih 80 hrvatskih jedriličara ostvarilo je 44 jedriličara iz regije sjever, a 36 jedriličara iz regije jug, ne uzimajući u obzir izlazna godišta (2003.). Prema tom omjeru 44 jedriličara sa sjevera i 36 s juga nastupiti će na izbornim regatama u 2019. godini. (Broj jedriličara uzet je sa prošlogodišnjeg Prvenstva Hrvatske u Postira)
- Uputa VZN-a sucima na izbornim regatama: zadnji dan regate nema vremenskog ograničenja za davanje zadnjeg mogućeg starta.
Način sufinanciranja kvalifikacijskih regata i izbornih regata temeljem iskustva u protekloj sezoni se mijenja radi praktičnosti. Za troškove sudaca na kvalifikacijskim regatama odobravaju se sredstva u iznosu 2.000,00 kuna, a za troškove sudaca na izbornim regatama odobrava se iznos 10.000,00 kn. Sredstva će se transferirati na klubove organizatore. Realizaciju sredstava u skladu sa zakonima RH izvršit će ured HJS-a.
- Raspisuje se natječaj za organizaciju pet kvalifikacijskih regata po regiji sjever i 5 kvalifikacijskih regata po regiji jug u razdoblju od 21.09.2018. do 24.03.2019.
- Raspisuje se natječaj za organizaciju izbornih regata po datumima:
5.4.-7.4.2019.
12.4.-14.4.2019.
3.5.-5.5.2019.
10.5.-12.5.2019.
Ponude za organizaciju kvalifikacijskih i izbornih regata potrebno je dostaviti do 10. rujna. 2018. na e-mail vzn@hjs.hr i hjs@hjs.hr.
- Prema molbi VZN-a, daje se napomena JK Vegi iz Pule da se kod raspisivanja oglasa kriterijske regate pridržava pravilnika o startninama, te da isti ne tumači po svom slobodnom uvjerenju.

Dodjela organizacije PH za klasu BicTechno293 U12 temeljem prijedloga tajnika klase
Dodjeljuje se organizacija Prvenstava Hrvatske za BicTechno293 U12 - YC zagreb u terminu. 1-2 rujna 2018. Izvršni odbor daje napomenu tajniku klase da se ubuduće za organizaciju PH treba prijaviti na natječaj kada se raspiše godinu ranije.

Projekt Nacra 17
Zlatni olimpijac Igor Marenić uz podršku klubova JK Sveti Krševan i JK Zagreb, odlučio je nastaviti olimpijsko jedrenje u mješovitom olimpijskom katamaranu Nacri 17, sa mladom i perspektivnom jedriličarkom Karlom Šavar. Temeljem dostavljene dokumentacije, u kojoj se između ostaloga od HOO-a traži nabava novog broda, Izvršni odbor za potrebe priprema ove posade do kraja 2018. godine odobrava iznos 123.000,00 kn iz Redovnog programa HJS-a kod HOO-a. Navedeni iznos je prenamjena preostalih sredstava u stavci Rezervnih sredstava Redovnog programa HJS-a.

Povlašteni prijevoz trajektom za jedriličarske klubove
Prema dogovoru sa predsjednikom HOO-a Zlatkom Matešom uputiti će se zajednički dopis na MPPI i SDUS kojim se traži popust za jedriličare kao što je bio dosadašnjih godina.

Trenažni kampovi saveza
Predsjednik Zlatko Taritaš izvještava Izvršni odbor o zajedničkom radu sa HOO-om u cilju pronalaženja najpovoljnijih lokacija za sjedište jedriličarskog kampa saveza ili više njih, a sve u skladu sa ugovorima HOO-a sa MORH i RH.

Raspisuje se natječaj za organizaciju pet kvalifikacijskih regata po regiji sjever i pet kvalifikacijskih regata po regiji jug u razdoblju od 21.09.2018. do 24.03.2019. i natječaj za organizaciju izbornih regata (2 sjever, 2 jug) na datume: 5.4.-7.4.2019., 12.4.-14.4.2019., 3.5.-5.5.2019., 10.5.-12.5.2019.

Ponude za organizaciju kvalifikacijskih i izbornih regata potrebno je dostaviti do 10. rujna. 2018. na e-mail vzn@hjs.hr i hjs@hjs.hr

Način sufinanciranja kvalifikacijskih regata i izbornih regata temeljem iskustva u protekloj sezoni se mijenja radi praktičnosti. Za troškove sudaca na kvalifikacijskim regatama odobravaju se sredstva u iznosu 2.000,00 kuna, a za troškove sudaca na izbornim regatama odobrava se iznos 10.000,00 kn. Sredstva će se transferirati na klubove organizatore, a realizaciju sredstava u skladu sa zakonima RH izvršit će ured HJS-a.

17. sjednica Izvršnog odbora održana je u Šibeniku, 15. lipnja 2018. godine. Sjednici su prisustvovali Zlatko Taritaš predsjednik, Zoran Popović dopredsjednik i članovi Ivica Dolenc i Robert Sandalić, Ivo Jaić tajnik, Vedran Mandić član Vijeća za natjecanje. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Zlatko Taritaš. Prije potvrde Zapisnika donosimo najvažnije informacije sa sjednice.

Realizacija Financijskog plana HJS-a 2018. godine
Program juniora i dopisi klubova Zagreb, Labud i Val Šibenik
- Nakon zaprimanja kriterijske ljestvice od strane tajnika klase Laser utvrđuje se da su jedriličar Roko Stipanović i jedriličarka Karmen Perković ostvarili pravo na sufinanciranje troškova nastupa, temeljem prvog mjesta na kriterijskoj ljestvici sukladno odluci o financiranju juniora.
- Dodatno se odobrava pokriće troškova avio karata za trenere koji su određeni za natjecanje WS YOUTH 2018: Petar Cupać, Teo Piasevoli i Marin Sirišćević. Refundacija ostalih troškova za ovo natjecanje za sada nije u planu i ovisna je o realizaciji postojećeg plana. U rujnu će se izvršiti ponovna rekapitulacija plana juniora i ukoliko ostane sredstava moguća je rekapitulacija troškova recipročno po klubovima učesnicima. Vedran Mandić će koordinirati nabavu karata za jedriličare za koje još nije potvrđen nastup na WS Youth 2018.
- Jedriličarima Brunu Gašpiću i Roku Copiću odobrava se refundacija sredstava za SP u Kielu krajem lipnja, umjesto predviđene refundacije za SP JUN u kolovozu po 10.000,00 kn temeljem odluke o financiranju juniora.
- Uvidom u program Palme Čargo i analizom dosadašnjih troškova, ovog trenutka nije moguće odobriti dodatna sredstva. Ako bude mogućnosti, HJS će naknadno refundirati dio opravdanih troškova za Palmine pripreme za SP Aarhus.
- Karla Šavar stekla je pravo na refundaciju troškova za SP i EP U21 temeljem plasmana na kriterijskoj ljestvici. Klub radi nepovoljne financijske situacije traži isplatu akontacije koja nije predviđena usvojenim programom. Obavještava se JK Zagreb da dostavi svu dokumentaciju kojim se pravdaju realizirani troškovi, a ured HJS-a će izvršiti refundaciju troškova.

Program seniora – Milan Vujasinović - zamolba JK Split
Klub radi nepovoljne financijske situacije traži isplatu akontacije koja nije predviđena usvojenim programom. Obavještava se JK Split da dostavi svu dokumentaciju kojim se pravdaju realizirani troškovi, a ured HJS-a će izvršiti refundaciju troškova.

Dopis predsjednika Stegovne komisije – slučaj JK Clivo
Izvršni odbor primio je na znanje informaciju o pokretanju novog Stegovnog postupka.

Zahtjev za ponavljanje Stegovnog postupka JK Trogir
Zahtjev je upućen Izvršnom odboru. Nakon uvida u slučaj i konzultacija i sa odvjetnikom postupiti će se sukladnom aktima HJS-a.

Prvenstvo Hrvatske za Optimiste do 12 godina
Izvršni odbor usvaja prijedlog VZN-a za izmjenu termina PH Optimist do 12 godina zbog nastupa jedriličara iz JK Omiš Josipa Tafre (2007) na SP u Cipru. Novi termin prvenstva bi bio 08.09. do 10.09.2018. - umjesto 07.09. do 09.09. 2018. Utvrđeno je da je početak školske godine predviđen za 3. rujna 2018. tako da nema dodatnog izostajanja iz škole u odnosu na prvotni termin.

Nastup na Aarhus 2018 i WS Youth USA – prijave učesnika
Klubovi su dostavili popise učesnika prema pozivu, te će se izvršiti prijava sukladno dostavljenim podacima. JK Labud obavijestio je tijela HJS-a da jedriličar Dominik Perković neće nastupiti na SP Aarhus 2018. Vedran Mandić će izvršiti dodatnu provjeru mogućih učesnika po ovom pitanju, ujedno i kod učesnika za WS YOUTH 2018 u klasi RS:X.

Financijski izvještaj za 2017. godinu nakon uvida revizora, ujedno i Izvještaj za Skupštinu HJS-a u prosincu.
Uvrštava se Financijski izvještaj za 2017. godinu u Materijale za predstojeću Skupštinu HJS-a koji se sastoji od: Rekapitulacija priliva i odliva - novčani tijek, Rekapitulacija prihoda i rashoda, Redovni program - Realizacija po korisnicima programa, Individualni program - Realizacija po korisnicima programa, Realizacija ostalih rashoda, Donacija opreme, Upitnik o funkcioniranju sustava fin. upravljanja i kontrola 2017, FINA Izvještaj o prihodima i rashodima i Izvješće neovisnog revizora.

Razno
- Zadužuje se Vijeće za natjecanje da izvrši analizu novog sustava klase Optimist i podnese izvještaj do 1. kolovoza 2018. Izvršni odbor će uvrstiti ovu točku na prvu sljedeću sjednicu.
- Izvršni odbor osigurati će dnevno novinarsko praćenje SP Aarhus 2018.
- Početkom iduće godine utvrditi će se Program razvoja ženskog jedrenja u Hrvatskoj

Naredna sjednica Izvršnog odbora održati će se krajem kolovoza.