Statut, pravilnici...

... obrasci i drugi obavezni dokumenti

Statut Hrvatskog jedriličarskog saveza

Poslovnik skupštine Hrvatskog jedriličarskog saveza

Stegovni pravilnik

Pravilnik o iznosima startnina na PH i kriterijskim regatama
Pravilnik o verifikaciji i registraciji u jedrenju
Pravilnik o zvanjima
World Sailing Adversting CODE 
Pravilnik Vijeća zbora sudaca
Pravilnik Vijeća odbora premjerača
Poslovnik Vijeća za natjecanje
Odluka o službenom putovanju i putnim troškovima (03.06.2022.)

Logotip HJS-a (PDF, AI, CDR, JPG)

Članstvo HJS-a

Postupak primanja kluba u članstvo HJS-a - potrebna dokumentacija

Osnovna kartica podataka člana HJS-a / Prijava promjene ovlaštene osobe i službenih kontakta udruge

Imenovanje zastupnika u Skupštini HJS-a
Imenovanje zamjenika zastupnika - kad je zastupnik biran u tijelo HJS-a
Jednokratna punomoć ovlaštenoj osobi za prisustvovanje  Skupštini
Evidencijski listić  -  prilaže se kod registracije na Skupštini

Registracija i verifikacija jedriličara, obrasci zdravstvene sposobnosti i pravilnik

Prijava regate

Državna prvenstva - dodjela nagrada, obrasci, organizatori, rezultati

Krstaši - Registri / Upis u registar / Zahtjev za izdavanje broja na jedru / Vinjete / Reklame / ORC Svjedodožbe

Daske za jedrenje - zahtjev za broj na jedru - obrazac

Upute o postupanju kluba kod kandidata za organizaciju SP i EP
Uputa Srednjeg državnog ureda za sport

Troškovnik natjecanja iz programa HJS-a
Obrazac putnog naloga

 

Dokumenti za suce i vođenje regate

Dokumenti - stranice Vijeća suda suda
Regatna pravila

Izvještaj predsjednika RO
Izvještaj predsjednika OZP-a

EUROSAF Judges Exchange / Izvješće o učešću u radu međunarodnog žirija

STANDARDNI OGLAS REGATE -  HRVATSKI / ENGLESKI
STANDARDNE UPUTE ZA JEDRENJE -  HRVATSKI / ENGLESKI
STANDARDNE UPUTE PRILOG A -  HRVATSKI / ENGLESKI
STANDARDNE UPUTE PRILOG B -  HRVATSKI / ENGLESKI

Posebni propisi sigurnosti za odobrenje regate

 

DOKUMENTI HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA

POVEZNICA NA STRANICU DOKUMENATA HOO-a

KATEGORIZACIJA JEDRILIČARA

Pravilnik o kategorizaciji sportaša HOO-a - Kategorizacija jedriličara - Zahtjev za kategorizaciju 

RAZVOJNI PROGRAMI HOO-a

Pravila i godišnji iznozi razvojnih programa HOO-a
Obrasci prijedloga uvrštenja u razvojne programe HOO-a (obavezno ispuniti obrasce 1,2,3)MZOS - Zakon o sportu
MFIN - Neprofitne organizacije
www.zakon.hr

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJI HZTK

2017. - 2018. - 2019. - 2020 - 2021.

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

 

IZVJEŠTAJI NEOVISNIH REVIZORA 
o obavljenom revizijskom uvidu u financijsku izvješću HJS-a

2015 -  2016  - 2017  - 2018  - 2019 - 2020 -  2021

 

JAVNA NABAVA 

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Popis gospodraskih subjekata