Dana 1. rujna 2021. stupa na snagu nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/2021), temeljem koje se ukida obveza plaćanja upravnih pristojbi za rješenja o kategorizaciji sportaša. Navedeno znači da se zahtjevi za kategorizaciju sportaša podnose Hrvatskom olimpijskom odboru na rješavanje bez prilaganja biljega ili plaćanja iznosa upravne pristojbe. Upravne pristojbe također se ne plaćaju na druge dokumente koje HOO izdaje temeljem javne ovlasti, kao što je izvadak iz evidencije osvajača medalja na olimpijskim igrama i svjetskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama.
Obavijest o prestanku obveze plaćanja upravnih pristojbi na rješenja o kategorizaciji sportaša od 01.09.2021.