Oglasna ploča HJS-a

Održana je u Zadru, 31. kolovoza, 2021. godine. Sjednici su prisustvovali: Zlatko Taritaš predsjednik, Robert Sandalić dopredsjednik IO i članovi Ante Mlikota Marin Paić i Kazimir Ferenčić, Edo Fantela predsjednik VZN-a i Ivo Jaić tajnik. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda, sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. 

Na samom početku održana je minuta šutnje za preminule bivše dužnosnike i jedriličare Igora Božičevića i Tonča Antunovića.

Za dopredsjednike Izvršnog odbora potvrđeni su članovi IO Gea Damjanović i Robert Sandalić.

Imenovanja predsjednika stalnih stručnih tijela HJS-a
Temeljem Statuta Čl. 28.(6) za predsjednike stalnih stručnih tijela imenuju se:
Edo Fantela – predsjednik Vijeća za natjecanje
Miroslav Bjelajac – predsjednik Vijeća zbora sudaca
Zoran Grubiša – predsjednik Vijeća odbora premjerača

Predsjednik VZN-a je iznio kratki pregled rezultata kadeta i juniora, te posebno naglasio značajan rezultatski napredak optimista.

Na prijedlog predsjednika Vijeća za natjecanje Ede Fantele za članove VZN-a imenuju se: Damir Čargo, Vedran Mandić, Teo Piasevoli i Robert Scheidl. Vijeće za natjecanje djelovati će u proširenom sastavu i sastancima će u pravilu sudjelovati tajnici klasa Josip Golem i Karlo Krpeljević te Robert Jurinčić bez prava glasa.

Članove Vijeća zbora sudaca i Vijeća odbora premjerača Izvršni odbor će imenovati nakon prijedloga imenovanih predsjednika Miroslava Bjelajca i Zorana Grubiše.
U planu je osnivanje Pododbora za više područja djelovanja.

Pregled realizacije Financijskog plana 2021. godine
Realizacija na dan 26.08.2021. iznosi 36,99% na strani prilijeva i 43,06% na strani odljeva. Razlika se odnosi na neisplatu znatnih sredstava od strane HOO-a za realizirane programske aktivnosti HJS-a i klubova. Očekuje se uskoro uplata od strane HOO-a.
Redovni program HJS-a – realizira se po planu. Predsjednik VZN-a zadužuje se za projekciju troškova do kraja godine i eventualne prijedloge preraspodjele, kako bi Izvršni odbor mogao donijeti odluku u cilju racionalnih trošenja sredstava.
Olimpijske igre Tokio – troškovi nastupa reprezentacije na OI Tokio uglavnom su pokrivene od stane HOO-a. HJS je pokrio dio troškova savjetnika za regatna pravila Nevena Barana kod nastupa na OI i priprema tijekom 2021. godine. Medijsko praćenje nastupa jedriličarske reprezentacije pokrio je djelomično HRT, dok je HJS pokrio troškove usluga snimatelja i opreme.
Troškovi dodatnog apartmanskog smještaja za jedriličare, uzrokovanih restrikcijama zbog pandemije, pokriti će se iz programa HOO-a.
Polugodišnji Financijski izvještaj HJS-a 2021. (FINA) – predan u roku
Plan HJS-a kod HZTK - Javni poziv do 2. rujna – uređenje prostorija: Usvaja se prijedlog kako je priložen. Prihvatljive aktivnosti uključuju: građevinsko uređenje i sanaciju uredskog prostora u kojem prijavitelj djeluje, kupnju uredskog namještaja i uredske opreme, vezano uz djelovanje prijavitelja kao krovne organizacije u određenoj djelatnosti tehničke kulture.

Izbor revizora za 2021. godinu:
Usvaja se ponuda Maran d.o.o. Split, na iznos: 6.500,00 kn + PDV.

Kalendar regata HJS-a 2021. – pregled održanih regata – usporedba 2019. i 2021.
Izvršen je uvid upisanih regata na početku godine, održanih, neodržanih, izmjena termina i ostalog po Kalendaru HJS-a za 2021. godinu. Zadužuje se ured HJS-a da izradi paralelan pregled za 2019-2020-2021 godinu.
Uvidom u realizaciju održanih regata po kalendaru, izmjenama termina i ruta te ostalog proizlazi da kod klubova koji se bave organizacijom komercijalnih regata dolazi do nesklada sa regatama upisnih/prijavljenim u kalendar i realizacije po kalendaru tijekom godine i česte su izmjene po svim stavkama kalendara.
U tu svrhu pripremiti će se odluka/pravilnik za upis regata i rad po Kalendaru HJS-a, gdje će klubovi kod prijave regata u Kalendar HJS-a prilikom izrade kalendara uplatiti administrativnu pristojbu koja će biti nivelirana ovisno o karakteru regate.
Ovako prikupljena sredstva biti će utrošena za troškove organizacije sportskih natjecanja – kriterijskih regata, stručni rad i drugo po potrebi razvoja sportskog jedrenja kadeta i juniora

Prvenstvo Hrvatske Laser Radial - JK Mornar – održati će se u terminu 17.-19.09.2021

Međunarodna natjecanja i kriterijske regate do kraja 2021. godine
ISAF YOUTH – za koordinatora se imenuje Teo Piasevoli
Predsjednik VZN-a Edo Fantela usmeno je izvijestio Izvršni odbor o predstojećim međunarodnim natjecanjima do kraja 2021. godine. Edo Fantela napraviti će i pregled sukladno odluci iz točke 2. ovog Zapisnika.
Vijeće za natjecanje hitno će izraditi prijedloge kriterijskih regata za klase ILCA i Optimist.