Oglasna ploča HJS-a

Izvršni odbor imenovao je članove Vijeća zbora sudaca prema prijedlogu predsjednika VZS-a. Vijeće zbora sudaca čine: predsjednik Miroslav Bjelajac i članovi Nena Marelić Iussich i Jan Winkler.

„Odredbe točaka I. i V. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova ne odnose se na sportaše, trenere i drugo osoblje koje sudjeluje u sportskim treninzima i natjecanjima koji se organiziraju u sportskim objektima kojima upravljaju ustanove ili trgovačka društva čiji su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave ili u kojima Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave imaju većinski dio.“

ODGOĐENO ZA 5.02.2022 Redovna sjednica Skupštine HJS-a održati će se u subotu 11.12.2021. u Hotelu Park, Kralja Petra Krešimira IV. 23 u Makarskoj, u domaćinstvu Jedriličarskog kluba Bura, s početkom u 12.00 sati. Registracija zastupnika počinje u 11.00. sati. Poziv na Skupštinu sa materijalima upućen je na službene adrese klubova. Zastupnici mogu predići materijale i na stranicama HJS-a u rubrici za članstvo pod Skupština, gdje će se ažurirati sa prispjelim materijalima.
Održavanje Skupštine ovisi o aktualnoj situaciji sa pandemijom i odlukama stožera. Članstvo će biti pravodobno obaviješteno o odlukama koje utječu na održavanje sjednice Skupštine.

Održana je u Zagrebu, 3. studenog, 2021. godine. U sjednici su učestvovali iz Izvršnog odbora HJS-a: Zlatko Taritaš predsjednik, Robert Sandalić dopredsjednik IO i članovi Ivica Dolenc i Kazimir Ferenčić Ostali: Edo Fantela predsjednik VZN-a i Ivo Jaić tajnik

Pregled odluka sa sjednice:

Prijedlozi i odluke VZN-a
Izvršni odbor usvaja i potvrđuje slijedeće prijedloge Vijeća za natjecanje.
- Potvrđuje se Tajnik klase ILCA juniori - Robert Jurinčić umjesto Tea Piasevolija
- Klasa Optimist - nastavlja se sa sustavom natjecanja usvojenim za natjecateljsku sezonu 2017/18 sa kvalifikacijskim i izbornim regatama. Sustav bodovanja regata ostaje isti i sa Kupom Hrvatske. Kvalifikacijske regate će se održati za regije sjever i jug u razdoblju od 24.9.2021. do 20.3.2022. Kvalifikacijske regate su kategorija 3+ uz dodatak obaveznog suđenja na moru RP42. Ovogodišnje PH za klasu Optimist održano u Medulinu, po prijašnjim odlukama ulazi kao kvalifikacijska i izborna regata. VZN donosi odluku da po završetku zadnje izborne regate te potvrde kadetskih reprezentativaca za SP i EP od strane VZN-a - sve reprezentativne akcije (pripreme i regate) postaju obavezne za sve reprezentativce. Vođe puta za SP i EP ostaju i dalje Marko Zuban za SP te Josip Golem za EP.
- Kriterijske regate za klasu ILCA u 2021. godini:
PH – ILCA 6, Kup Opatije, Sveti Nikola i Novogodišnja regata Hvar
Sustav natjecanja: ukupno će biti osam kriterijskih regata, naknadno će se utvrditi koje su još četiri regate u 2022. godini. Sustav bodovanja regata: održano 8 boduje se 7, održano 7 boduje se 6, održano 6 boduje se 5, održano 5 boduje se 4, održano 4 boduje se 3, održano 3 boduje se 2, održano 2 boduje se 2.
- Kriterij za odlazak na ISAF Youth završava sa regatom PH ILCA 6 od 17.9. do 19.9.2021.

Financijski plan HJS-a 2021:
- Izvršen je pregled realizacije Financijskog plana na dan 19.10.2021.
- Redovni program HJS-a i međunarodna natjecanja do kraja 2021. godine – Izvršena je rekapitulacija neutrošenih sredstava i temeljem prijedloga predsjednika VZN-a Izvršni odbor donio je slijedeću odluku. Neutrošena sredstva Milana Vujasinovića, posade Igor Marenić /Anđela de Micheli Vitturi i sredstva za Offshore klasu, zajedno sa rezervnim sredstvima raspoređuju se u dodatna sredstva za kadete u iznosu od 38.357,53 kn (regata u Berlinu i razlika više utrošenih sredstava), 50.000,00 kn za klasu 420 prema planu tajnika klase Karla Krpeljevića i po 40.000,00 kn za jedriličare sa ponajboljim rezultatima u olimpijskim klasama: Enia Ninčević, Michaella de Micheli Vitturi, Filip Jurišić, Palma Čargo i Martin Dolenc.
- Prema iskazanim potrebama posade Šime i Mihovila Fantele i Elene Vorobeve dio ili sva neutrošena sredstava prenamijeniti će se u opremu (jedrilica, dijelovi). Ostali korisnici Redovnog programa mogu također prenamijeniti dodijeljena sredstva iz gornje stavke prema potrebama te ih pisano argumentirati kako bi ured zahtjeve dostavio u HOO.
- Odobrava se JK Vega refundacija nezatraženih sredstava za organizaciju 2 kvalifikac. regate
- Plan HJS-a kod HZTK - uređenje prostorija: temeljem javnog poziva HZTK za građevinsko uređenje i sanaciju uredskog prostora odobreno je 60.957,00 kn HJS-u za dovršetak uređenja prostorija ureda: ugradnja klime i zatvaranje prostorija radi smanjenja potrošnje energije grijanja i hlađenja te nabavu uredskog namještaja. Realizacija je u tijeku.
- Djelatnica Dora Radić od 1.1.2022. prima se u stalni radni odnos, a sve sukladno odluci o financiranju njene plaće od strane HZTK.

Imenovanje članova stalnih stručnih tijela predviđenih Statutom HJS-a
Temeljem prijedloga predsjednika Vijeća odbora premjerača Zorana Grubiše za članove se imenuju Denis Marinov i Josip Jospić.

Kalendar regata HJS – pregled održanih regata – usporedba 2019., 2020. i 2021.
- Izvršen je uvid u realizaciju i usporedbu održanih regata prijavljenih u Kalendar HJS-a.
- Odobrava se termin 19.-21.11.2021. za PH 470. Organizator JK Labud u Splitu.

Primanje u članstvo
YC Zlarin Zlarin – reaktivacija članstva dugogodišnjeg kluba (1986.), zahtjev za primanje u članstvo sa usklađenom i kompletiranom dokumentacijom na dan 19.10.2021. je pravovaljan te ispunjava uvjete za primanje u članstvo pri HJS-u sukladno Statutu HJS-a, ZOS i ZOU. Predsjednik kluba: Roberto Bolanča, Tajnik kluba: Renato Ljuba. Adresa kluba: Zlarin, Ispo Leroja bb.
JK Hydro Dubrovnik – zahtjev za primanje u članstvo sa usklađenom i kompletiranom dokumentacijom na dan 19.10.2021. je pravovaljan te ispunjava uvjete za primanje u članstvo pri HJS-u sukladno Statutu HJS-a, ZOS i ZOU. Predsjednik kluba: Ivan Grgić, Tajnik kluba: Lovre Peović. Adresa kluba: Dubrovnik, V. Mačeka 34.

Priprema za Redovnu sjednicu Skupštine HJS-a dana 11.12.2021. u Makarskoj
Izvršni odbor usvojio je sukladno Poslovniku i Statutu Dnevni red sjednice, te potvrdio članarine HJS-a koje ostaju u istom iznosu kao i prethodnih godina. Tajnik će sukladno statutu poslati poziv i materijale zastupnicima. Dio materijala iz opravdanih razloga poslati će se naknadno do sjednice Skupštine.
U planu je i organizacija Svečane Skupštine – Veliki dan hrvatskog jedrenja početkom prosinca sa dodjelom prigodnih priznanja za rezultate i minuli rad u jedrenju.

Zamolba za sufinanciranjem izrade knjige o olimpijcu Karlu Baumanu
Temeljem zamolbe rodbine zaslužnog jedriličara i prvog olimpijca Karla Baumana odobrava se iznos od 5.000,00 kn za izradu monografije.