Oglasna ploča HJS-a

Temeljem odredbi Statuta (članak 18.5) i Poslovnika Skupštine HJS-a (članak 3.) Predsjednik Skupštine Vilim Nakrst sazvao je Redovnu sjednicu Skupštine Hrvatskoga jedriličarskoga saveza. Sjednica će se održati 14.12.2019. u Zagrebu – Buzin, Buzinski prilaz 10 -  izmjena u susjednoj zgradi - Hotel Aristos - Cebini 33 - s početkom u 11.00 sati. Materijali su poslani na službene e-mail adrese. Registracija zastupnika započet će u 10.30 sati. Nakon sjednice domaćin YC Zagreb organizira prigodni domjenak. Punomoć.

Sjednica je održana u Zagrebu, 22. listopada 2019. godine. uz prisustvo Zlatka Taritaša predsjednika, Gee Damjanović dopredsjednice i članova Ivice Dolenca, Petra Kopanice i Roberta Sandalića. Opravdano odsutan: Zoran Popović dopredsjednik Prisutni: Vilim Nakrst predsjednik Skupštine, Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje, Ivo Jaić tajnik. Nakon utvrđivanja potrebnog kvoruma i dnevnog reda, sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.

- Redovna sjednica Skupštine u Zagrebu održati će se 14. prosinca u 11.00 sati.

Donošenje i usklađenje odluka i Pravilnika sa aktualnim Zakonima RH:
- Odluka o usklađivanju procedura Hrvatskog jedriličarskog saveza sa Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
- Pravilnici HJS-a sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak: Pravilnik VZS-a i Pravilnik o putnim troškovima te drugdje gdje se navodi u odlukama koje se pozivaju na važeće Zakone RH.
Donosi se:
- Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
- Lana Tosti koja radi na poslovima unosa osobnih podataka imenuje se Službenicom za zaštitu osobnih podataka – DPO/Data Pro¬te¬ction Officer.

Preuređenje prostorija ureda HJS-a – Sportska dvorana Gripe
- Pododbor za preuređenje – u Pododbor se bira Darko Mesarek (HOO – službenik za postupke javne nabave) po pitanjima zakonskog provođenja postupaka javne nabave
- Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provoditi će ovlašteni predstavnici HJS Pododbor za preuređenje prostorija Zoran Popović, Mislav Olujić i Darko Mesarek. Obveza Pododbora je temeljem Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave u skladu sa troškovnikom, provesti procedure i dati prijedlog najpovoljnijeg izvođača radova Izvršnom odboru.
- Sukladno odlukama sa Skupštine HJS-a, zatražiti će se kredit u visini iznosa radova na preuređenju prostorija.

Logističke pripreme za OI Tokio
- Nabava kontejnera za potrebe reprezentativnog tima
Zatražiti će se ponude za nabavu polovnog kontejnera za potrebe reprezentacije na OI Tokio uključujući i OI 2024 i OI 2028. Kontejner će nakon uređenja imati višenamjensku svrhu: svlačionica, prostor za odmor i fizioterapiju, skladište i radionica.
- Uređenje kontejnera za potrebe reprezentacije
Imenuje se Pododbor za uređenje višenamjenskog kontejnera u sastavu Zoran Popović, Robert Sandalić i Karlo Krpeljević. Obveza Pododbora je temeljem Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave u skladu sa troškovnikom provesti procedure i dati prijedlog najpovoljnijeg izvođača uređenja Izvršnom odboru.

Prvenstva Hrvatske
Određivanje datuma i uvjeta PH 2020 i raspisivanje natječaja.
Temeljem prijedloga VZN-a određuju se datumi i uvjeti za organizaciju PH 2020:

Prvenstvo Hrvatske za olimpijske klase – seniori i juniori
Organizator je JK Mornar do 2021. temeljem natječaja iz 2018. godine.
Klase i discipline: AOC (sen, jun prema pravilima klase)
Datum održavanja: datum po prijedlogu organizatora 12.-15. ožujka
4 dana jedrenja
Iznos sufinanciranja: 35.000,00 kn po godini

Prvenstvo Hrvatske za neolimpijske klase
Klase i discipline: LAS 4.7 (U16 i U18), LRD MUŠKI (U17 i U19), 420 (OPEN, U17 i U19)
Techno 293 (U11 U13 U15 i U17)
Datum održavanja: 23.10.-25.10. 2020. - 3 dana jedrenja
Posebni uvjeti: organizator je dužan osigurati najmanje dva regatna polja, od kojih regatno polje za Techno 293 što bliže obali
Iznos sufinanciranja: 30.000,00 kn

Prvenstvo Hrvatske za Optimiste (kadeti U16) – ekipno i flotno
Datum održavanja: 31.08.-06.09. 2020. – 3+4 dana jedrenja
Iznos sufinanciranja: 40.000,00 kn

Prvenstvo Hrvatske za Optimiste (kadeti U12)
Datum održavanja: 11.09.-13.09. 2020. - 3 dana jedrenja
Iznos sufinanciranja: 15.000,00 kn

Zadužuje se VZN da za gore navedene prvenstva pronađe datum rezervnog termina za organizaciju PH u slučaju neodržavanja prvenstva radi nepovoljnih vremenskih uvjeta. Iznos sufinanciranja organizacije PH u ponovljenom terminu za svako prvenstvo je isti.
Ostali uvjeti za druga prvenstva ostaju kao i prethodnih godina.
Natječaj će se raspisati do 30. listopada.

Prvenstvo Hrvatske 2019 do 12 godina – kandidature za ponovljeno prvenstvo – JK Horizont Poreč i JK Split
Izvršni odbor dodjeljuje organizaciju ponovljenog PH do 12 godina Jedriličarskom klubu Horizont Poreč u terminu 22-24 studenog 2019, zbog kratkoće roka i nedovoljno vremena za provođenje natječaja te podrške klubova koje je dobio JK Horizont.

Daje se suglasnosti JK Split kod organizacije Otvorenog Europskog prvenstva za klasu Šljuka od 31. kolovoza do 5. rujna 2020.

U skladu Članka 35. Statuta Izvršni odbor usvaja prijedloge VZN-a vezane na kriterije za 2020. godinu (prilog)

Međunarodna aktivnost - World Sailing Skupština.
Delegat na Skupštini WS je Edo Fantela. U slučaju mogućeg glasovanja oko izbora klasa za iduće OI, delegat HJS-a glasati će za opciju da izbor klasa bude identičan klasama na OI RIO 2016. HJS će pokriti troškove avio karte dr. Nebojši Nikoliću – predsjedniku WS zdravstvene komisije

Angažiranje specifičnog snimatelja/kamermana za potrebe na OI Tokio 2020
Izvršni odbor donosi odluku o angažiranju snimatelja za potrebe HJS-a, kako bi jedriličarski tim bio korektno popraćen u medijima. U tijeku su pregovori o konačnom iznosu pokrivanja svih troškova boravka i rada snimatelja u Japanu.

Višegodišnji problemi JK Zenta u okviru PŠD Zenta
Izvršni odbor daje podršku svojoj članici JK Zenta Split i apelira na sve državne institucije da pokrenu zakonske postupke u cilju normaliziranja odnosa unutar društva i nesmetanog bavljenja sportskim jedrenjem djece, mladih i članova JK Zenta.

- Na prvom sastanku u 2020. godinu Izvršni odbor će raspravljati o obvezama zbora sudaca prema matičnom savezu.

Regatna vinjeta za krstaše - obavezna je za nastup na regatama iz Kalendara HJS-a i prilikom izdavanja svjedodžbe.

Iznimno: U tekućoj godini, jedrilica bez svjedodžbe i broja na jedru, može nastupiti samo na jednoj regati iz Kalendara HJS-a bez izdane regatne vinjete za krstaše. Vlasnik ili korisnik jedrilice o tome mora obavijestiti klub i Ured HJS-a. Klub organizator regate dostaviti će popis ovih jedrilica sa svaku regatu. Popis ovih jedrilica i na kojoj su regati nastupile biti će javno objavljen na internetskim stranicama HJS-a. Regatnu vinjetu moraju imati svi brodovi koji nastupe na regati iz Kalendara HJS-a. 

Registar jedrilica HJS-a po broju na jedru i evidencija izdanih regatnih vinjeta u tekućoj godini

Obrazac upisa u registar - izdavanje prve regatne vinjete - izmjena vlasnika - promjena podataka Obrazac nije potrebno ispunjavati kod slijedećeg izdavanja regatne vinjete za istu registriranu jedrilicu. Dovoljno je poslati upit za izdavanjem regatne vinjete ili potvrdu uplate za ranije registriranu jedrilicu na hjs@hjs.hr

P O D A C I   Z A   U P L A T U 
Broj na jedru  15 € (PDV uključen) pristojba za broj na jedru plaća se samo jednom kod izdavanja
Vinjeta            50 € (PDV uključen) pristojba za regatnu vinjetu plaća se za svaku kalendarsku godinu
SVRHA:           registar / regatna vinjeta i ime jedrilice
PRIMATELJ:  Hrvatski jedriličarski savez
IBAN:           HR6024020061100937114
 

Popis jedrilica pod stranom zastavom sa ishodovanom regatnom vinjetom

Popis jedrilica sa iskorištenim pravom jednog nastupa bez regatne vinjete

Obrazac prava prijave nastupa na jednoj regati bez regatne vinjete

Registar jedrilica Monotip klasa - MINI 650, MELGES 24, J 80, RAZRED 40

 

ORC Svjedodžbe

Na Godišnjem kongresu ORC-a, usvojeno je povećanje pristojbe kod izdavanja ORC svjedodžbi za 2024. kako slijedi:

ORC International - 85 eura
ORC Club - 50 eura

Certifikati DH i NS su besplatni za bilo koji brod ukoliko postoji redoviti certifikat.

Održana je u Šibeniku, 14. rujna 2019. godine. Sjednica je održana uz prisustvo Zlatka Taritaša predsjednika, Zorana Popovića dopredsjednika, člana Roberta Sandalića i uz telefonske konzultacije dostupnih članova Izvršnog odbora Petra Kopanice i Ivice Dolenca koji su telefonski glasali za svaku odluku. Opravdano odsutna: Gea Damjanović dopredsjednica Prisutni: Vilim Nakrst predsjednik Skupštine, Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje, Mislav Olujić član Pododbora za javnu nabavu i preuređenje prostorija HJS-a, Jasminka Reić Financijska tajnica. Nakon definiranja načina rada, glasovanja prisutnih i ostalih telefonom na sjednici, utvrđuje se potreban kvorum i dnevni red. Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.

Preuređenje prostorija
Radi obrazloženja donošenja potrebnih odluka na predstojećoj sjednici Skupštine, Izvršni odbor je definirao okvire djelovanja kod pregovora sa Gradom Splitom. Nakon uvida u okvirni troškovnik – 1. varijanta preuređenja prostorija HJS-a 730.000,00 kn - generalni je zaključak da se mora smanjiti ukupan iznos troškova, s naglaskom troškova fasade (izo stakla) elektroinstalacije i rasvjete. Nakon racionaliziranja svih troškova bitno je postići da mjesečna rata kredita i trošak najma prema gradu Splitu u zbroju bude manji nego sadašnji trošak najma u postojećem prostoru te time postigne isplativost najma na rok od deset godina.
Vezano na prijedlog Ugovora od Grada Splita – Javne ustanove sportski objekti, pored tipskog ugovora sa Gradom Splitom potrebno je dodatno potpisati sporazum o ulaganju u prostor, te definirati najmanje deset godina korištenja prostora čime bi se postigla isplativost. U slučaju kraćeg korištenja Grad Split treba obeštetiti ili vratiti komplet ulaganje. Izvršni odbor daje ovlasti Mislavu Olujiću za pregovore sa Gradom Splitom oko ovih pitanja.

Sportska problematika – odluke i prijedlozi VZN-a

LASER RADIAL Usvaja se prijedlog VZN-a da se Elena Vorobeva prijavi HOO-u kao Evidentni olimpijski kandidat ove godine radi ostvarenja prava iz Olimpijskog programa za 2019 godinu jer kvalifikacije nisu završene. Odobravaju se dodatna financijska sredstva za Elenu Vorobevu i Sandru Lulić u iznosu 30.000.00 za svaku jedriličarku iz rezervnih sredstava.
- kvalifikacijska regata za klasu Laser Radial je SP u Melbournu od 21.2. do 28.2.2020. Ako Elena Vorobeva na SP u Melbournu bude najbolje plasirana jedriličarka u klasi Laser Radial biti će proglašena MOK. U slučaju da na SP u Melbournu bilo koja Hrvatska jedriličarka bude bolje plasirana od Elene Vorobeve, sljedeća kvalifikacijska regata je 51. Trofeo princesa Sofia od 27.3. do 4.4.2020.

FINN Dopis JK Split - namjera Marina Mišure o nastavku karijere i mogućnosti ostvarenja norme u klasi Finn.
Nakon analize VZN-a o dosadašnjim nastupima jedriličara koji u kontinuitetu jedre cijeli olimpijski ciklus Josipa Olujića, Milana Vujasinovića i Nenada Bugarina i uvidom u Pravilnik o kriterijima za odabir jedriličara/posada koje će Hrvatski jedriličarski savez predložiti Hrvatskom olimpijskom odboru za nastup na OI Tokio 2020, usvajaju se tumačenja predsjednika VZN-a, kao odgovor na upit JK Split:
A) U skladu sa Pravilnikom – Marin Mišura i svi ostali jedriličari sudjelovanjem na SP 2019. stječu pravu uključivanja u kvalifikacijski sustav.
B) U slučaju da iz nekog razloga World Sailing ograniči broj predstavnika Hrvatske na kvalifikacijskoj regati u Genovi, tada prioritetna mjesta imaju dosadašnji sudionici kvalifikacijskog ciklusa: Josip Olujić, Nenad Bugarin i Milan Vujasinović. Za ostale jedriličare kriterij je postignut rezultat na SP 2019.
C) U slučaju ispunjenja olimpijske norme u Genovi proglasiti će se MOK-om
- jedriličar koji je jedini ispunio normu
- u slučaju da je jedan ili više jedriličara jedrilo unutar norme tada će se MOK-om proglasiti jedriličar sa rezultatom unutar norme, sa najboljim plasmanom sa SP 2019.
Napomena: DOK – definitivni olimpijski kandidat biti će proglašen u skladu sa Pravilnikom

OPTIMIST Primaju se na znanje odluke VZN-a:
Otvoren je natječaj za kvalifikacijske regate za regiju sjever i jug:
14.2.-15.3.2020. proljeće 2020. (sezona 2019/20)
18.9.-31.12.2020. jesen 2020. (sezona 2020/21)
Molimo zainteresirane klubove da se jave za organizaciju kvalifikacijskih regata do 1.11.2019.

Otvoren je natječaj za izborne regate po terminima:
27.3.-29.3.2020. jug
3.4.-5.4.2020. jug
1.5.-3.5.2020. sjever
8.5.-10.5.2020. sjever
Molimo zainteresirane klubove da se jave za organizaciju kvalifikacijskih regata do 1.11.2019.

Razno
Odobrava se Edi Fanteli da idući vikend prisustvuje sastanku WS B Grupe u Frankfurtu po pozivu njemačkog predstavnika.