Oglasna ploča HJS-a

Sjednica je održana u Splitu, 27. veljače 2020. godine uz prisustvo Zlatka Taritaša predsjednika, Zorana Popovića dopredsjednika i članova Toni Mlikota, Robert Sandalić i Ivica Dolenc. Opravdano odsutni: Gea Damjanović, i Petar Kopanica Prisutni: Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje i Ivo Jaić tajnik, Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda, sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.

Usvajanje Zapisnika 28. sjednice – usvaja se jednoglasno.

Potvrđuju se odluke Izvršnog odbora između dviju sjednica:

Usvajanje prijedloga Pododbora za nabavu i uređenje kontejnera za OI
Izvršni odbor temeljem izvještaja Pododbora dana 20. prosinca, 2019., a nakon provedenog postupka u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odabire ponudu tvrtke PROMATIK d.o.o., Put Bunarića 39, Maslenica, u iznosu od 206.440,00 kn bez PDV. Ukupno sa PDV-om 258.050,00 kn.

Prihvaćanje Ponude za obavljanje stručnog nadzora preuređenja prostorija
Dana 25.11.2019. Izvršni odbor prihvatio je ponudu za obavljanje stručnog nadzora preuređenja prostorija u SC Gripe od tvrtke Tudor projekt na iznos od 15.000,00 kn

Preraspodjela Redovnog programa 2019. godine
Usvaja se kako je predloženo dana 22.12.2019. godine (prilog 1 ovog zapisnika)

Imenovanje komisije za preuređenje prostorija 2 dio
Dana 10.02.2020. Izvršni odbor imenovao je Pododbor za provođenje postupaka jednostavne nabave u sastavu Zoran Popović, Mislav Olujić i Darko Mesarek.

Odabir ponude izvođača za preuređenje prostorija 2. dio
Izvršni odbor temeljem izvještaja Pododbora dana 25. veljače, 2020., a nakon provedenog postupka u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odabire ponudu tvrtke Teko d.o.o., Trg Hrvatske bratske zajednice 3b, Split u iznosu od 317.120,10 kn, ukupno sa PDV-om 396.400,13 kn. Zadužuje se tajnik da potpiše pripremljeni ugovor sa izvođačem.

Rad stručnih tijela
Vijeće za natjecanje – usvajaju se prijedlozi prema zapisniku sjednice
- u predolimpijski program HOO-a obzirom da mogu biti najviše dva kandidata iz jedne klase kandidiraju se Nenad Bugarin i Josip Olujić u klasi Finn
- organizatori izbornih regata za klasu Optimist u 2020 su: JK Horizont Poreč u terminu 1.5.-3.5.2020. i JK Jugo Mali Lošinj u terminu 8.5.-10.5.2020.
- Prima se na znanje plan rada klase Optimist: zimske pripreme u Zadru termin 5.2.-9.2.2020.; Proljetne pripreme u terminu 14.4.-19.4.2020.; Trofeo Marco Rizzotti termin 14.5.-17.5.2020.; Workum u terminu 21.5.-24.5.2020.; Trofeo D Argento termin 22.6.-24.6.2020.; Europsko prvenstvo termin 22.6.-29.6.2020.; Svjetsko prvenstvo termin 1.7.-11.7.2020.; Europsko prvenstvo Team race termin 18.8.-23.8.2020.
- Prima se na znanje plan rada klase Laser za juniore: Zimski kamp Betina 31.1.-7.2.2020. L4.7, LRD m/ž i Std; Proljetni kamp Betina 8.4.-14.4.2020. L4.7, LRD m/ž i Std; Proljetni kamp Tivat 25.5.-30.5.2020. LRD m/ž i Std do 21.g; Ljetni kamp Zlarin 20.6.-28.6.2020. L4.7, LRD m/ž i Std; Ljetni kamp Pula 7.8.-14.8.2020. LRD m/ž
- Usvaja se dodatni kriterij za odlazak na ISAF Youth u klasi Laser radial za jedriličarke i jedriličare. Ukoliko jedriličar ostvari plasman u prvih pet na Europskom prvenstvu (Irska srpanj) ili Svjetskom prvenstvu (Poljska kolovoz) tada je ostvario direktan plasman na ISAF Youth. U slučaju da su dva jedriličara ili jedriličarke plasirana u prvih pet tada ide bolje plasiran jedriličar/jedriličarka na kriterijskoj ljestvici. U slučaju da nitko od Hrvatskih predstavnika (jedriličara/jedriličarki) nije plasiran u prvih tada ide bolje plasiran jedriličar/jedriličarka na kriterijskoj ljestvici.
- Klasa 420 - Prihvaća se molba JK Jugo Mali Lošinj te regata Kup Lošinja postaje kriterijska regata za klasu 420. Tajnik klase Karlo Krpeljević organizirati će trening kampove za klasu 420, koji bi se održali u Zadru, u skladu sa odlukama iz točke 5. ovog zapisnika.

Prijedlog VZS-a - izmjene Pravilnika VZS-a – poziva se predsjednik VZS-a Miroslav Bjelajac na iduću sjednicu Izvršnog odbora da obrazloži prijedloge VZS-a

Prvenstva Hrvatske 2020 – odluka o organizatorima
Prema pristiglim kandidaturama organizatori prvenstava Hrvatske u 2020. godinu su:
19.-21. lipnja PH ŠLJUKA JK Split - Split
11.-13. rujna PH OPT (KAD U12) JK Val - Šibenik
2.-4. listopada PH FLYING DUTCHMAN JK Vega - Pula
3.-4. listopada PH FORMULA 18 JK Primošten
23.-25. listopada PH NEOLIMPIJSKE KLASE JD Val - Crikvenica
28.-29. studenog PH Dragon force 65 JK Zenta Split
5.-6. prosinca PH NOD WAVE KJD Jadrija – Šibenik
Za ostala prvenstva za koje nisu zaprimljene kandidature natječaj se produžuje do daljnjeg.

Financijski plan HJS-a

Redovni program - raspodjela plana Redovnog programa HJS/HOO
Izvršni odbor temeljem prijedloga VZN-a donosi Odluku o raspodjeli sredstava u Redovnom programu HJS-a za 2020. godinu uz povećanje sredstava za juniore u iznosu od 100.000,00 kn.
Financiranje priprema klase Laser za juniore
Sukladno planu akcija iz točke 3.1. ovog zapisnika odobrava se financiranje kampova kao i prethodnih godina. Nakon završenog trening kampa i zaprimanja izvještaja tajnika klase Tea Piasevolija klubovima se refundiraju sredstva za prijevozne troškove (gorivo i cestarina) i gorivo za gumenjak te dnevnice za voditelja/e kampa. Refundacija navedenih troškova klubova realizira se nakon dostave putnog obračuna kluba u ured HJS-a.
Financiranje priprema klase 420
U cilju daljnjeg razvoja jedrenja u dvosjednima odobrava se financiranje priprema klase 420. Nakon završenih priprema i zaprimanja izvještaja tajnika klase Karla Krpeljevića klubovima se refundiraju sredstva za prijevozne troškove (gorivo i cestarina) i gorivo za gumenjak. Refundacija navedenih troškova klubova realizira se nakon dostave putnog obračuna kluba u ured HJS-a. Učesnicima priprema posebno se odobrava i pokriće troškova smještaja za vrijeme boravka na pripremama, a sve prema dogovoru sa tajnikom klase. Po osnovi priprema za klasu 420 odobrava se iznos od 60.000,00 kn.

Angažiranje trenera iz programa HOO-a. Treneri Karlo Krpeljević i Velimir Velimirović u programu su najmanje do posljednje kvalifikacije regate za OI Tokio. Nakon završetka kvalifikacija po potrebi će se donijeti nove odluke.

Program HZTK – Prijedlog Plana i programa HJS-a za javni natječaj HZTK-a
HJS je u HZTK dostavio zahtjev za financiranjem tri programska područja:
1. Interaktivne radionice i obuka mentora i edukatora jedriličarskog modelarstva kroz klasu DF65 te uspostava Lige za djecu i mlade.
2. Europsko prvenstvo u Italiji i Globalno prvenstvo u Švedskoj u jedriličarskom modelarstvu
3. Organizacija i upravljanje Hrvatskog jedriličarskog saveza 2020. uz osuvremenjivanje i jačanje kapaciteta brodomodelarnica.
U HZTK je dostavljen i zahtjev za odobrenjem plaće za jednog djelatnika.
Tijekom ožujka očekuju se povratne informacije iz HZTK po zahtjevima HJS-a.

Isplata neoporezive naknade djelatnicima - sukladno godišnjem planu Skupštine.
Sjednica EUROSAF u Zagrebu – trošak organizacije iznosi 20.000,00 kn prema priloženom troškovniku.

JK Marina Kaštela – odobrenje za isticanje kandidature za organizaciju Europskog prvenstva u klasi Laser radial za juniore 2021. godine
Izvršni odbor podržava JK Marina Kaštela u organizaciji predmetnog prvenstva.

Nastup na kriterijskim regatama HJS-a vezano uz situaciju sa Koronavirusom
U skladu sa aktualnom situacijom, Izvršni odbor donosi slijedeću odluku:
Kvalifikacijske regate održati će se po planu do daljnjeg. Roditelji maloljetnih jedriličara/ki koji nastupaju na kvalifikacijskim regatama HJS-a, imaju pravo uskratiti nastup na kriterijskoj regati svome djetetu. U ovom slučaju jedriličaru/ki će se obračunati prosjek bodova sukladno rezultatima na regatama na kojim je nastupio/la. Roditelj je dužan o svojoj odluci obavijestiti klub, a klub će obavijestiti savez elektroničkom poštom.
Apelira se na sve učesnike regata da prate informacije i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Izvršni odbor prati situaciju i po potrebi će donijeti nove odluke hitno na telefonskoj sjednici.

Državna revizija
Državni ured za reviziju podnio je izvještaj o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog jedriličarskog saveza. Postupci revizije provedeni su od 27. studenoga 2019. do 12. veljače 2020. u cilju provjere istinitosti i vjerodostojnosti financijskih izvještaja, provjere primjene zakona, pravilnosti stjecanja prihoda i ostvarenja rashoda u skladu ostvarivanja ciljeva utvrđenih programom, provjere namjenskog korištenja i svrsishodnosti korištenja sredstava dobivenih iz državnog proračuna.
Izvještajem Državnog ureda dan je jedan prijedlog u djelokrugu i unutarnjem ustrojstvu organizacije kod opisa poslova djelatnika i tri naloga za usklađivanjem kod planiranja, računovodstvenog poslovanja i financijskog izvještavanja da se pored uobičajenih tablica planova i programskih izvještaja kojim se prikazuje raspodjela i utrošak sredstava, isto prikaže u tablicama kakve se predaju FINI u smislu Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija. HJS je u skladu sa Zakonom dao plan provedbe naloga i preporuka sa rokom izvedbe do kraja 2020. godine.

Slijedom odluka tijela RH i preporuci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojom se preporučuje da se sve manifestacije odgode do daljnjeg, odnosno do stabiliziranja situacije sa koronavirusom, Izvršni odbor HJS-a donosi odluku, u cilju zaštite svojih članova, da se za regate iz Kalendara HJS-a koje se trebaju održati do 6. travnja ne izdaju odobrenja za organizaciju.

Sjednica je održana u Zagrebu, 14. prosinca 2019. godine uz prisustvo Zlatka Taritaša predsjednika, Gee Damjanović dopredsjednice i članova Ante Mlikote i Roberta Sandalića. Opravdano odsutan: Zoran Popović dopredsjednik i članovi Ivica Dolenc i Patar Kopanica Prisutni: Vilim Nakrst predsjednik Skupštine, Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje, Ivo Jaić tajnik, Miroslav Bjelajac predsjednik VZS, Ted Weidlich član VZS-a.

Prethodne odluke između dviju sjednica Izvršnog odbora
Kooptiranje člana Izvršnog odbora
Temeljem članka 27.(3) Statuta HJS-a Izvršni odbor kooptira Ante Toni Mlikotu iz JK Labud kao člana Izvršnog odbora, umjesto Marka Matića, JK Trogir.
Usvajanje prijedloga Pododbora za preuređenje prostorija
Izvršni odbor temeljem izvještaja Pododbora, a nakon provedenog postupka u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odabire tvrtku Teko doo kao izvođača za radove na preuređenju prostorija u iznosu od 467.758,20 kn + PDV - I DIO. Sa tvrtkom Teko doo potpisati će se priloženi ugovor za preuređenje prostorija. Ovlašćuje se tajnik da potpiše definirani ugovor sa izvođačem.
Prijedlog članarina za 2020. godinu
Usvaja se prijedlog članarina sa jednom izmjenom: godišnja članarina klubova umjesto 2.400,00 iznosi 3.600,00 kn u periodu 2020.-2024. po osnovi potreba preseljenja i preuređenja prostorija.
Financijski plan za 2020. godinu
Usvaja se Financijski plan za 2020. godinu kako je priložen na iznos od 7.559.200,00 kn

Usvajanje Nacionalnih pravila za borbu protiv dopinga i nadležnost nacionalne organizacije za borbu protiv dopinga – usvaja se i uvrštava u Dnevni red Skupštine na potvrdu zastupnicima.

Imenovanje članova Inventurne komisije za popis imovine i financijskih obveza na dan 31.12.2019.: Josip Višić predsjednik, Lana Anđel član i Marko Bertolino.

Vijeće zbora sudaca
Izvještaj o radu VZS-a za 2019 – prima se na znanje bez primjedbi
Plan rada za 2020. – potrebno je uskladiti Financijski plan sa planom VZS-a koji je predočen Skupštini.

Vijeće za natjecanje
- Izvršni odbor upućuje zahtjev tajniku klase Optimist da sazove sastanak klase Optimist početkom 2020. godine. Sjednici obavezno treba nazočiti i predsjednik VZN-a.
- Izvršni odbor ima u planu organizirati zajedničku sjednicu sa vodstvom klase Optimist nakon završetka OI Tokio, okvirno u listopadu 2020.
- Prima se na znanje izvještaj VZN-a za 2019. godinu.
- Potvrda prijedloga temeljem odluka Vijeća za natjecanje iz zapisnika sjednice VZN-a:
Klasa Optimist
Potvrđuju se organizatori kvalifikacijskih regata u terminu od 14.2.-15.3.2020.
Regija jug: 28.2.-1.3.2020. JK Briva Biograd
6.3-8.3.2020. JK Split
Regija sjever: 14.2.-16.2.2020. JK Opatija
6.3.-8.3.2020. JD Val

Potvrđuju se organizatori izbornih regata u 2020. godini:
3.4.-5.4.2020. JK Orsan, 27.3.-29.3.2020 JK Split,
1.5.-3.5.2020. i 8.5.-10.5.2020. Ponovljen natječaj

Potvrđuju se organizatori kvalifikacijskih regata u terminu od 18.9.-31.12.2020.
Regija jug: 25.9.-27.9.2020. JK Labud
9.10.-11.10.2020. JK Orsan
Novogodišnja regata JK Zvir
Regija sjever: 25.9.-27.9.2020. JK Kvarner
30.10.-1.11.2020. JK Jugo
3.12.-6.12.2020. JK Vega

Potvrđuje se kriterij za sastav kadetske reprezentacije za nastup na EPTR. Na Europskom prvenstvu u Team Raceu nastupiti će jedriličari prema izbornoj ljestvici (jedriličari koji nastupe na SP ne mogu nastupati na EPTR) na dan 11.5.2020. Kadetsku reprezentaciju će sastavljati prve dvije jedriličarke i prvo dvoje jedriličara koji nisu izlazno godište u godini nastupa na EPTR.

Prvenstvo Hrvatske za klase iFoil i Kite formula
- Raspisati će se natječaj za organizaciju Prvenstva Hrvatske za klase iFoil (nova Olimpijska klasa) i Kite Formula u terminu 20.11.-22.11.2020.
- Raspisati će se natječaj za organizaciju Prvenstva Hrvatske za mixed two person offshore keelboat (olimpijska klasa za Pariz 2024.)

Financijski plan HJS-a 2019.
Preraspodjela plana Redovnog programa – do idućeg tjedna potrebno je završiti plan preraspodjele sredstava u Redovnom programu 2019.
Isplata neoporezivog djela naknade zaposlenicima – isplaćuje se temeljem Zakona u propisanom iznosu.

Upit Stegovne komisije u vezi Stegovne prijave a Komiškoj regati
Nakon tumačenja predsjednika Vijeća zbora sudaca, Stegovna komisija nastaviti će u skladu s regatnim pravilom 69 Nedolično ponašanje, te 69.1(a) koje predviđa postupak protiv sa natjecateljem povezanih osoba podrške.

Imenovanje tajnika klase Flying Dutchman
Temeljem Članka 33(2) Statuta HJS-a potvrđuje se Tin Matulja za tajnika klase. Zaprimljen je zapisnik sastanka klase na kojem je učestvovalo 10 jedriličara iz tri kluba na kojem je izabran tajnik Tin Matulja.

Prvenstva Hrvatske 2020 – kandidature
Evidentirati će se prispjele kandidature do zadanog roka od 15.12.2019. U natječaj će se dodati PH za klase po prijedlogu VZN-a iz točke 6. ovog zapisnika i zajedno sa PH za klase za koje nisu pristigle kandidature produžiti natječaj do daljnjeg.

Redovna sjednica Skupštine HJS-a održana je u Zagrebu 14.12.2019. Sjednici je prisustvovalo natpolovična većina od 54 zastupnika klubova i većina predstavnika tijela HJS-a. Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Skupštine Vilim Nakrst. Nakon izvještaja predsjednika Zlatka Taritaša te obrazloženja plana u idućoj godini članovi Skupštine prema Poslovniku usvojili su izvještaje Predsjednika, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovne komisije kao i Plan rada i Financijski plan za 2020. godinu u iznosu od 7.559.200,00 kn. Sukladno Statutu zastupnici su izmijenili adresu sjedišta saveza u Splitu na adresi Osječka 11 – Sportski centar Gripe. Godišnja članarina klubova od 2020 do 2024 iznositi će 3.600.00 kn. Zahvaljujemo domaćinu Jedriličarskom klubu Zagreb i predsjedniku Aljoši Gatinu kao i svim klubovima koji su svojim djelovanjem osigurali pravovaljani rad Skupštine. Domaćin Redovne sjednice Skupštine 2020. godine je JK Uskok.

U subotu 14.12.2019. održati će se Redovna sjednica Skupštine HJS-a. Pozivaju se zastupnici da prisustvuju sjednici, a ukoliko su spriječeni da opunomoće zamjenskog zastupnika – punomoć. Sjednica će se održati u Hotelu Aristos, Cebini 33, Buzin Zagreb (upute) sa početkom u 11.00 sati.
Prije sjednice predsjednik HJS-a Zlatko Taritaš sazvao je sjednicu Izvršnog odbora. Na dnevnom redu su teme: izvještaji VZN-a i VZS-a, Usvajanje Nacionalnih pravila za borbu protiv dopinga i nadležnost nacionalne organizacije za borbu protiv dopinga, kooptiranje novog člana IO, imenovanje članova inventurne komisije, preraspodjela Redovnog programa 2019 godine, prvenstva Hrvatske i drugo.