Oglasna ploča HJS-a

Objavljujemo radnu verziju Kalendara regata za 2024. godinu, temeljem vaših upisa. Molimo provjerite upisane regate, te ukoliko uočite nedostatke ili eventualna preklapanja regata sa drugim klubovima pošaljite svoje komentare ili primjedbe na mail: hjs@hjs.hr najkasnije do 15.12.2023. godine. Organizator koji je izvršio upis regata bez oznake naziva odgovarajućeg kluba, molimo da se javi. Svi organizatori koji su se odazvali pozivu na dostavu kandidatura za organizaciju PH ili velikih međunarodnih natjecanja a nisu dostavili propisane obrasce i svu pripadajuću dokumentaciju, molimo da hitno izvrše nadopunu dostavom istoga na mail hjs@hjs.hr Naknade za upis regata u Kalendar HJS-a 2024. fakturirati će se početkom iduće godine.

RADNA VERZIJA KALENDAR REGATA 2024 ažurirano 29.12.2023. u 10:46 sati

Redovna sjednica Skupštine HJS-a održati će se u subotu 16.12.2023. u domaćinstvu Jedriličarskog kluba Split, Lučica 4, s početkom u 12.00 sati. Registracija zastupnika počinje u 11.00. sati. Poziv na Skupštinu sa Dnevnim redom upućen je na službene e-adrese klubova. Zastupnici mogu predići materijale na stranicama HJS-a u rubrici za članstvo pod Skupština, gdje će se ažurirati sa prispjelim materijalima. Poziv Predsjednika Skupštine.

Upisivanje regata u Kalendar moguće je samo za registrirane članove HJS-a. Nakon unosa korisničkog imena i lozinke te logiranja, pod izbornikom UNOS REGATA ZA IDUĆU SEZONU, nalazi se poveznica Kalendar 2024 i potom slijedite prikazane upute. Molimo izvršite upis regata najkasnije do 4. prosinca 2023.

12. sjednica Izvršnog odbora HJS-a održana je u Nagliću, 23. listopada, 2023. godine. Prije objave potvrđenoga zapisnika donosimo najvažnije informacije i odluke.

Sjednici su prisustvovali: Zlatko Taritaš predsjednik, Robert Sandalić dopredsjednik i članovi Ivica Dolenc, Toni Mlikota i Marin Paić. Opravdano odsutni članovi Gea Damjanović dopredsjednica, i Kazimir Ferenčić. Ostali prisutni: Edo Fantela predsjednik VZN-a i Ivo Jaić tajnik HJS-a. Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. 

Na početku sjednice potvrđuje se zapisnik prethodne sjednice i usvajaju se odluke donesene između dviju sjednica:
Primanje u članstvo JK Šibenik, Šibenik
Zahtjev za primanje u članstvo sa usklađenom i kompletiranom dokumentacijom na dan 30.08.2023. je pravovaljan te ispunjava uvjete za primanje u članstvo HJS-u sukladno Statutu HJS-a. Predsjednik kluba: Simon Triva, Adresa kluba: Ivana Gundulića 32, Šibenik.
Izmjena trenera u Programu trenera HOO
Na prijedlog VZN-a, nakon prve izlučne regate za nastup na OI Pariz i ostvarenja norme u četiri klase, Hrvatski jedriličarski savez mijenja listu trenera na način da u program trenera uđu/ostanu treneri sa izborenom normom za OI Pariz 2024. Prijedlog nastavka programa: Jozo Jakelić – klasa ILCA 7– kategorija vrhunski, Edo Fantela – klasa 49er  – kategorija vrsni, Marin Sirišćević klasa IQFOIL W – predlaže se uvrštenje u program kvalitetnog trenera Uvrštenje u program: Ivica Dolenc – klasa Kite Foil - – predlaže se uvrštenje u program kvalitetnog trenera. Ovom odlukom bi se najspremnijim jedriličarima/kama sa ostvarenom normom, osiguralo pokriće troškova stručnog rada u periodu do OI Pariz 2024. Tonču Antunoviću prestaje angažman u programu HOO-a, jer nije ispunio normu.
Isplata akontacije klubovima iz programa HOO-a za 2024. godinu
Prema prijedlogu VZN-a jedriličarima koji su predviđeni nacrtom plana financiranja za 2024. godinu i koji imaju nastupe na svjetskim prvenstvima u Australiji i Argentini početkom 2024. godine odobrava se akontacija iz programa 2024. godine, radi pokrića troškova kotizacije, i povoljnijih cijena smještaja i avio karata:
SP ILCA 7  Australija      Tonči Stipanović, Filip Jurišić i Jozo Jakelić      18.500.00 €
SP ILCA 7  Australija     Bruno Gašpić i Lovre Perhat                                5.800.00 €
SP ILCA 6  Argentina     Sandra Lulić i Mate Arapov                                9.500.00 €
SP ILCA 6  Argentina     Elena Vorobeva i Tonći Antunović  JK Split      16.797.00 €
Sveukupno:                                                                                            50.597.00 €

Financijski izvještaji
Privremeni izvještaj za 2023. godinu – Prima se na znanje Financijski izvještaj.
Na dan 16.10.2023. realizacija Financijskog plana HJS-a je 64% na strani priliva i 64% na odljevnoj strani plana. Realizacija se odvija po planu i programima. Tajnik će u slučaju značajnijih priljeva i odljeva ažurirati izvještaj koji će se uvrstiti u Materijale za sjednicu Skupštine u prosincu. 
Pregled realizacije Redovnog programa i preraspodjela rezervnih sredstava
-  Prijedlog preraspodjele sredstava Vijeća za natjecanje 
Izvršni odbor nakon obrazloženja izbornika Ede Fantele prihvatio je preraspodjelu neutrošenih i rezervnih sredstva u ukupnom iznosu od 142.000,00 €.
-  Zahtjevi klubova za dodatnim sredstvima
Izvršni odbor prema prijedlogu Vijeća za natjecanje usvojio je preraspodjelu rezervnih i neutrošenih sredstava, koji je sagledao i uzeo u obzir zahtjeve klubova prema dostavljenim dopisima i aktivnostima te rezultatima jedriličara. Izvršni odbor ne usvaja zahtjev JK Labud za dodatnim sredstvima za natjecanja klase Optimist  koja nisu u programu HJS-a.
Kalendar regata HJS-a 2023 - dopune i izmjene i Kalendar 2024
Kriterijska natjecanja – usvaja se izmjena organizatora kriterijske regate za klasu Optimist. Nakon odustajanja JK Split regatu je preuzeo JK Uskok.
Prvenstva Hrvatske – sufinanciranje 
Hrvatski jedriličarski savez odlukom Izvršnog odbora sufinancira državna prvenstva klasa koje su u planu i programu HJS-a i HOO-a, od najmlađih uzrasnih kategorija  - mlađih kadeta do seniora u iznosima od 1.500 € do 4.000 € za razvojne i olimpijske klase u ovisnosti o broju sudionika i masovnosti jedriličara u klasi. HJS podržava jedrenje u rekreativnim klasama Šljuka, FD, Star i ostalima te za državna prvenstva ovih klasa osigurava pokriće troškova medalja. 
Prema navedenom  sufinancirati će se održavanje PH za olimpijske klase IQFOIL i olimpijski dvojac 470 MIX po 1500 €. Ostali zahtjevi se ne prihvaćaju.
Za sve ostale klase koje nisu u sustavu financiranja HJS-a odobriti će se održavanje PH za one klase kojima je prijedlog održavanja poslan od strane tajnika klase odnosno odlukom sa sastanka klase / skupštine klase i koji je podržan od kluba organizatora kao neposrednog organizatora. Drugi prijedlozi neće se uzimati u razmatranje. Pozivaju se tajnici klasa da svoje prijedloge pošalju u vrijeme upisivanja regata u Kalendar HJS-a. Odobrava se održavanje PH klase Šljuka prema prijedlogu tajnika klase. Održavanje PH za klasu Star može se odobriti nakon zaprimanja službenog dopisa tajnika/skupštine klase.
JK Mornar - organizacija SP i EP 2025. godine
Izvršni odbor podržava svoje članice, pa tako i JK Mornar,  u organizaciji velikih međunarodnih natjecanja koja se moraju organizirati u skladu za Zakonom o sportu. JK Mornar dužan je pripremiti dokumentaciju sukladno napucima i odlukama MINTS-a te dostaviti u ured HJS-a, na daljnju proceduru.
Kalendar regata 2024. godine - poziv na upis regata u Kalendar i pregled obveza klubova iz Kalendara 2023. 
Uvidom u evidenciju zaključak je da organizatori regata iz Kalendara 2023. podmiruju svoje obveze uključujući i podmirivanje naknade za upis regata u kalendar. Samo jedan klub nije podmirio obveze, te mu nisu izdana dopuštenja za organizaciju regata. Izvršni odbor donosi odluku da se nadalje bez podmirivanja zaostalih obveza iz kalendara prethodnih godina, neće biti u mogućnosti upisivati regate u Kalendar naredne godine.
Prvenstva Hrvatske 2024. – uvjeti i iznosi sufinanciranja
Hrvatski jedriličarski savez sufinancirati će troškove organizacije Prvenstava Hrvatske i u 2024. godini u ukupnom iznosu od 23.500,00 €.
Zapisnici Vijeća za natjecanje – prijedlozi i odluke
Izvršni odbor uvidom u prijedloge sukladno svojim zaduženjima donosi slijedeće odluke: 
Prihvaća se kriterij za klasu Optimist, te će se raspisati poziv na organizaciju kriterijskih i izbornih regata sa jednom izmjenom. Izvršni odbor povisuje iznos sufinanciranja kriterijskih regata sa 300 € na 500 €. Za 10 regata izdvojiti će se 5000 € i za 4 izborne regate po 1500 €, ukupno 6000 €. Za organizaciju izbornog sustava klase Optimist ukupno se odobrava 11.000 €.
- Za organizaciju PH 2024 odobravaju se sredstva: PH Flotno - 4000 €, PH do12 - 3000 € i PH ekipno 3000 €. Sveukupno 10.000,00 € za organizaciju PH klase Optimist. u 2024. 
- Potvrđuju se kriteriji za klase 420 i ILCA 4 kako je predloženo zapisnikom VZN-a
- Usvaja se preraspodjela odobrenih sredstava za klasu 420 za natjecanje WS YOUTH
- Usvaja se Kvalifikacijski sustav za klase ILCA 6 i ILCA 7 za nastup na OI Pariz 2024.
Usvajaju se obvezni dokumenti temeljem Uredbe o zaštiti osobnih podataka: 
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka HJS-a; 5.2. Izjava politika privatnosti HJS-a 5.3. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka HJS-a, temeljem 27. sjednice 22. listopada 2019. godine;  5.4. Odluka o osobama odgovornim za obradu osobnih podataka HJS-a
Primjena uredbe o uredskom poslovanju – informacija iz HOO – prima se na znanje
Tajnik će u Financijskom planu predvidjeti povećanje materijalnih troškova radi primjene ove uredbe, a nakon zaprimanja preciznijih informacija iz HOO-a, koje se očekuju.

Žalba na odluku Stegovne komisije – JK Zvir
Jedriličarski klub Zvir, temeljem Stegovnog pravilnika HJS-a, podnio je žalbu na odluku Stegovne komisije u slučaju nekorektnog i nedostojnog ponašanja Filipa Jurišića prema JK Zvir i HJS-u.  Žalba je podnijeta Izvršnom odboru kao drugostupanjskom tijelu u Stegovnom postupku. 
Izvršni odbor postupajući po Stegovnom pravilniku žalbu mora odbiti radi nepravodobnosti. Žalba je podnijeta nakon 48 dana što je izvan roka od propisanih 7 dana kako stoji u Stegovnim pravilniku.

Program HZTK 2024. – javni poziv  - Sufinanciranje nabave opreme i modela za klase IOM i DF65
Prema planu i programu HJS-a kod HZTK-a, tajnik HJS-a raspisati će natječaj prema odobrenim sredstvima iz HZTK-a. Raspodjelu opreme prema klubovima potrebno je voditi transparentno. 
U skladu sa odobrenim sredstvima HZTK i internim dokumentima klase, tajnik HJS-a će odobravati realizaciju programa unutar određenih iznosa predviđenih planom. 

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave – izmjene i dopune
Usvajaju se izmjene i dopune pravilnika jednostavne nabave.

Organizacija Redovne sjednice Skupštine u Splitu dana 16.12.2023. – domaćin JK Split
Materijali Skupštine / Dnevni red
Usvaja se Dnevni red sjednice Skupštine koja će se održati dana 16.12.2023.
Članarine 2024. godine
Izvršni odbor donosi odluku da članarine ostaju u istom iznosu kao i 2023. godine. Razmatrao se i prijedlog klase RU jedrilica o ukidanju članarine iz razloga što HJS nije u obvezi plaćanja međunarodne članarine klase. Ne usvaja se prijedlog klase RU jedrilica, već ostaje obveza plaćanja minimalnog iznosa za članarinu od 10 €. Članstvo u HJS-u nudi članovima niz pogodnosti iz programa HJS-a i HZTK-a. 
Tijekom 2024. godine izvršit će se uvid i po potrebi revizija članarine svih klasa u HJS-u.
Nacrt Financijskog plana za 2024. godinu
Financijski plan za 2024. godinu u ovom momentu nije moguće precizno donijeti iz razloga ne poznavanja uvjeta i odobrenih iznosa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Predsjednik, izbornik i tajnik početkom studenog idu na razgovor u Hrvatski olimpijski odbor u vezi plana i programa HJS-a. Prvenstvena razlika koja će biti u odnosu na plan iz 2023. godine, odnosi se na održavanje OI Pariz 2024 te će se predvidjeti i dio sredstava HJS-a ukoliko HOO ne pokrije sve troškove. Tajnik će ažurirati nacrt Financijskog plana sa svim odlukama sa ove sjednice, te po saznanju iznosa iz HOO i HZTK  izraditi konačni nacrt plana.
Usklađenje Statuta HJS-a sa Zakonom o sportu i drugim zakonskim propisima
Temeljem uputa HOO i Ureda opće uprave upisane su obvezne izmjene Statuta HJS-a. Iz HOO-a, još nije zaprimljen obvezni dokument suglasnosti HOO na upisane izmjene, a nakon zaprimanja i eventualnih dodatnih izmjena tajnik će priložiti končani prijedlog izmjena uz ovu točku na Dnevni red Skupštine i poslati klubovima/zastupnicima. 
Uz priložene izmjene Statuta potrebno je izmijeniti i datum održavanja Skupštine u 12. mjesecu. Umjesto „u prvoj polovici 12. mjeseca“ stavit do 21. prosinca kada najkasnije može pasti treća subota. Naime sjednice Skupštine uobičajeno se održavaju prvu, drugu  ali i treću subotu u prosincu koja može pasti nakon 15. u mjesecu.

Primjena novog pravilnika Državne nagrade Franjo Bučar – prima se na znanje
Dopis JK Galeb primjedba na dodjelu medalja
HJS je organizirao PH klase 470 prvenstveno u cilju popularizacije olimpijskog jedrenja u klasi 470 i to olimpijskoj disciplini 470 mix. Dobrom voljom organizatora mogle su nastupiti  u „open“ konkurenciji i druge posade. Klub organizator dodijelio je pehar kao nagradu posadi koja je jedrila u „open“ konkurenciji i time je forma zadovoljena.
Zajednički dopis 7 klubova: prigovor na organizaciju PH od strane JK Mornar
Izvršni odbor prima na znanje obraćanje klubova. Izvršni odbor konstatira da se za organizaciju službenih natjecanja klase Optimist izdvajaju znatna sredstva, te se očekuje od klubova organizatora, sudaca i učesnika da poštuju određene norme ponašanja, a od Vijeća zbora sudaca koji odobravaju liste sudaca da dodatno kontroliraju liste sudaca u regatama najmlađih jedriličara. Također se očekuje očitovanje i Vijeća zbora sudaca na obraćanje klubova.