Prema uputi Središnjeg državnog ureda za sport, objavljujemo listu jedriličara kandidata koji se upisuju u razredne odjele za sportaše. Prigovori kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci…) zaprimaju se na službeni e-mail HJS-a do 19.06.2017. Dana 20.06.2017. je objava konačne liste i dostava u SDUS.