U suradnji sa HOA i KIF-om planira se održavanje novog tečaja za obrazovanje i usavršavanje trenera u jedrenju. Radi što bolje učinkovitosti tečaja koje ovisi o broju i mjestu stanovanja polaznika, pozivamo klubove da ispune anketni obrazac u prilogu i dostave na e-mail hjs@hjs.hr do 10.04.2017. PROGRAM
Foto: Regate.com.hr