Sjednica Izvršnog odbora održana je u Zadru, 11. ožujka 2017. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. Donosimo najvažnije informacije sa sjednice:
Pojedinačni popis imovine na dan 31.12.2016.
Slijedeće jedrilice su u planu za donaciju korisnicima, uz plaćanje obveznog PDV-a skladu sa prethodnim odlukama Izvršnog odbora: 470 – Trogir, 49er – Uskok, Laser – Mornar.
Navedeni korisnici se moraju očitovati u roku 15 dana od objave odluke, u suprotnom Izvršni odbor će donijeti odluke o daljnjem raspolaganju jedrilicama. Izvršiti će se pregled i procjena stanja i vrijednosti kontejnera u Lori.
Planovi i prijedlozi Vijeća za natjecanje
Redovni program raspodjela sredstava 2017. godine
Predsjednik VZN-a- Edo Fantela je izložio plan i program, te će još jednom pozvati klubove na dostavu preciznog plana. Izvršni odbor će na narednoj sjednici odlučivati o usvajanju konačnog Financijskog plana u Redovnom programu za 2017. godinu. Kao privremena mjera odobrava se refundacija sredstava za nastup na SK Miami za JK Mornar i JK Labud te akontacija za regatu u Palmi za JK Labud.
Državna prvenstva u naredne 4 godine
U narednom periodu donijet će se nacrt za raspisivanje natječaja za organizaciju državnih prvenstava u naredne četiri godine. Prvenstveno se radi na odabiru pravog termina. Prijedlog je da se sa organizacijom PH AOC okvirno ide u svibnju, o čemu će se dodatno raspravljati.
Klasa Optimist
Predsjednik VZN-a izložio je alternativni program kriterijskih regata za Optimiste po principu 5+2 regate na području sjevera i juga, u dva kvalifikacijska ranga, te se isti uspoređuje sa dosadašnjim principom kriterijskih natjecanja koji je prva opcija za daljnji nastavak natjecanja. Edo Fantela sastaviti će dopis u vezi kriterija za Optimiste, koji će se poslati svim predsjednicima klubova na očitovanje.
Temeljem Članka 33.(4). po prijedlogu VZN-a, Izvršni odbor imenuje Ronalda Špišića tajnikom klase Optimist.
Izborni sustav Tokio 2020
Predsjednik VZN-a izložio je nacrt sustava, koji će se pripremiti za usvajanje do iduće sjednice.
Obrazovanje trenera u suradnji sa HOO-HOA / KIF
Uputiti će se poziv klubovima radi procjene broja polaznika, radi planiranja novog ciklusa obrazovanja u suradnji sa HOA.
Kategorizacija sportaša – obavezna naplata upravnih pristojbi od 16.03.2017.
Prima se na znanje odluka HOO-a temeljem mišljenja Porezne uprave.
Naknadno uvrštenje regate – zahtjev HR ORC udruge
Obzirom na okolnosti sa terminima i regata je u sustavu kriterijskog natjecanja za kup, odobrava se naknadno uvrštenje u Kalendar HJS-a za 2017. godinu.
Osnivanje pododbora sukladno Statutu HJS-a
Osniva se Pododbor za sportske luke i za predsjednika pododbora imenuje se Janko Brnardić. Izvršni odbor će imenovati članove iz Pule, Zadra, Splita i Dubrovnika. Pododbor će se baviti problematikom koji imaju klubovi članovi HJS-a kod koncesija i drugih zakonom utvrđenih regulativa, a ne sagledavaju probleme koji imaju sportski klubovi.
U narednom periodu planira se i osnivanje Pododbora za školstvo i Pododbora za poreze u sustavu sporta i neprofitnih organizacija.
Prima se na znanje dopis JK Split u vezi angažiranja trenera za Milana Vujasinovića. HJS nema u planu angažiranje trenera prema svom programu, dok je u programu HOO-a za HJS angažiran maksimalan broj trenera.