Usvajanje prijedloga Vijeća za natjecanje o rasporedu dodatnih sredstava
Izvršni odbor je na telefonskoj sjednici dana 16.2.2024. jednoglasno usvojio prijedlog Vijeća za natjecanje o dodatnom rasporedu sredstava za potrebe priprema za nastup na OI Pariz jedriličarki Eleni Vorobevi / ILCA 6 u iznosu od 10.000 €. Zapisnik VZN-a.