Upisivanje regata u Kalendar moguće je samo za registrirane članove HJS-a. Nakon unosa korisničkog imena i lozinke te logiranja, pod izbornikom UNOS REGATA ZA IDUĆU SEZONU, nalazi se poveznica Kalendar 2024 i potom slijedite prikazane upute. Molimo izvršite upis regata najkasnije do 4. prosinca 2023.