Pozivamo Klubove na upis regata u Kalendar regata za 2023. godinu. Upisivanje regata u Kalendar moguće je samo za registrirane klubove članove HJS-a. Nakon unosa korisničkog imena i lozinke te logiranja, pod izbornikom REGATE U HR, nalazi se poveznica Kalendar za 2023. i potom slijedite prikazane upute. Molimo izvršite upis regata zaključno do 01. prosinca 2022. Objava radne verzije kalendara te kategorizacija regata planirana je do 10.12.2022. U slučaju preklapanja regata moguće je dostaviti primjedbe na mail adresu: hjs@hjs.hr 

Odlukom IO-a na prijedlog VZN-a određeni su slijedeći termini PH i izbornih regata u 2023. godini:
- PH OPT team race 18.08.-20.08.2023.
- PH OPT do 12 godina 01.09.-03.09.2023.
- PH OPT flotno 07.09.-10.09.2023.
- 1. Izborna regata jug 21.04.-23.04.2023.
- 2. Izborna regata jug 28.04.-30.04.2023.
- 3. Izborna regata sjever 19.05.-21.05.2023.
- 4. Izborna regata sjever 26.05.-28.05.2023.

Odlukom su određene i kriterijske regate za klasu ILCA 4 i ILCA 6 do kraja 2023.:
- Kup Opatije
- Sveti Nikola
- Novogodišnja regata

Raspis natječaja za organizaciju PH uz sufinanciranje HJS-a objaviti će se naknadno.

Važna napomena: Prije konačnog usvajanja Kalendara HJS-a, Izvršni odbor donijeti će posebnu odluku o naplati naknade za upis regata u kalendar klubovima bez sportskog pogona (nemaju verificiranih natjecatelja u malim/sportskim klasama, ne natječu se u malim klasama, ne organiziraju regate u malim klasama, već je glavnina ili cjelokupno djelovanje kluba usmjereno na organizaciju regata krstaša i to charther, poslovnih, turističkih i sličnih komercijalnih regata)