Godišnji opisni izvještaj Hrvatskog jedriličarskog saveza o provedenim programima javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi koji su (su)financirani u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine na temelju  Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu u razdjelu Ministarstva znanosti i obrazovanja - Poticaji Hrvatskoj zajednici tehničke kulture. Prilog.