PSU Peliška jedra

 

   
Klub PELIŠKA JEDRA
Skraćeni naziv PSU Peliška jedra, Orebić
Puni naziv Pomorsko sportska udruga PELIŠKA JEDRA
OiB 03571495608
Adresa Zrinsko Frankopanska 2
Poštanski broj 20250
Grad Orebić
   
Predsjednik Petar Krističević
Tajnik Slađana Bikić
Osoba za kontakt Slađana Bikić
   
E-mail info@peliskajedra.hr
Telefon 020/714-366
Fax 020/714-366
Web www.peliskajedra.hr
Telefon 2 098/427-922
Mobitel 098/951-98-71
   
Godina osnutka 1979.
Datum osnutka 29.04.
Datum primanja u članstvo HJS prije 1998.
Zastupnik Darko Prižmić