Obavijest organizatora: Poštovani, slijedom najnovije preporuke Stožera civilne zaštite Istarske županije iz prošlog tjedna odgađa se Rabačka regata-izborna u terminu 25-27.09.2020.
Ukoliko budemo u mogućnosti za navedenu regatu dat ćemo novi termin, svakako u dogovoru s HJS-om i Stožerom CZIŽ. Za vaši informaciju zadnji odgovor Stožera CZIŽ...
_____________________________________________________________
Poštovani,

obzirom na epidemiološku situaciju u županijama priobalja i strukturu učesnika sa pratnjom (djeca/odrasli) koji dolaze iz svih priobalnih županija, a u konzultacijama sa Strožerom civilne zaštite Grada Labina, predlažemo da se navedena regata odgodi za iduću godinu kada će situacija vjerujemo, biti bolja.

S poštovanjem,

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE ISTARSKE ŽUPANIJE