Mišljenje i prijedlozi Vijeća za natjecanje vezano na ponovljenu organizaciju PH Optimist do 12 godina.