Na 14. elektronskoj sjednici Izvršnog odbora održanoj 19. veljače 2018., Izvršni odbor donio je odluku o prekidu radnog odnosa sa sportkim tajnikom Markom Mišurom.