SD Škarpina

 

   
Klub ŠKARPINA
Skraćeni naziv SD Škarpina, Nerezine
Puni naziv Sportsko društvo ŠKARPINA OIB: 96451789944
Adresa Trg Studenca 33A
Poštanski broj 51554
Grad Nerezine
   
Predsjednik Ferdinand Zorović
Tajnik Danijel Gospić
Osoba za kontakt -
   
E-mail ferdinandozorovic@gmail.com
Telefon 098/326-702
Fax  
Web  
Telefon 2 098/656-647
Mobitel 098/326-702
   
Godina osnutka 1998.
Datum osnutka 09.02.
Datum primanja u članstvo HJS 1997.
Zastupnik Aleksandar Jurasić