JK Gažul

 

   
Klub GAŽUL
Skraćeni naziv JK Gažul, Split
Puni naziv Jedriličarski klub GAŽUL
OiB 93200240138
Adresa Trg hrvatske bratske zajednice 1
Poštanski broj 21000
Grad Split
   
Predsjednik Igor Piacun
Tajnik Mladen Juričić
Osoba za kontakt Igor Piacun
   
E-mail jk.gazul@yahoo.com
Telefon 091/151-04-15
Fax 021/473-539
Web www.malanocnaregata.com
Telefon 2 091/151-04-15
Mobitel 091/250-59-47
   
Godina osnutka 2009.
Datum osnutka 05.10.
Datum primanja u članstvo HJS 19.02.2010.
Zastupnik Igor Piacun