Sidebar

19
Pet, Sij


Oglasna ploča HJS-a

Redovna i izborna sjednica Skupštine HJS-a održati će se u subotu 10.12.2016. u Velikoj vijećnici Grada Krka, Trg Josipa bana Jelačića 2, s početkom u 12.00 sati. Domaćin je JK Plav Krk povodom 140-te obljetnice.

Registracija i verifikacija zastupnika započeti će u 11.00 sati.

Pozivamo članstvo da provjeri upisane zastupnike klubova na stranicama HJS-a i ukoliko je došlo do promjene zastupnika vašeg kluba, isto odmah dostavite u ured putem priloženog obrasca.

Ukoliko ste spriječeni u dolasku, možete imenovati zamjensku osobu koja će predstavljati vaš klub na Skupštini. U tom slučaju ispunite priloženu punomoć koja treba biti ovjerena od kluba i zastupnika.

Ukupno članstvo na Skupštini u Krku broji 115 članova, od kojih  na dan 30.11.2016. pet klubova nema pravo glasa:  JK 5. Milja, JK Rijeka, Kiteboarding Klub Bol, Kiteboarding Klub Adrenalin i KJD Tri Strijele.  Pozivamo navedene da podmire svoju obvezu plaćanja godišnje članarine i steknu pravo glasa.

Materijali za Skupštinu objavljeni su u rubrici za članstvo.

46. sjednica Izvršnog odbora Hrvatskoga jedriličarskoga saveza održana je u Zagrebu, 25. studenog 2016. godine

Sjednicu je temeljem Statuta HJS-a 23.(4) vodio Vilim Nakrst, predsjednik Skupštine. Prisustvovali su dopredsjednici Izvršnog odbora Alvise Benussi i Zoran Popović, članovi Nevio Prtenjača, Zlatko Taritaš i Joško Berket i Ivo Jaić tajnik. Prije potvrde zapisnika ove sjednice, donosimo najvažnije informacije za članice HJS-a.

Potvrđuje se zapisnik 44. sjednice i 45. elektronske sjednice uz napomenu: Naknadno dostavljeno izdvojeno mišljenje Marina Milardovića uvrstiti će se kao prilog zapisnika 44. sjednice. Ubuduće će se izdvojena mišljenja, uvrštavati u zapisnike sjednica isključivo ako su podnesena na samoj sjednici, odnosno naknadno zaprimljena izdvojena mišljenja neće se uvrštavati u zapisnike sjednica.

Tumačenje Statuta – ostavka Predsjednika i sazivanje Sjednice Skupštine HJS-a
Izvršni odbor postupajući po svom statutarnom zaduženju tumačenja Statuta HJS-a u cilju nesmetanog rada HJS-a i osiguranja pravovaljanog rada HJS-a do naredne Redovne i Izborne sjednice Skupštine, sagledao je sve činjenice nakon situacije kada je Predsjednik Marin Milardović podnio ostavku:
- Izvršni odbor je na svojoj sjednici od 27.10.2016. usvojio Dnevni red i Materijale Redovne i Izborne sjednice Skupštine koja će se održati odlukom Skupštine HJS-a 10.12.2016. u Krku.
- Na samom kraju sjednice Izvršnog odbora od 27.10.2016., a nakon sazivanja Redovne i Izborne sjednice Skupštine, Predsjednik Marin Milardović usmeno podnosi ostavku, koju i pisanu dostavlja 3.11.2016 godine, na zahtjev Predsjednika Skupštine Vilima Nakrsta od 31.10.2016.
Iz navedenog proizlazi da je ostavka podnesena unutar roka od 45 dana do datuma održavanja već sazvane Redovne i Izborne sjednice Skupštine i za koju je ranije proveden kandidacijski postupak sukladno Statutu počevši 1. rujna 2016. godine, te da bi u ovom momentu sazivanje Izvanredne izborne sjednice Skupštine, nakon što je već sazvana Redovna izborna sjednica, postiglo suprotan učinak u smislu kojeg je napisan članak 23.(4). Statuta HJS-a, a to je da se održi red i kontinuitet rada HJS-a.
Nadalje, u slučaju sazivanja Izvanredne izborne sjednice Skupštine, osoba izabrana na dužnost Predsjednika HJS-a, mogla bi obavljati svoju dužnost do 10.12.2016. kada je temeljem Statuta određeno da se sazove Redovna izborna sjednica, ili čak ne bi bila u mogućnosti obavljati privremenu dužnost jer bi rok sa sazivanje Izvanredne sjednice bio nakon 10.12.2016. Dakle, u ovom slučaju, sazivanje Izvanredne sjednice Skupštine bilo bi kontraproduktivno.

Priprema Skupštine u Krku i ispravak u materijalima.
- Odluka o usklađivanju procedura Hrvatskog jedriličarskog saveza sa
Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrole nadopunjena je u točki 5. Nabava robe i usluga kako je priloženo na sjednici.
- Izvršene su sve pripreme za održavanje Skupštine u Krku u suradnji sa organizatorom

Kalendar 2017. godine
- U tijeku su usklađivanja regata zainteresiranih klubova do konačnog usvajanja.

Natječaj za organizaciju PH 2017 – u roku pristigle kandidature:
PH do 12: JK Galeb, JK Guc, JK Kvarner Rabac, JK Uljanik Plovidba
Izvršni odbor ocjenjuje priloženu kandidaturu JK Kvarner Rabac kao najkompletniju, te dodjeljuje organizaciju PH do 12 godina 2017 - JK Kvarner Rabac.
PH za kadete U17/U16: JK Postira
Dodjeljuje se organizacija PH za kadete 2017 jedinom kandidatu JK Postira.
PH seniori i juniori: JK Val Crkvenica, JK Bura Makarska
Izvršni odbor dodjeljuje organizaciju PH za seniore i juniore 2017. godine JK Bura iz Makarske u cilju organiziranja prvenstava Hrvatske na što širem području.
PH dvoboj: JK Val Šibenik, PH ORCi: JK Val Šibenik i PH IOM: JK Val Šibenik. JK Valu iz Šibenika dodjeljuje se PH ORCi, PH IOM i PH u dvoboj jedrenju kao jedinom kandidatu.

U Splitu su 27. i 28. listopada održane sjednice Nadzornog i Izvršnog odbora. Nadzorni odbor pregledao je poslovanje HJS-a, ocijenio rad pozitivnim i dao svoj izvještaj za narednu sjednicu Skupštine, koji će biti sastavni dio materijala Skupštine.

Izvršni odbor na svojoj sjednici donio je slijedeće odluke:

Potvrđuju se zapisnici prethodnih sjednica, te je izvršen pregled zaduženja: Edo Fantela dostavio je Izvješće (osvrt) sa OI RIO 2016 koji je Izvršni odbor primio na znanje. O izvještaju se i glasalo te su dva člana IO bila za usvajanje, a po jedan član protiv i jedan suzdržan. Predsjednik HJS-a će dostaviti izdvojeno mišljenje.

Financijski plan 2016. godine – Redovni program - Nakon odobrenja troška za nastup Martina Dolenca na SP, u Redovnom programu preostaje 76.000,00 kn za potrebe HJS-a do kraja 2016. godine za najnužnije potrebe.

Izvještaji i planovi (VOP, VZS, VZN)
VZS - Prihvaća se plan i izvještaj s time da financijski plan ostaje u okvirima 2016.
VOP - Dostaviti će plan nakon sastanka VOP-a. Fin. plan ostaje u okvirima 2016.
VZN - Temeljem Statuta, Izvještaj će se dostaviti Skupštini na znanje. Kod glasanja su dva člana IO bila za usvajanje, a po jedan član protiv i jedan suzdržan. Fin. plan ostaje u okvirima 2016. Preciznija izrada plana nakon zaprimanja odluke HOO-a o sredstvima. Predsjednik HJS-a će dostaviti izdvojeno mišljenje.

Priprema za Redovnu i Izbornu Skupštinu HJS-a - 10.12.2016. u 11.00 sati u Krku
Dnevni red – usvaja se Dnevni red obje Skupštine kako je priložen na sjednici
Materijali Skupštine – izmjene i dopune prema diskusiji na sjednici unijet će tajnik i dostaviti članovima IO:
- uvrštava se Poslovnik Skupštine usklađen sa izmjenama Statuta
- tajnik će dodatno provjeriti procjenu troškova do kraja godine
- godišnje članarine ostaju kao i za 2016. godinu
- uvrštavaju se dva podneska JK Mornar i JK Plav
- Financijski plan nije moguće precizno donijeti prije konkretnih informacija iz HOO-a i HZTK-a, te će se ažurirati do početka Skupštine i kada dobijemo odluku o sredstvima.
- izbor mjesta održavanja naredne sjednice Skupštine prepustiti će se zastupnicima
Dogovor sa domaćinom Skupštine oko organizacije Skupštine: tajnik će izvršiti dogovor i izvijestiti Izvršni odbor

Izvršenje odluke o donaciji gumenjaka klubovima korisnika – procjena vrijednosti
Temeljem izvršene procjene proizvođača gumenjaka i dobavljača vanbrodskih motora kojih je knjigovodstvena vrijednost amortizirana, Izvršni odbor usvaja priloženu procjenu i donira gumenjake klubovima korisnicima. Klubovi korisnici prema ranijim odlukama Izvršnog odbora dužni su podmiriti iznos PDV-a na procijenjenu vrijednost opreme:
JK Labud: 2 x 7.025,00 kn; JK Uskok: 8.162,50 kn; JK Sveti Krševan: 9.072,50 i JK Mornar: 7.025,00 kn.

Popis imovine na dan 31.12.2016. – imenovanje komisije: Imenuje se komisija u sastavu: Josip Višić predsjednik te članovi Marko Mišura i Lana Tosti.

Dopisi JK Labud i JK Split – kriterij juniora ISAF YOUTH – VZN će odgovoriti na zahtjeve klubova nakon DP za juniore. Predsjednikov prijedlog o donošenju odluke Izvršnog odbora po ovom pitanju nisu prihvatili ostali članovi Izvršnog odbora. Predsjednik će dati izdvojeno mišljenje.

Nabava RU jedrilica Dragon Force: Izvršni odbor upoznat je sa realizacijom plana HJS-a kod HZTK-a i načinom nabave RU jedrilica za razvoj i promociju.
Prima se na znanje odlazak tajnika klase na skupštinu ILCA prema planu. Očekuje se preciznije izvještavanje tajnika klase laser Zlatke Jakleićića.
Tajnik je prezentirao i dao na uvid troškove za izradu slika i panoa u uredu HJS-a sukladno odobrenim troškovima po planu HJS-a
Izvršiti će se nabava 100 kravata tvrke Croata za promociju HJS-a, prema priloženoj ponudi i omogućiti nabava za potrebe promocije članstva po povoljnijoj cijeni
Odgovor na dopis trenera klase Optimist: VZN će sukladno Statutu predložiti Izvršnom odboru imenovanje tajnika klase Optimist u narednom periodu
Prima se na znanje odlazak tajnika na ISAF Skupštinu u Barceloni
Prijedlog Skupštini za nagradu jedriličarima i trenerima je po 20.000,00 kn za tri jedriličara i dva trenera osvajača medalja na OI RIO.

Predsjednik Marin Milardović usmeno daje ostavku na dužnost Predsjednika HJS-a, te navodi razlog što članovi IO ne podržavaju njegova nastojanja.

Više članaka ...