Sidebar

22
Pon, Sij


Oglasna ploča HJS-a

Prostorije Sportskog saveza Grada Zagreba u Savskoj 137 mjesto je održavanja Skupštine Hrvatskog jedriličarskog saveza s početkom u 17.00 sati. Ukoliko vam je potreban parking, najbolje je skrenuti u ulicu prije Savske 137 – Prisavlje ili nakon kućnog broja 137 u Odransku ulicu neposredno prije zgrade Vjesnika – Tiska i potražiti parkirališno mjesto u blizini.
 
Danas su na stranicama HJS-a ažurirane sve promjene zastupnika koje ste nam dostavili. Od 116 klubova 110 članova ima uredno podmirene sve obveze i time pravo glasa na sjednici Skupštine. Članovi koji nisu podmirili obvezu plaćanja članarine obaviješteni su putem službenih kontakta kluba. Napominjemo da nije moguće platiti članarinu u gotovini prije same Skupštine, ali se može priznati potvrda plaćanja prije same Skupštine ukoliko predstavnik kluba predoči dokaz o virmanskom plaćanju.
 
Nakon održavanja planiranih sjednica u pozivamo vas na prigodni domjenak.
 

28. telefonska sjednica Izvršnog odbora Hrvatskoga jedriličarskog saveza održana je 4. kolovoza 2015. godine.

Temeljem članka 20. Statuta HJS-a sjednicu je sazvao Predsjednik Skupštine Vilim Nakrst, u cilju ispunjavanja Statutarnih obveza Izvršnog odbora – tumačenje Statuta i drugih akta HJS-a temeljem upita Predsjednika Nadzornog odbora.

Prisutni iz IO HJS-a: dopredsjednici Alvise Benussi i Zoran Popović, članovi Joško Berket, Nevio Prtenjača, Zlatko Taritaš.
Ostali prisutni: Zdenko Cerović, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Jaić tajnik HJS-a

Utvrđuje se Dnevni red:
1. Odgovor predsjedniku Nadzornog odbora temeljem prigovora JK Split na Dnevni red Skupštine

Izvršni odbor postupajući po organizaciji predstojeće Izvanredne izborne Skupštine, postupao je uz suglasnost Predsjednika Skupštine prvenstveno temeljem Članka 20.(4) Statuta HJS-a:

Ukoliko zbog bilo kojeg razloga Predsjednik prestane obavljati dužnost prije isteka njegova mandata, zamjenjuje ga predsjednik Skupštine koji mora u roku od 15 dana sazvati izvanrednu izbornu Sjednicu. .. Prijedloge kandidata za Predsjednika Članovi moraju pismeno dostaviti Tajniku u roku od 15 dana, a Skupština se održava 30 dana nakon sazivanja.

Slijedom navedenog utvrđen je i Dnevni red Izvanredne izborne sjednice Skupštine. Dnevni red Izvanredne izborne sjednice Skupštine nije detaljno preciziran u Poslovniku Skupštine jer Poslovnik Skupštine ne predviđa Izvanredne izborne sjednice Skupštine kako se to izrijekom navodi u Statutu HJS-a (Članak 20.(4)), već predviđa Redovne, Izvanredne i Svečane i Izborne sjednice.

U ovom slučaju radi se o Izvanrednoj izbornoj Sjednici Skupštine po Članku 20.4. i sazvana je prvenstveno po gore navedenom članku, radi izbora novog Predsjednika koji je prestao/la obavljati dužnost.

Svim drugim Tijelima upravljanja HJS-a mandat i dalje traje kako je i propisano Statutom ukupno 4 (četiri) godine, što znači do kraja 2016. godine - Članak 17.(1), Članak 24.(2), Članak 27.(2) 29.(2.), te se u ovom slučaju ne postupa kao kod sazivanja Redovne Izborne sjednice Skupštine koja se održava u godini održavanja ljetnih olimpijskih igara - Statut HJS-a - Članak 19.(8), kada će sva tijela upravljanja HJS-a biti razriješena i ponovo birana.

Poslovnik Skupštine ukoliko je u suprotnosti sa Statutom, ne može mijenjati odredbe Statuta – najvišeg akta Hrvatskog jedriličarskog saveza, te se u tom slučaju primjenjuju odredbe Statuta HJS-a.

Marinko Mikulandra iz JK Orsan i Marin Milardović iz JK Uskok kandidati su za izbor na dužnost Predsjednika HJS-a na predstojećoj Izvanrednoj Skupštini koja će se održati u Zagrebu, u utorak 18.08.2015., s početkom u 17.00. sati. Kandidature su dostavljene u skladu sa pozivom, rokovima i Statutom HJS-a.

Mjesto održavanje Skupštine je Sportski savez Grada Zagreba, Savska cesta 137, Zagreb. (ako idete sa juga, ova adresa je prije dolaska na Zagrebačku aveniju, praktički na početku Savske sa desne strane).

 

Više članaka ...