Sidebar

22
Pon, Sij


Oglasna ploča HJS-a

Predsjednik HJS-a Marin Milardović obavijestio je članove Izvršnog odbora i predsjednika Skupštine o svojoj ostavci na dužnosti u HJS-u.
Sukladno Statutu HJS-a (članak 23.4), do daljnjeg ga zamjenjuje predsjednik Skupštine Vilim Nakrst.

 
41. sjednica Izvršnog odbora Hrvatskoga jedriličarskoga saveza održana je u Rijeci, 28. rujna, 2016. godine. Sjednicu je vodio predsjednik Marin Milardović. Zaprimljene su isprike i opravdanja radi nemogućnosti prisustvovanja drugih članova. Predsjednik izražava zadovoljstvo rezultatima u Riju te čestita svima na uspjehu. Prije potvrde zapisnika ove sjednice, donosimo najvažnije informacije za članice HJS-a.

Nastup na OI RIO 2016
Izvršni odbor prima na znanje izvještaje Josipa Vehovca – savjetnika za regatna pravila, Marka Mišure vođe tima i Zrinke Grancarić člana Pododbora za suradnju sa medijima. Izvještaji od Ede Fantele Predsjednika VZN-a i Vlade Ivančeva šefa medicinskog tima nisu zaprimljeni.
Razvijena je diskusija između predsjednika Marina Milardovića koji je nezadovoljan što se VZN ne sastaje, odnosno ne radi, bez obzira na istu primjedbu sa prošle sjednice IO i predsjednika VZN-a Ede Fantele. U vezi izvještaja Edo Fantela kaže da je on u Riju bio kao trener posade, ne kao Izbornik, i da su svi treneri radili po individualnim programima. Edo Fantela će sukladno odluci IO svoj izvještaj iz Rija dostaviti zajedno sa redovnim godišnjim izvještajem VZN-a Izvršnom odboru.
Redovni program - Prima se na znanje pregled realizacije u Redovnom programu, te se prijedlog preraspodjele sredstava odgađa. Ured će dodatno provjeriti sa klubovima korisnicima Redovnog programa o stvarnim potrebama do kraja godine kao i troškovima u prethodnom razdoblju te izvijestiti Izvršni odbor do kraja idućeg tjedna. Izvršni odbor će o navedenom odlučiti na elektronskoj sjednici.
Program HJS-a RIO – prima se na znanje privremeni izvještaj o trošku koji na dan sjednice iznosi 231.768,26 kn.
Optimist – izvršen je uvid u troškove klase Optimist koji je unutar plana, te će član IO Nevio Prtenjača odlučiti o odobravanju zatraženih dodatnih troškova sa EP, ali samo do ukupnog previđenog iznosa za ovu klasu.

Priprema za Skupštinu HJS-a
Datum održavanja je određen odlukom Skupštine - 10.12.2016. u 11.00 sati u Krku
Materijali Skupštine – pregled zaprimljenih kandidatura sukladno Statutu HJS-a:
Izvršni odbor je sukladno Statutu HJS-a tumačio ispravnost zaprimljenih kandidatura za tijela upravljanja HJS-a, uz suzdržan glas člana IO Zlatka Taritaša te donio slijedeće odluke.
Za Predsjednika HJS-a zaprimljene su dvije kandidature. Kandidatura Zlatka Taritaša (prijedlog Sveti Krševan) za Predsjednika HJS-a je sukladna Statutu HJS, dok kandidatura Nevena Barana (Rijeka) za Predsjednika HJS-a nije zaprimljena u roku, jer je sedma podrška zaprimljena 2.9.2016 nakon propisanog roka.
Za predsjednika Skupštine zaprimljene su dvije kandidature: Vilima Nakrsta (Sveti Krševan) i Nevena Barana (Rijeka) i za dopredsjednika Skupštine jedna kandidatura Janka Brnardića (Siscia). Za predsjednika Stegovne komisije pristigla je jedna kandidatura Aljoše Gatina (Zagreb).
Izvršni odbor raspravljao je i o kandidaturi Milana Odaka (Uskok) za predsjednika Nadzornog odbora, koji nije zastupnik kluba člana HJS-a u trenutku nominacije. JK Uskok uputio je dopis kojim obavještava HJS da će nakon Redovne sjednice Skupštine, Milan Odak biti zastupnik JK Uskok na Izbornoj sjednici Skupštine. U skladu sa Člankom 11. Statuta HJS-a Izvrši odbor ocjenjuje ovu kandidaturu ispravnom.
Sjednica Izvršnog odbora na kojoj će se potvrditi Dnevni red i materijali Skupštine održati će se 26.10.2016. Stručna tijela svoje planove i izvještaje moraju dostaviti u ured do 20.10.2016. Obavještavaju se predsjednici i članovi drugih Tijela upravljanja HJS-a da će se Materijali Skupštine objaviti i poslati klubovima temeljem Statuta HJS-a do 10.11.2016., pa prema navedenim rokovima da pošalju svoje izvještaje za sjednicu Skupštine.

Kalendar i PH
2016 godina – Seniorsko i juniorsko PH
Zaprimljena je kandidatura JK Opatija koja predlaže drugi termin od propisanog natječajem i to za vrijeme održavanja Opatija kupa. Zaprimljena je i nepotpuna zajednička kandidatura tri kluba iz Splita JK Mornar, JK Labud i JK Split koji prihvaćaju uvijete i termine iz natječaja. Izvršni odbor daje rok do petka 30.09.2016 u 12.00. sati da navedeni klubovi nadopune zajedničku kandidaturu i pošalju na propisanom obrascu sa uvjetima kandidature, nakon čega će Izvršni odbor donijeti odluku.
Natječaj za organizaciju PH 2017 godine
Natječaj će se raspisati pod istim uvjetima i rokovima kao i u 2016. godini.
Dostava podataka za Kalendar regata 2017 – izrada web online obrazaca
Kroz 2017. godinu postupno će se uvoditi web obrasci za prijavu regata, koji bi potpunu i obaveznu primjenu imali od početka 2018. godine, za što se zadužuje tajnik.

Usavršavanje trenera – sporazum sa KIF-om
Prema dosadašnjim obavljenim razgovorima potpisati će se i formalni ugovor o suradnji sa Kineziološkim fakultetom u Splitu.

Obavezni Revizijski nadzor poslovanja HJS-a - Prihvaća se Ponuda za obavljanje revizijskog uvida u financijske izvještaje za 2016. godinu od poduzeća Maran doo u iznosu od 5.000,00 kn + PDV.

Razno:
- razmotriti će se mogućnosti novčanog nagrađivanja jedriličara i trenera
- tajnik je izvijestio o pripremi za uređenje prostorija HJS-a na adekvatan način sukladno posljednjim uspjesima jedriličara
- na ISAF godišnjoj Skupštini za jedriličare godine nominirani su Šime Fantela i Igor Marenić

Izvršni odbor je na svojoj 41. sjednici od 28.09.2016. sukladno Statutu HJS-a tumačio ispravnost zaprimljenih kandidatura za tijela upravljanja HJS-a, uz suzdržan glas člana IO Zlatka Taritaša te donio slijedeće odluke u vezi svih zaprimljenih kandidatura.


Za Predsjednika HJS-a zaprimljene su dvije kandidature. Kandidatura Zlatka Taritaša (prijedlog Sveti Krševan) za Predsjednika HJS-a je sukladna Statutu HJS, dok kandidatura Nevena Barana (Rijeka) za Predsjednika HJS-a nije zaprimljena u roku, jer je sedma podrška zaprimljena 2.9.2016 nakon propisanog roka.
Za predsjednika Skupštine zaprimljene su dvije kandidature: Vilima Nakrsta (Sveti Krševan) i Nevena Barana (Rijeka) i za dopredsjednika Skupštine jedna kandidatura Janka Brnardića (Siscia). Za predsjednika Stegovne komisije pristigla je jedna kandidatura Aljoše Gatina (Zagreb).
Izvršni odbor raspravljao je i o kandidaturi Milana Odaka (Uskok) za predsjednika Nadzornog odbora, koji nije zastupnik kluba člana HJS-a u trenutku nominacije. JK Uskok uputio je dopis kojim obavještava HJS da će nakon Redovne sjednice Skupštine, Milan Odak biti zastupnik JK Uskok na Izbornoj sjednici Skupštine. U skladu sa Člankom 11. Statuta HJS-a Izvrši odbor ocjenjuje ovu kandidaturu ispravnom.

Više članaka ...