Sidebar

19
Ned, Stu


Oglasna ploča HJS-a

U Splitu su 27. i 28. listopada održane sjednice Nadzornog i Izvršnog odbora. Nadzorni odbor pregledao je poslovanje HJS-a, ocijenio rad pozitivnim i dao svoj izvještaj za narednu sjednicu Skupštine, koji će biti sastavni dio materijala Skupštine.

Izvršni odbor na svojoj sjednici donio je slijedeće odluke:

Potvrđuju se zapisnici prethodnih sjednica, te je izvršen pregled zaduženja: Edo Fantela dostavio je Izvješće (osvrt) sa OI RIO 2016 koji je Izvršni odbor primio na znanje. O izvještaju se i glasalo te su dva člana IO bila za usvajanje, a po jedan član protiv i jedan suzdržan. Predsjednik HJS-a će dostaviti izdvojeno mišljenje.

Financijski plan 2016. godine – Redovni program - Nakon odobrenja troška za nastup Martina Dolenca na SP, u Redovnom programu preostaje 76.000,00 kn za potrebe HJS-a do kraja 2016. godine za najnužnije potrebe.

Izvještaji i planovi (VOP, VZS, VZN)
VZS - Prihvaća se plan i izvještaj s time da financijski plan ostaje u okvirima 2016.
VOP - Dostaviti će plan nakon sastanka VOP-a. Fin. plan ostaje u okvirima 2016.
VZN - Temeljem Statuta, Izvještaj će se dostaviti Skupštini na znanje. Kod glasanja su dva člana IO bila za usvajanje, a po jedan član protiv i jedan suzdržan. Fin. plan ostaje u okvirima 2016. Preciznija izrada plana nakon zaprimanja odluke HOO-a o sredstvima. Predsjednik HJS-a će dostaviti izdvojeno mišljenje.

Priprema za Redovnu i Izbornu Skupštinu HJS-a - 10.12.2016. u 11.00 sati u Krku
Dnevni red – usvaja se Dnevni red obje Skupštine kako je priložen na sjednici
Materijali Skupštine – izmjene i dopune prema diskusiji na sjednici unijet će tajnik i dostaviti članovima IO:
- uvrštava se Poslovnik Skupštine usklađen sa izmjenama Statuta
- tajnik će dodatno provjeriti procjenu troškova do kraja godine
- godišnje članarine ostaju kao i za 2016. godinu
- uvrštavaju se dva podneska JK Mornar i JK Plav
- Financijski plan nije moguće precizno donijeti prije konkretnih informacija iz HOO-a i HZTK-a, te će se ažurirati do početka Skupštine i kada dobijemo odluku o sredstvima.
- izbor mjesta održavanja naredne sjednice Skupštine prepustiti će se zastupnicima
Dogovor sa domaćinom Skupštine oko organizacije Skupštine: tajnik će izvršiti dogovor i izvijestiti Izvršni odbor

Izvršenje odluke o donaciji gumenjaka klubovima korisnika – procjena vrijednosti
Temeljem izvršene procjene proizvođača gumenjaka i dobavljača vanbrodskih motora kojih je knjigovodstvena vrijednost amortizirana, Izvršni odbor usvaja priloženu procjenu i donira gumenjake klubovima korisnicima. Klubovi korisnici prema ranijim odlukama Izvršnog odbora dužni su podmiriti iznos PDV-a na procijenjenu vrijednost opreme:
JK Labud: 2 x 7.025,00 kn; JK Uskok: 8.162,50 kn; JK Sveti Krševan: 9.072,50 i JK Mornar: 7.025,00 kn.

Popis imovine na dan 31.12.2016. – imenovanje komisije: Imenuje se komisija u sastavu: Josip Višić predsjednik te članovi Marko Mišura i Lana Tosti.

Dopisi JK Labud i JK Split – kriterij juniora ISAF YOUTH – VZN će odgovoriti na zahtjeve klubova nakon DP za juniore. Predsjednikov prijedlog o donošenju odluke Izvršnog odbora po ovom pitanju nisu prihvatili ostali članovi Izvršnog odbora. Predsjednik će dati izdvojeno mišljenje.

Nabava RU jedrilica Dragon Force: Izvršni odbor upoznat je sa realizacijom plana HJS-a kod HZTK-a i načinom nabave RU jedrilica za razvoj i promociju.
Prima se na znanje odlazak tajnika klase na skupštinu ILCA prema planu. Očekuje se preciznije izvještavanje tajnika klase laser Zlatke Jakleićića.
Tajnik je prezentirao i dao na uvid troškove za izradu slika i panoa u uredu HJS-a sukladno odobrenim troškovima po planu HJS-a
Izvršiti će se nabava 100 kravata tvrke Croata za promociju HJS-a, prema priloženoj ponudi i omogućiti nabava za potrebe promocije članstva po povoljnijoj cijeni
Odgovor na dopis trenera klase Optimist: VZN će sukladno Statutu predložiti Izvršnom odboru imenovanje tajnika klase Optimist u narednom periodu
Prima se na znanje odlazak tajnika na ISAF Skupštinu u Barceloni
Prijedlog Skupštini za nagradu jedriličarima i trenerima je po 20.000,00 kn za tri jedriličara i dva trenera osvajača medalja na OI RIO.

Predsjednik Marin Milardović usmeno daje ostavku na dužnost Predsjednika HJS-a, te navodi razlog što članovi IO ne podržavaju njegova nastojanja.

Predsjednik HJS-a Marin Milardović obavijestio je članove Izvršnog odbora i predsjednika Skupštine o svojoj ostavci na dužnosti u HJS-u.
Sukladno Statutu HJS-a (članak 23.4), do daljnjeg ga zamjenjuje predsjednik Skupštine Vilim Nakrst.

Više članaka ...

Creampie