Sidebar

19
Ned, Stu


Oglasna ploča HJS-a

Konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora održana je u Zagrebu, 4. siječnja 2017. godine. Sjednici su prisustvovali Zlatko Taritaš predsjednik i članovi Izvršnog odbora Gea Barbić, Ivica Dolenc, Petar Kopanica, Marko Matić i Robert Sandalić, Ivo Jaić tajnik i Edo Fantela. Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.


Ukratko o odlukama sa 1. sjednice:
Za dopredsjednicu/ka Izvršnog odbora imenovani su Gea Barbić i Zoran Popović.
Za predsjednika VZN-a imenuje se Edo Fantela. Po njegovom prijedlogu imenuju se članovi: Damir Čargo, Josip Golem, Vedran Mandić i Damir Nakrst. Za predsjednika VZS-a imenuje se Miroslav Bjelajac i za predsjednika VOP-a imenuje se Zoran Grubiša.
Članovi Izvršnog odbora podijeliti će naknadno zaduženja po određenim područjima. U raspravi se daje naglasak na radu sa mladima, počevši od kadeta, te suradnja sa međunarodnim tijelima od udruženja klasa do World Sailinga i Eurosafa.

Prijedlog imenovanja trenera u program HOO-a
Temeljem poziva i roka zadanog od HOO-a, na prijedlog predsjednika VZN-a Ede Fantele, Izvršni odbor prihvaća prijedlog imenovanja trenera jedriličara Šime Fantele i Igora Marenića (OI zlato), Tonča Stipanovića (OI srebro) i Ivana Kljakovića Gašpića (OI 5 mjesto) u program HOO-a.
U Program angažiranja trenera HJS će predložiti: Edu Fantelu, Jozu Jakelića i Tonča Antunovića.

Sažeta informacija o stanju računa HJS-a - Izvršni odbor prima na znanje informaciju o stanju računa, potraživanjima i ugovornim obvezama koje je u skladu sa planom HJS-a.

Novi Ugovor o zakupu dijela poslovnog prostora
Prima se na znanje novi Ugovor o zakupu poslovnog prostora u dijelu vlasništva Nikole Deškovića (*ispravljeno 10.1.2017, Nikola umjesto Žarko) koji koristi HJS i kojim se povećava cijena najma. Predsjednik će o navedenome razgovarati sa najmodavcem.

Svečana dodjela priznanja za 2016 godinu
Svečana dodjela priznanja za 2016 godinu, pod nazivom Veliki dan hrvatskog jedrenja, održati će se u Zagrebu dana 7. veljače 2017. Dodjela priznanja za najbolje rezultate u 2016. godini planirano je u Hotelu Panorama. Temeljem prijedloga na sjednici Predsjednik će sastaviti konačnu listu uzvanika.

Putni troškovi članova tijela HJS-a
Putni troškovi članova tijela HJS-a definirani su aktom HJS-a - Odluka o službenom putovanju i putnim troškovima i Posebnom odlukom o službenom putovanju i putnim troškovima.
Predsjednik neće koristiti pravo na putne troškove, te apelira na članove Izvršnog odbora i druga tijela da se troškovi koliko god mogu racionaliziraju.

Naredna sjednica Izvršnog odbora planira se u Zadru dana 19. siječnja, u 16.00 sati.

U Krku je u domaćinstvu JK Plav, u subotu 10. prosinca održana Redovna i Izborna sjednica Skupštine HJS-a. Zastupnici su birali predsjednike i članove tijela Skupštine u novom četverogodišnjem mandatu 2017-2020.

Za predsjednika je izabran Zlatko Taritaš (Sveti Krševan Zadar), a prema njegovom prijedlogu za članove Izvršnog odbora izabrani su: Gea Barbić (Vega Pula), Ivica Dolenc (Karkadur, Medulin), Petar Kopanica (Punat) Marko Matić (Trogir), Zorna Popović (Val Šibenik) i Robert Sandalić (Punta Bajlo Zadar).

Predsjednik Skupštine je Vilim Nakrst (Optimist, Opatija) i dopredsjednik je Janko Brnardić (Siscia Sisak)

Predsjednik Nadzornog odbora je Milan Odak (Uskok Zadar) i članovi Đulijano Kos (Kvarner, Rabac) i Prvenko Bušelić (Bura, Makarska).

Predsjednik Stegovne komiisje je Aljoša Gatin (Zagreb) i članovi Berislav Manestar (Plav Krk), Darko Marenić (Reful Cres), Milko Volarić (Galeb Kostrena) i Elvis Ačko (Dobro more Zagreb).

Na Redovnoj sjednici Skupštine zastupnici su usvojili izvještaje svih tijela Skupštine: Predsjednika HJS-a, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovne komisije. Usvojen je Financijski plan za 2017. godinu. Skupština je potvrdila i usklađenje Poslovnika Skupštine sa novim Statutom HJS-a.

Slijedeća Redovna sjednica Skupštine održati će se u Splitu, u organizaciji JK Mornar 9. prosinca. 2017.

Redovna i izborna sjednica Skupštine HJS-a održati će se u subotu 10.12.2016. u Velikoj vijećnici Grada Krka, Trg Josipa bana Jelačića 2, s početkom u 12.00 sati. Domaćin je JK Plav Krk povodom 140-te obljetnice.

Registracija i verifikacija zastupnika započeti će u 11.00 sati.

Pozivamo članstvo da provjeri upisane zastupnike klubova na stranicama HJS-a i ukoliko je došlo do promjene zastupnika vašeg kluba, isto odmah dostavite u ured putem priloženog obrasca.

Ukoliko ste spriječeni u dolasku, možete imenovati zamjensku osobu koja će predstavljati vaš klub na Skupštini. U tom slučaju ispunite priloženu punomoć koja treba biti ovjerena od kluba i zastupnika.

Ukupno članstvo na Skupštini u Krku broji 115 članova, od kojih  na dan 30.11.2016. pet klubova nema pravo glasa:  JK 5. Milja, JK Rijeka, Kiteboarding Klub Bol, Kiteboarding Klub Adrenalin i KJD Tri Strijele.  Pozivamo navedene da podmire svoju obvezu plaćanja godišnje članarine i steknu pravo glasa.

Materijali za Skupštinu objavljeni su u rubrici za članstvo.

46. sjednica Izvršnog odbora Hrvatskoga jedriličarskoga saveza održana je u Zagrebu, 25. studenog 2016. godine

Sjednicu je temeljem Statuta HJS-a 23.(4) vodio Vilim Nakrst, predsjednik Skupštine. Prisustvovali su dopredsjednici Izvršnog odbora Alvise Benussi i Zoran Popović, članovi Nevio Prtenjača, Zlatko Taritaš i Joško Berket i Ivo Jaić tajnik. Prije potvrde zapisnika ove sjednice, donosimo najvažnije informacije za članice HJS-a.

Potvrđuje se zapisnik 44. sjednice i 45. elektronske sjednice uz napomenu: Naknadno dostavljeno izdvojeno mišljenje Marina Milardovića uvrstiti će se kao prilog zapisnika 44. sjednice. Ubuduće će se izdvojena mišljenja, uvrštavati u zapisnike sjednica isključivo ako su podnesena na samoj sjednici, odnosno naknadno zaprimljena izdvojena mišljenja neće se uvrštavati u zapisnike sjednica.

Tumačenje Statuta – ostavka Predsjednika i sazivanje Sjednice Skupštine HJS-a
Izvršni odbor postupajući po svom statutarnom zaduženju tumačenja Statuta HJS-a u cilju nesmetanog rada HJS-a i osiguranja pravovaljanog rada HJS-a do naredne Redovne i Izborne sjednice Skupštine, sagledao je sve činjenice nakon situacije kada je Predsjednik Marin Milardović podnio ostavku:
- Izvršni odbor je na svojoj sjednici od 27.10.2016. usvojio Dnevni red i Materijale Redovne i Izborne sjednice Skupštine koja će se održati odlukom Skupštine HJS-a 10.12.2016. u Krku.
- Na samom kraju sjednice Izvršnog odbora od 27.10.2016., a nakon sazivanja Redovne i Izborne sjednice Skupštine, Predsjednik Marin Milardović usmeno podnosi ostavku, koju i pisanu dostavlja 3.11.2016 godine, na zahtjev Predsjednika Skupštine Vilima Nakrsta od 31.10.2016.
Iz navedenog proizlazi da je ostavka podnesena unutar roka od 45 dana do datuma održavanja već sazvane Redovne i Izborne sjednice Skupštine i za koju je ranije proveden kandidacijski postupak sukladno Statutu počevši 1. rujna 2016. godine, te da bi u ovom momentu sazivanje Izvanredne izborne sjednice Skupštine, nakon što je već sazvana Redovna izborna sjednica, postiglo suprotan učinak u smislu kojeg je napisan članak 23.(4). Statuta HJS-a, a to je da se održi red i kontinuitet rada HJS-a.
Nadalje, u slučaju sazivanja Izvanredne izborne sjednice Skupštine, osoba izabrana na dužnost Predsjednika HJS-a, mogla bi obavljati svoju dužnost do 10.12.2016. kada je temeljem Statuta određeno da se sazove Redovna izborna sjednica, ili čak ne bi bila u mogućnosti obavljati privremenu dužnost jer bi rok sa sazivanje Izvanredne sjednice bio nakon 10.12.2016. Dakle, u ovom slučaju, sazivanje Izvanredne sjednice Skupštine bilo bi kontraproduktivno.

Priprema Skupštine u Krku i ispravak u materijalima.
- Odluka o usklađivanju procedura Hrvatskog jedriličarskog saveza sa
Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrole nadopunjena je u točki 5. Nabava robe i usluga kako je priloženo na sjednici.
- Izvršene su sve pripreme za održavanje Skupštine u Krku u suradnji sa organizatorom

Kalendar 2017. godine
- U tijeku su usklađivanja regata zainteresiranih klubova do konačnog usvajanja.

Natječaj za organizaciju PH 2017 – u roku pristigle kandidature:
PH do 12: JK Galeb, JK Guc, JK Kvarner Rabac, JK Uljanik Plovidba
Izvršni odbor ocjenjuje priloženu kandidaturu JK Kvarner Rabac kao najkompletniju, te dodjeljuje organizaciju PH do 12 godina 2017 - JK Kvarner Rabac.
PH za kadete U17/U16: JK Postira
Dodjeljuje se organizacija PH za kadete 2017 jedinom kandidatu JK Postira.
PH seniori i juniori: JK Val Crkvenica, JK Bura Makarska
Izvršni odbor dodjeljuje organizaciju PH za seniore i juniore 2017. godine JK Bura iz Makarske u cilju organiziranja prvenstava Hrvatske na što širem području.
PH dvoboj: JK Val Šibenik, PH ORCi: JK Val Šibenik i PH IOM: JK Val Šibenik. JK Valu iz Šibenika dodjeljuje se PH ORCi, PH IOM i PH u dvoboj jedrenju kao jedinom kandidatu.

Više članaka ...

Creampie