Sidebar

17
Ned, Pro


JEDRILIČARI

 
 
 

Pravlinik o verifikaciji i registraciji jedrililčaraIZNOS ZA UPLATU KOD REGISTRACIJE I VERIFIKACIJE:
 
U preiodu od 01.01. do 31.01. = 55 kn + PDV
od 01.02. do 30.04. = 80 kn + PDV
od 01.05. do 31.12. = 100 kn + PDV
 

IBAN: HR9623600001101556153
kod Zagrebačke banke