Sidebar

19
Pet, Sij


Oglasna ploča HJS-a

Izvršni odbor je na svojoj 9. sjednici donio sljedeće odluke:
- Usvaja se Dnevni red Redovne sjednice Skupštine koja će se održati u Splitu, u JK Mornar 9. prosinca 2017. godine 
- Usvaja se primjedba JK Zagreb na izbor trenera za SP World Sailing Youth 2017. Umjesto trenera klase Laser Radial - Marka DEM Viturrja imenuje se Teo Pizul.
- Usvaja se ograničeno sufinanciranje nastupa daskaša Enrica Marotija za 2017 godinu, sukladno pravilima o refundaciji i pokrivanju troškova HJS-a za natjecanja iz programa HJS-a.

Temeljem odredbi Statuta (Članak 18.5) i Poslovnika Skupštine HJS-a, Redovna sjednica Skupštine Hrvatskog jedriličarskog saveza, održati će se u subotu, 9.12.2017. u Jedriličarskom klubu Mornar, Uvala baluni 1, 21000 Split s početkom u 12.00 sati. Registracija i verifikacija mandata Zastupnika započet će u 11.00 sati.  Molim rezervirajte ovaj termin i obavezno delegirajte predstavnika na sjednicu Skupštine. Materijali za sjednicu Skupštine objavljeni su rubrici za članove i ažurirati će se do sjednice.

DO DONOŠENJA CJELOVITOG KRITERIJA ZA NAREDNO RAZDOBLJE
VRIJEDI SLIJEDEĆA ODLUKA VZN-a:

Kriterijske regate koje se održavaju u Hrvatskoj ostaju iste (Kriterij 2014-2017),
dok će VZN predložiti dvije inozemne regate
nakon izlaska kalendara za klasu Laser za 2018.
Do ove promjene je došlo jer je klasa Laser promijenila
sustav natjecanja Europa cupa.

Vijeće za natjecanje

8. sjednica Izvršnog odbora održana je u Splitu, 13. rujna 2017. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik. Donosimo najvažnije informacije sa sjednice:

Upravljanje sportskim objektima i sportske luke
Rad Pododbora za sportske luke – Izvršni odbor primio je na znanje aktivnosti Pododbora uključujući i dva sastanka koja su se održala MPPI u Zagrebu. Kod ove točke sjednici su prisustvovali predsjednici JK Trogir i JK Zenta. Predsjednik JK Zenta Davor Dominović ukratko je upoznao članove IO o događanjima u PŠD Zenta unatrag nekoliko godina i otežanim, gotovo nemogućim uvjetima za djelovanje JK Zenta. Sukladno zadaćama HJS-a, Izvršni odbor imenuje dopredsjednika Zorana Popovića kao kontakt osobu za pomoć u situaciji u kojoj je JK Zenta. Za stručnu pomoć se mogu obratiti i članovima Pododbora za sportske luke. Predsjednik JK Trogir Šime Rožić izvijestio je članove Izvršnog odbora u vezi dopisa i prijava koji stižu na adresu HJS-a. Prema predsjedniku Rožiću djelovanje JK Trogir je u skladu za zakonima RH, što se može vidjeti iz pozitivnih rješenja raznih inspekcija u posljednje vrijeme, a osoba koja prijavljuje koristi više lažnih identiteta. Izvršni odbor primio je na znanje izlaganje predsjednika JK Trogir.
Sustav natjecanja za Optimiste – revidiranje dijela postojećeg dokumenta koji se odnosi na Kup RH a prema dogovoru i razjašnjenju VZN. Predsjednik Vijeća za natjecanje Edo Fantela obrazložio je sustav. Za dio koji on smatra da jasno piše u sustavu dodatno obrazlaže da u kalendarskoj godini u trenutku dodjele titula dijete mora biti ispod 12 godina po godištu. Nakon obrazloženja Izvršni odbor prihvaća novi sustav u cijelosti.
Prijedlozi VZN-a uz novi sustav natjecanja. Izvršni odbor usvaja i slijedeće prijedloge VZN-a: Marko Zuban je vođa ekipe na SP i Josip Golem vođa ekipe na EP za cijelo mandatno razdoblje. Koordinatori priprema su Josip Golem – sjever i Vedran Mandić – jug.
- Nakon zaključenja izborne kriterijske ljestvice 2018. godine, pet prvoplasiranih natjecatelja ostvaruje pravo nastupa na SP bez obzira na spol. Ukoliko imaju želju za promjenom nastupa, dužni su u roku od dva dana nakon objavljene zaključene izborne ljestvice na službenim stranicama klase, obavijestiti VZN s obrazloženjem u pisanom obliku. VZN će dati mišljenje i prema ovlastima donijeti odluku. Svi ostali prema plasmanu na izbornoj ljestvici (6. mjesto i dalje) i formuli za nastup na EP ostvarili su pravo nastupa na EP. Trenera reprezentacije na SP i EP predlažu klubovi takmičara koji su ostvarili pravo nastupa na tim takmičenjima. Odluku donosi VZN, bez obzira na ostvareni plasman takmičara na izbornoj ljestvici.
Kvalifikacijske regate za optimiste po regijama - jesen 2017.
Usvajaju se kvalifikacijske regate po regijama za jeden 2017.:
Regija jug
Dubrovačka regata Dubrovnik 6.-8. listopad
Mala Mrduja Split 13.-15. listopad
Novogodišnja regata Hvar 28.-30. prosinac
Regija sjever 
Kup Lošinja Lošinj 03.-05. studeni
ACI Kup Optimist Ičići 17.-19. studeni
Sveti Nikola Pula 08.-10. prosinca

Nastup na WS YOUTH 2017
HJS je uplatio kotizaciju za 5 posada (daska m i ž, samac m i ž i dvojac ž) i 3 prateće osobe. Kotizacija uključuje smještaj i prehranu. Refundirati će se dodatni smještaj i prehrana treneru Theu Pizzulu kao četvrtom treneru. Pokriti će se troškovi karata za jedriličare samce m i ž i jednu prateću osobu. Ako financijska sredstva iz redovnog programa budu dozvoljavala svim ostalim trenerima i jedriličarima će se refundirati avio karte. Kod refundacije prioritet je slijedeći: jedriličari pa treneri. Troškovi vođa puta će se refundirati po odluci Izvršnog odbora nakon refundacije svih troškova jedriličara i trenera ako to financijske mogućnosti dozvole.
Status sportaša koji su u programima HOO, a nisu nastupili na regatama u 2017. Jedriličarima Igoru Mareniću, Ivanu Kljakoviću-Gašpiću i Tini Mihelić uputiti će se dopis sa povratnicom i elektroničkom poštom na kućnu i klupsku adresu. Zatražiti će se očitovanje o njihovom statusu. Potrebno je da obrazlože razloge nenastupanja u ovoj godini i navedu planove za 2018. godinu.

Natječaj PH 2018
Do iduće sjednice VZN će pripremiti termine i uvjete za PH koja se sufinanciraju iz sredstava HJS-a.
Naknadna uvrštenja regate u Kalendar 2018 - promjena naziva i termina regate.
Klubovi koji imaju prijavljene regate u Kalendaru HJS-a, ne mogu tražiti izmjenu termina i izmjenu naziva jedne te iste regate, već isto podliježe plaćanju pristojbe naknadnog uvrštenja regate. U ovom slučaju klubovi ne trebaju slati zahtjeve na IO, već se odmah primjenjuje navedena odluka. Izmjena naziva regate može se iznimno dopustiti u opravdanom slučaju, kod organizacije sportske regate za „male klase“.
Regate koje se ne prijavljuju u Kalendar HJS-a – jedan od slučaja reg. FIUMANKA
Razvila se diskusija oko najučinkovitijeg načina rješavanja ovih slučajeva i djelovanju HJS-a u okvirima svojih prava i zaduženja u odnosu na zakone RH. Za početak će Predsjednik zatražiti razgovor u HOO-u, te će se postupno krenuti ka drugim tijelima RH. Tajnik će pripremiti i financijski pregled udjela klubova u budgetu HJS-a koji se bave isključivo organizacijom charter i turističkih regata.
Financije HJS-a
Redovni program – preraspodjela sredstava temeljem očitovanja klubova
Usvaja se prijedlog predsjednika VZN-a Ede Fantele, da se preraspodjela odgodi za mjesec studeni kada će biti jasnija slika troškova.
Usklađivanje financiranja juniora na SP i EP
Pravilnik iz 2013. ostaje kako je prihvaćen početkom ove godine do daljnjeg. Izvršni odbor donosi odluku, samo za nastupe u 2017. godini: financiranje nastupa juniora na SP biti će istovjetno kao i za EP.
Programske aktivnosti za 2018 - plan HJS-a prema HOO
Tajništvo je izvršilo upis financijskog plana za 2018. godinu u računalni sustav HOO-a.

Rješavanja žalbi na odluke Stegovne komisije u drugom stupnju iz prošlog mandata
Izvršni odbor rješavao je žalbu u drugom stupnju u slučaju iz prošlog mandata.

Priprema za Skupštinu HJS-a – 9.12.2017. - domaćin JK Mornar u Splitu
Definiranje rokova za dostavu izvještaja i planova stručnih tijela – do 15.10.2017.

Logistika za nastup na OI Tokio 2020. U cilju da se jedriličarima pruže što bolji uvjeti za nastup na OI Tokio razmatra se i pitanje uvođenja meteorologa u stručni tim. Za sada postoji niz prijedloga i rješenja te će se odabrati najbolje. Predsjednik je već obavio preliminarne razgovore u HOO-u na ovu temu. Na WS godišnju konferenciju idu Edo Fantela (zastupnik) i Ivo Jaić.