23
Pon, Lis


Oglasna ploča HJS-a


Klubovima članicama HJS-a skrećemo pozornost na važnu obavijest MZOS-a Uprave za sport u vezi upisa u I. razred srednje škole; učenici se upisuju u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. od 29. travnja 2015. godine Klasa: 023-03/14-05/00011; Ur. broj: 533-25-15-0009 i Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. od 8. svibnja 2015. godine  Klasa:602-03/15-06/00017 Ur. broj: 533-25-15-0007. Učenici zainteresirani za upis u razredne odjele za sportaše moraju iskazati svoj interes kroz NISpuSŠ   obavezno u terminu od 25. do 28. svibnja označiti sport kojim se bave. Učenici koji se u navedenom razdoblju ne prijave neće biti uvršteni na rang-liste nacionalnih sportskih saveza te samim time gube priliku za prijavu obrazovnih programa koji se odnose na razredne odjele za sportaše kako u ljetnom tako i u jesenskom upisnom roku. U privitku Vam dostavljamo navedeni pravilnik i odluku obrazac kriterija sportske uspješnosti te detaljne upute za postupak utvrđivanja rang-liste.

UPUTE ZA SAVEZE      PRAVILNIK        ODLUKA        OBRAZAC


24. sjednica Izvršnog odbora Hrvatskoga jedriličarskog saveza održana je u Splitu 21. travnja 2015. godine. 

Sjednici su prisustvovali Ana Mrak Taritaš predsjednica Marin Milardović dopredsjednik IO Alvise Benussi Josip Berket Nevio Prtenjača i Zoran Popović članovi IO. Ostali prisutni: Vilim Nakrst predsjednik Skupštine Ivo Jaić tajnik Marko Mišura sportski tajnik
Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Ana Mrak Taritaš. Potvrđeni zapisnik sjednice objaviti ćemo u rubrici za članove a ovdje donosimo sažete odluke Izvršnog odbora.
 
Opširnije...


Temeljem odredbi Zakona o udrugama NN 74/2014. koji je na snazi od 1. listopada 2014. godine udruge su dužne uskladiti statute sa Zakonom i podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave do 30. rujna 2015. godine.

Izvršni odbor HJS-a usvojio je izmjene i dopune Statuta HJS-a u skladu sa novim Zakonom o udrugama. Pročišćeni tekst izmjena i dopuna daje se na znanje članicama HJS-a. Vaše primjedbe i sugestije pošaljite na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. zaključno do 10. lipnja 2015. godine.

Ujedno obavještavamo članstvo da isto moraju poduzeti u klubovima uskladiti svoje statute na sjednici Skupštine i predati zahtjev za upisom promjena u urede državne uprave zaključno do 30. rujna 2015. godine.
 
Izvanredna sjednica Skupštine HJS-a sa " sa temom usvajanja prijedloga izmjena i dopuna Statuta HJS-a planira se početkom rujna ove godine.
 
"


Hrvatski olimpijski odbor uputio je nacionalnim sportskim savezima ogledne primjere statuta ali i za njihovo članstvo klubove za potrebe usklađivanja najviših akata ovih udruga prema novom Zakonu o udrugama NN 74/2014. koji je na snazi od 1. listopada 2014. godine. Ogledni primjerak za županijske sportske zajednice čiji statut treba nešto drugačije strukturirati HOO će objaviti naknadno.

Udruge su dužne uskladiti statute sa Zakonom i podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave u županiji odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave sve prema sjedištu udruge do 30. rujna 2015. godine. Pomoćnica glavnog tajnika HOO-a Biserka Vrbek je s kolegama iz Gradskog ureda za opću upravu grada Zagreba pripremila ogledne primjerke.

Ogledni statut kluba - 2015


23. sjednica Izvršnog odbora Hrvatskoga jedriličarskog saveza održana je u Splitu 17. veljače 2014. godine. Sjednici su prisustvovali Ana Mrak Taritaš predsjednica Marin Milardović dopredsjednik IO Alvise Benussi i Josip Berket članovi IO. Ostali prisutni: Ivo Jaić tajnik Marko Mišura sportski tajnik Lana Anđel administrativna tajnica Jasminka Reić financijska tajnica. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Ana Mrak Taritaš. Potvrđeni zapisnik sjednice objaviti ćemo u rubrici za članove a ovdje donosimo sažete odluke Izvršnog odbora.
Financijski plan 2014. godine
Opširnije...


U svrhu ažuriranja podataka o klubovima ovim putem vas molimo da nam dostavite osobe koje su na dužnosti predsjednika i tajnika vašeg kluba ako se razlikuju od podataka iz baze HJS-a. 

Također ako je došlo do promjene molimo da nam dostavite poštansku adresu kluba i kontakte; telefon fax i službenu e-mail adresu.

Ukoliko se tijekom godine dogodi promjena vezano uz gore navedene podatke molimo vas da nas o istom obavijestite.  Obrazac
 
Creampie