Sidebar

19
Pet, Sij


Oglasna ploča HJS-a

Marinko Mikulandra iz JK Orsan i Marin Milardović iz JK Uskok kandidati su za izbor na dužnost Predsjednika HJS-a na predstojećoj Izvanrednoj Skupštini koja će se održati u Zagrebu, u utorak 18.08.2015., s početkom u 17.00. sati. Kandidature su dostavljene u skladu sa pozivom, rokovima i Statutom HJS-a.

Mjesto održavanje Skupštine je Sportski savez Grada Zagreba, Savska cesta 137, Zagreb. (ako idete sa juga, ova adresa je prije dolaska na Zagrebačku aveniju, praktički na početku Savske sa desne strane).

 

Marin Milardović član JK Uskok Zadar, podnio je ostavku na dužnost člana Izvršnog odbora. Zahvaljujemo se Marinu na radu u ovom tijelu u protekle dvije i po godine. Prilog: Ostavka.

27. sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog jedriličarskog saveza održana je telefonski 28. srpnja 2015. godine.
Temeljem članka 20. Statuta HJS-a sjednicu je sazvao Predsjednik Skupštine Vilim Nakrst na prijedlog dopredsjednika Zorana Popovića, u cilju ispunjavanja Statutarnih obveza – kooptiranje člana Izvršnog odbora.
Prisutni iz IO HJS-a: dopredsjednici Alvise Benussi i Zoran Popović, članovi Joško Berket, Nevio Prtenjača i Marin Milardović.
Utvrđuje se Dnevni red: Kooptiranje člana Izvršnog odbora
Temeljem Statuta Članak 24. (3) - Ukoliko pojedini član Izvršnog odbora prestane obavljati dužnost prije isteka njegova mandata, Izvršni odbor mora kooptirati novog člana iz redova Zastupnika, čiji izbor potvrđuje Skupština na svojoj prvoj slijedećoj sjednici.
Izvršni odbor jednoglasno kooptira Zastupnika JK Sveti Nikola - Zlatka Taritaša kao člana Izvršnog odbora.

 

Zlatko Taritaš član JK Sveti Nikola Zagreb, podnio je ostavku na dužnost člana Vijeća za natjecanje. Zahvaljujemo se Zlatku na radu u ovom tijelu u protekle dvije i po godine. Prilog: Ostavka.


Temeljem članka 20. Statuta HJS-a sjednicu je sazvao Predsjednik Skupštine Vilim Nakrst povodom ostavke Predsjednice Ane Mrak Taritaš, u cilju ispunjavanja Statutarnih obveza i organizacije Izvanredne izborne Skupštine.
Prisutni: Vilim Nakrst predsjednik Skupštine - Zamjenik Predsjednika HJS-a – Članak 20.(4) Statuta HJS-a Prisutni iz IO HJS-a: Marin Milardović dopredsjednik, članovi Alvise Benussi, Nevio Prtenjača i Zoran Popović. Ostali prisutni:, Ivo Jaić tajnik, Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje. Predsjednik Nadzornog odbora Zdenko Cerović i član Izvršnog odbora Joško Berket ispričali su se radi poslovnih i osobnih obveza.

Organizacija Izvanredne Skupštine
Izvanredna izborna Skupština održati će se u Zagrebu, 18.8.2015. (utorak) sa početkom u 17.00 sati. Nakon Izvanredne izborne Skupštine održati će se Izvanredna Skupština na temu usklađivanja Statuta HJS-a sa Zakonom o udrugama.
Tumačenje Statuta – Članak 25.(5).9. – dužnost Izvršnog odbora
- Radi osiguranja ravnopravnosti zastupnika ujedno i mogućih kandidata za Predsjednika HJS-a, svi zastupnici koji su na dužnosti u tijelima HJS-a i na taj način onemogućeni da podnesu kandidaturu za predsjednika, moraju prije podnošenja kandidature dati pismenu ostavku na dužnost koju su do tada obavljali. Time će se kandidatura smatrati pravovaljana uz ispunjenje ostalih Statutarnih propisa.
- Isto vrijedi za zaposlenike HJS-a, prije predaje kandidature potrebno je otkazati ugovor o radu sa HJS-om u skladu sa ZOR-u.
- Član Izvršnog odbora koji je obavljao dužnost u dva mandata može se kandidirati za Predsjednika HJS-a, jer je Predsjednik HJS-a Statutom izdvojeno tijelo od samog Izvršnog odbora i bira se odvojeno od članova Izvršnog odbora.
- Na predstojećoj Izvanrednoj Skupštini bira se isključivo Predsjednik HJS-a, dok su sva druga tijela upravljanja HJS-a u važećem mandatu do kraja 2016. Godine: Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Stegovna komisija.

Razrješenje i imenovanje dopredsjednika Izvršnog odbora
Marin Milardović tražio je razrješenje dužnosti dopredsjednika, te do daljnjeg nastavlja rad u sastavu Izvršnog odbora kao član. Temeljem Statutarne obveze, za dopredsjednike Izvršnog odbora imenuju se jednoglasno Alvise Benussi i Zoran Popović.

Dopisi klubova – JK Mornar – Nastup na Test Eventu
Slijedom dopisa JK Mornar, VZN-a je odlučio da se za jedriličare koji nisu ispunili normu, a nastupiti će na Test Eventu RIO 2015. odobri 15.000,00 kn po jedriličaru (dvosjed 30.000,00 kn). Izvršni odbor prima na znanje raspodjelu rezervnih sredstava u okviru prava raspolaganja VZN-a.

Dopuna kriterija sufinanciranja juniora
Izvršni odbor nalaže Vijeću za natjecanje da izradi dopunu odluke o kriterijima sufinanciranja juniora usvojenoj na 7. sjednici Izvršnog odbora. Prvenstveno u slučaju osvojene medalje.


U Zagrebu dana 18.08.2015. sa početkom u 17.00 sati održati će se Izvanredna izborna Skupština. Poziva se članstvo da prisustvuje Skupštini, a prije održavanja Skupštine provjeri važeće mandate svojih zastupnika u Skupštini i druge obveze prema HJS-u.
Na Skupštini u Zagrebu, Hrvatski jedriličarski savez izabrati će novog Predsjednika čiji mandat traje do kraja 2016. godine, odnosno do održavanja Redovne izborne Skupštine HJS-a.
Kandidature za Predsjednika HJS-a šalju klubovi predlagači na priloženom obrascu, uz podršku 7 drugih klubova. Kompletirane kandidature, temeljem Statuta HJS-a, potrebno je dostaviti tajniku do 31.07.2015. godine.
Nakon završetka Izvanredne izborne sjednice, održati će se i Izvanredna Skupština sa temom izmjena i usklađivanja Statuta HJS-a sa Zakonom o udrugama. Poziva se članstvo da se odazove u što većem broju kako bi izvršili obvezu i poslovanje HJS-a uskladili sa važećim aktima Republike Hrvatske.

Prilozi:
Poziv Predsjednika skupštine na Izvanrednu izbornu Skupštinu
Poziv Predsjednika skupštine na Izvanrednu Skupštinu

Obrasce punomoći za prisustvovanje Skupštini HJS-a, obrasce imenovanja novih Zastupnika u Skupštini HJS-a možete preuzeti na stranicama HJS-a u rubrici HJS / DOKUMENTI / PRAVILNICI i OBRASCI pod članstvo.