Sidebar

26
Pon, Velj


Oglasna ploča HJS-a

28. telefonska sjednica Izvršnog odbora Hrvatskoga jedriličarskog saveza održana je 4. kolovoza 2015. godine.

Temeljem članka 20. Statuta HJS-a sjednicu je sazvao Predsjednik Skupštine Vilim Nakrst, u cilju ispunjavanja Statutarnih obveza Izvršnog odbora – tumačenje Statuta i drugih akta HJS-a temeljem upita Predsjednika Nadzornog odbora.

Prisutni iz IO HJS-a: dopredsjednici Alvise Benussi i Zoran Popović, članovi Joško Berket, Nevio Prtenjača, Zlatko Taritaš.
Ostali prisutni: Zdenko Cerović, predsjednik Nadzornog odbora, Ivo Jaić tajnik HJS-a

Utvrđuje se Dnevni red:
1. Odgovor predsjedniku Nadzornog odbora temeljem prigovora JK Split na Dnevni red Skupštine

Izvršni odbor postupajući po organizaciji predstojeće Izvanredne izborne Skupštine, postupao je uz suglasnost Predsjednika Skupštine prvenstveno temeljem Članka 20.(4) Statuta HJS-a:

Ukoliko zbog bilo kojeg razloga Predsjednik prestane obavljati dužnost prije isteka njegova mandata, zamjenjuje ga predsjednik Skupštine koji mora u roku od 15 dana sazvati izvanrednu izbornu Sjednicu. .. Prijedloge kandidata za Predsjednika Članovi moraju pismeno dostaviti Tajniku u roku od 15 dana, a Skupština se održava 30 dana nakon sazivanja.

Slijedom navedenog utvrđen je i Dnevni red Izvanredne izborne sjednice Skupštine. Dnevni red Izvanredne izborne sjednice Skupštine nije detaljno preciziran u Poslovniku Skupštine jer Poslovnik Skupštine ne predviđa Izvanredne izborne sjednice Skupštine kako se to izrijekom navodi u Statutu HJS-a (Članak 20.(4)), već predviđa Redovne, Izvanredne i Svečane i Izborne sjednice.

U ovom slučaju radi se o Izvanrednoj izbornoj Sjednici Skupštine po Članku 20.4. i sazvana je prvenstveno po gore navedenom članku, radi izbora novog Predsjednika koji je prestao/la obavljati dužnost.

Svim drugim Tijelima upravljanja HJS-a mandat i dalje traje kako je i propisano Statutom ukupno 4 (četiri) godine, što znači do kraja 2016. godine - Članak 17.(1), Članak 24.(2), Članak 27.(2) 29.(2.), te se u ovom slučaju ne postupa kao kod sazivanja Redovne Izborne sjednice Skupštine koja se održava u godini održavanja ljetnih olimpijskih igara - Statut HJS-a - Članak 19.(8), kada će sva tijela upravljanja HJS-a biti razriješena i ponovo birana.

Poslovnik Skupštine ukoliko je u suprotnosti sa Statutom, ne može mijenjati odredbe Statuta – najvišeg akta Hrvatskog jedriličarskog saveza, te se u tom slučaju primjenjuju odredbe Statuta HJS-a.

Marinko Mikulandra iz JK Orsan i Marin Milardović iz JK Uskok kandidati su za izbor na dužnost Predsjednika HJS-a na predstojećoj Izvanrednoj Skupštini koja će se održati u Zagrebu, u utorak 18.08.2015., s početkom u 17.00. sati. Kandidature su dostavljene u skladu sa pozivom, rokovima i Statutom HJS-a.

Mjesto održavanje Skupštine je Sportski savez Grada Zagreba, Savska cesta 137, Zagreb. (ako idete sa juga, ova adresa je prije dolaska na Zagrebačku aveniju, praktički na početku Savske sa desne strane).

 

Marin Milardović član JK Uskok Zadar, podnio je ostavku na dužnost člana Izvršnog odbora. Zahvaljujemo se Marinu na radu u ovom tijelu u protekle dvije i po godine. Prilog: Ostavka.

27. sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog jedriličarskog saveza održana je telefonski 28. srpnja 2015. godine.
Temeljem članka 20. Statuta HJS-a sjednicu je sazvao Predsjednik Skupštine Vilim Nakrst na prijedlog dopredsjednika Zorana Popovića, u cilju ispunjavanja Statutarnih obveza – kooptiranje člana Izvršnog odbora.
Prisutni iz IO HJS-a: dopredsjednici Alvise Benussi i Zoran Popović, članovi Joško Berket, Nevio Prtenjača i Marin Milardović.
Utvrđuje se Dnevni red: Kooptiranje člana Izvršnog odbora
Temeljem Statuta Članak 24. (3) - Ukoliko pojedini član Izvršnog odbora prestane obavljati dužnost prije isteka njegova mandata, Izvršni odbor mora kooptirati novog člana iz redova Zastupnika, čiji izbor potvrđuje Skupština na svojoj prvoj slijedećoj sjednici.
Izvršni odbor jednoglasno kooptira Zastupnika JK Sveti Nikola - Zlatka Taritaša kao člana Izvršnog odbora.

 

Zlatko Taritaš član JK Sveti Nikola Zagreb, podnio je ostavku na dužnost člana Vijeća za natjecanje. Zahvaljujemo se Zlatku na radu u ovom tijelu u protekle dvije i po godine. Prilog: Ostavka.


Temeljem članka 20. Statuta HJS-a sjednicu je sazvao Predsjednik Skupštine Vilim Nakrst povodom ostavke Predsjednice Ane Mrak Taritaš, u cilju ispunjavanja Statutarnih obveza i organizacije Izvanredne izborne Skupštine.
Prisutni: Vilim Nakrst predsjednik Skupštine - Zamjenik Predsjednika HJS-a – Članak 20.(4) Statuta HJS-a Prisutni iz IO HJS-a: Marin Milardović dopredsjednik, članovi Alvise Benussi, Nevio Prtenjača i Zoran Popović. Ostali prisutni:, Ivo Jaić tajnik, Edo Fantela predsjednik Vijeća za natjecanje. Predsjednik Nadzornog odbora Zdenko Cerović i član Izvršnog odbora Joško Berket ispričali su se radi poslovnih i osobnih obveza.

Organizacija Izvanredne Skupštine
Izvanredna izborna Skupština održati će se u Zagrebu, 18.8.2015. (utorak) sa početkom u 17.00 sati. Nakon Izvanredne izborne Skupštine održati će se Izvanredna Skupština na temu usklađivanja Statuta HJS-a sa Zakonom o udrugama.
Tumačenje Statuta – Članak 25.(5).9. – dužnost Izvršnog odbora
- Radi osiguranja ravnopravnosti zastupnika ujedno i mogućih kandidata za Predsjednika HJS-a, svi zastupnici koji su na dužnosti u tijelima HJS-a i na taj način onemogućeni da podnesu kandidaturu za predsjednika, moraju prije podnošenja kandidature dati pismenu ostavku na dužnost koju su do tada obavljali. Time će se kandidatura smatrati pravovaljana uz ispunjenje ostalih Statutarnih propisa.
- Isto vrijedi za zaposlenike HJS-a, prije predaje kandidature potrebno je otkazati ugovor o radu sa HJS-om u skladu sa ZOR-u.
- Član Izvršnog odbora koji je obavljao dužnost u dva mandata može se kandidirati za Predsjednika HJS-a, jer je Predsjednik HJS-a Statutom izdvojeno tijelo od samog Izvršnog odbora i bira se odvojeno od članova Izvršnog odbora.
- Na predstojećoj Izvanrednoj Skupštini bira se isključivo Predsjednik HJS-a, dok su sva druga tijela upravljanja HJS-a u važećem mandatu do kraja 2016. Godine: Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Stegovna komisija.

Razrješenje i imenovanje dopredsjednika Izvršnog odbora
Marin Milardović tražio je razrješenje dužnosti dopredsjednika, te do daljnjeg nastavlja rad u sastavu Izvršnog odbora kao član. Temeljem Statutarne obveze, za dopredsjednike Izvršnog odbora imenuju se jednoglasno Alvise Benussi i Zoran Popović.

Dopisi klubova – JK Mornar – Nastup na Test Eventu
Slijedom dopisa JK Mornar, VZN-a je odlučio da se za jedriličare koji nisu ispunili normu, a nastupiti će na Test Eventu RIO 2015. odobri 15.000,00 kn po jedriličaru (dvosjed 30.000,00 kn). Izvršni odbor prima na znanje raspodjelu rezervnih sredstava u okviru prava raspolaganja VZN-a.

Dopuna kriterija sufinanciranja juniora
Izvršni odbor nalaže Vijeću za natjecanje da izradi dopunu odluke o kriterijima sufinanciranja juniora usvojenoj na 7. sjednici Izvršnog odbora. Prvenstveno u slučaju osvojene medalje.