Sidebar

17
Ned, Pro


Oglasna ploča HJS-a

Održati će se 10.12.2016 u Velikoj vijećnici Grada Krka, Trg Josipa bana Jelačića 2, 51500 Krk, s početkom u 12.00 sati.
Materijali su objavljeni u rubrici za članstvo.

U Splitu su 27. i 28. listopada održane sjednice Nadzornog i Izvršnog odbora. Nadzorni odbor pregledao je poslovanje HJS-a, ocijenio rad pozitivnim i dao svoj izvještaj za narednu sjednicu Skupštine, koji će biti sastavni dio materijala Skupštine.

Izvršni odbor na svojoj sjednici donio je slijedeće odluke:

Potvrđuju se zapisnici prethodnih sjednica, te je izvršen pregled zaduženja: Edo Fantela dostavio je Izvješće (osvrt) sa OI RIO 2016 koji je Izvršni odbor primio na znanje. O izvještaju se i glasalo te su dva člana IO bila za usvajanje, a po jedan član protiv i jedan suzdržan. Predsjednik HJS-a će dostaviti izdvojeno mišljenje.

Financijski plan 2016. godine – Redovni program - Nakon odobrenja troška za nastup Martina Dolenca na SP, u Redovnom programu preostaje 76.000,00 kn za potrebe HJS-a do kraja 2016. godine za najnužnije potrebe.

Izvještaji i planovi (VOP, VZS, VZN)
VZS - Prihvaća se plan i izvještaj s time da financijski plan ostaje u okvirima 2016.
VOP - Dostaviti će plan nakon sastanka VOP-a. Fin. plan ostaje u okvirima 2016.
VZN - Temeljem Statuta, Izvještaj će se dostaviti Skupštini na znanje. Kod glasanja su dva člana IO bila za usvajanje, a po jedan član protiv i jedan suzdržan. Fin. plan ostaje u okvirima 2016. Preciznija izrada plana nakon zaprimanja odluke HOO-a o sredstvima. Predsjednik HJS-a će dostaviti izdvojeno mišljenje.

Priprema za Redovnu i Izbornu Skupštinu HJS-a - 10.12.2016. u 11.00 sati u Krku
Dnevni red – usvaja se Dnevni red obje Skupštine kako je priložen na sjednici
Materijali Skupštine – izmjene i dopune prema diskusiji na sjednici unijet će tajnik i dostaviti članovima IO:
- uvrštava se Poslovnik Skupštine usklađen sa izmjenama Statuta
- tajnik će dodatno provjeriti procjenu troškova do kraja godine
- godišnje članarine ostaju kao i za 2016. godinu
- uvrštavaju se dva podneska JK Mornar i JK Plav
- Financijski plan nije moguće precizno donijeti prije konkretnih informacija iz HOO-a i HZTK-a, te će se ažurirati do početka Skupštine i kada dobijemo odluku o sredstvima.
- izbor mjesta održavanja naredne sjednice Skupštine prepustiti će se zastupnicima
Dogovor sa domaćinom Skupštine oko organizacije Skupštine: tajnik će izvršiti dogovor i izvijestiti Izvršni odbor

Izvršenje odluke o donaciji gumenjaka klubovima korisnika – procjena vrijednosti
Temeljem izvršene procjene proizvođača gumenjaka i dobavljača vanbrodskih motora kojih je knjigovodstvena vrijednost amortizirana, Izvršni odbor usvaja priloženu procjenu i donira gumenjake klubovima korisnicima. Klubovi korisnici prema ranijim odlukama Izvršnog odbora dužni su podmiriti iznos PDV-a na procijenjenu vrijednost opreme:
JK Labud: 2 x 7.025,00 kn; JK Uskok: 8.162,50 kn; JK Sveti Krševan: 9.072,50 i JK Mornar: 7.025,00 kn.

Popis imovine na dan 31.12.2016. – imenovanje komisije: Imenuje se komisija u sastavu: Josip Višić predsjednik te članovi Marko Mišura i Lana Tosti.

Dopisi JK Labud i JK Split – kriterij juniora ISAF YOUTH – VZN će odgovoriti na zahtjeve klubova nakon DP za juniore. Predsjednikov prijedlog o donošenju odluke Izvršnog odbora po ovom pitanju nisu prihvatili ostali članovi Izvršnog odbora. Predsjednik će dati izdvojeno mišljenje.

Nabava RU jedrilica Dragon Force: Izvršni odbor upoznat je sa realizacijom plana HJS-a kod HZTK-a i načinom nabave RU jedrilica za razvoj i promociju.
Prima se na znanje odlazak tajnika klase na skupštinu ILCA prema planu. Očekuje se preciznije izvještavanje tajnika klase laser Zlatke Jakleićića.
Tajnik je prezentirao i dao na uvid troškove za izradu slika i panoa u uredu HJS-a sukladno odobrenim troškovima po planu HJS-a
Izvršiti će se nabava 100 kravata tvrke Croata za promociju HJS-a, prema priloženoj ponudi i omogućiti nabava za potrebe promocije članstva po povoljnijoj cijeni
Odgovor na dopis trenera klase Optimist: VZN će sukladno Statutu predložiti Izvršnom odboru imenovanje tajnika klase Optimist u narednom periodu
Prima se na znanje odlazak tajnika na ISAF Skupštinu u Barceloni
Prijedlog Skupštini za nagradu jedriličarima i trenerima je po 20.000,00 kn za tri jedriličara i dva trenera osvajača medalja na OI RIO.

Predsjednik Marin Milardović usmeno daje ostavku na dužnost Predsjednika HJS-a, te navodi razlog što članovi IO ne podržavaju njegova nastojanja.

Predsjednik HJS-a Marin Milardović obavijestio je članove Izvršnog odbora i predsjednika Skupštine o svojoj ostavci na dužnosti u HJS-u.
Sukladno Statutu HJS-a (članak 23.4), do daljnjeg ga zamjenjuje predsjednik Skupštine Vilim Nakrst.

 
41. sjednica Izvršnog odbora Hrvatskoga jedriličarskoga saveza održana je u Rijeci, 28. rujna, 2016. godine. Sjednicu je vodio predsjednik Marin Milardović. Zaprimljene su isprike i opravdanja radi nemogućnosti prisustvovanja drugih članova. Predsjednik izražava zadovoljstvo rezultatima u Riju te čestita svima na uspjehu. Prije potvrde zapisnika ove sjednice, donosimo najvažnije informacije za članice HJS-a.

Nastup na OI RIO 2016
Izvršni odbor prima na znanje izvještaje Josipa Vehovca – savjetnika za regatna pravila, Marka Mišure vođe tima i Zrinke Grancarić člana Pododbora za suradnju sa medijima. Izvještaji od Ede Fantele Predsjednika VZN-a i Vlade Ivančeva šefa medicinskog tima nisu zaprimljeni.
Razvijena je diskusija između predsjednika Marina Milardovića koji je nezadovoljan što se VZN ne sastaje, odnosno ne radi, bez obzira na istu primjedbu sa prošle sjednice IO i predsjednika VZN-a Ede Fantele. U vezi izvještaja Edo Fantela kaže da je on u Riju bio kao trener posade, ne kao Izbornik, i da su svi treneri radili po individualnim programima. Edo Fantela će sukladno odluci IO svoj izvještaj iz Rija dostaviti zajedno sa redovnim godišnjim izvještajem VZN-a Izvršnom odboru.
Redovni program - Prima se na znanje pregled realizacije u Redovnom programu, te se prijedlog preraspodjele sredstava odgađa. Ured će dodatno provjeriti sa klubovima korisnicima Redovnog programa o stvarnim potrebama do kraja godine kao i troškovima u prethodnom razdoblju te izvijestiti Izvršni odbor do kraja idućeg tjedna. Izvršni odbor će o navedenom odlučiti na elektronskoj sjednici.
Program HJS-a RIO – prima se na znanje privremeni izvještaj o trošku koji na dan sjednice iznosi 231.768,26 kn.
Optimist – izvršen je uvid u troškove klase Optimist koji je unutar plana, te će član IO Nevio Prtenjača odlučiti o odobravanju zatraženih dodatnih troškova sa EP, ali samo do ukupnog previđenog iznosa za ovu klasu.

Priprema za Skupštinu HJS-a
Datum održavanja je određen odlukom Skupštine - 10.12.2016. u 11.00 sati u Krku
Materijali Skupštine – pregled zaprimljenih kandidatura sukladno Statutu HJS-a:
Izvršni odbor je sukladno Statutu HJS-a tumačio ispravnost zaprimljenih kandidatura za tijela upravljanja HJS-a, uz suzdržan glas člana IO Zlatka Taritaša te donio slijedeće odluke.
Za Predsjednika HJS-a zaprimljene su dvije kandidature. Kandidatura Zlatka Taritaša (prijedlog Sveti Krševan) za Predsjednika HJS-a je sukladna Statutu HJS, dok kandidatura Nevena Barana (Rijeka) za Predsjednika HJS-a nije zaprimljena u roku, jer je sedma podrška zaprimljena 2.9.2016 nakon propisanog roka.
Za predsjednika Skupštine zaprimljene su dvije kandidature: Vilima Nakrsta (Sveti Krševan) i Nevena Barana (Rijeka) i za dopredsjednika Skupštine jedna kandidatura Janka Brnardića (Siscia). Za predsjednika Stegovne komisije pristigla je jedna kandidatura Aljoše Gatina (Zagreb).
Izvršni odbor raspravljao je i o kandidaturi Milana Odaka (Uskok) za predsjednika Nadzornog odbora, koji nije zastupnik kluba člana HJS-a u trenutku nominacije. JK Uskok uputio je dopis kojim obavještava HJS da će nakon Redovne sjednice Skupštine, Milan Odak biti zastupnik JK Uskok na Izbornoj sjednici Skupštine. U skladu sa Člankom 11. Statuta HJS-a Izvrši odbor ocjenjuje ovu kandidaturu ispravnom.
Sjednica Izvršnog odbora na kojoj će se potvrditi Dnevni red i materijali Skupštine održati će se 26.10.2016. Stručna tijela svoje planove i izvještaje moraju dostaviti u ured do 20.10.2016. Obavještavaju se predsjednici i članovi drugih Tijela upravljanja HJS-a da će se Materijali Skupštine objaviti i poslati klubovima temeljem Statuta HJS-a do 10.11.2016., pa prema navedenim rokovima da pošalju svoje izvještaje za sjednicu Skupštine.

Kalendar i PH
2016 godina – Seniorsko i juniorsko PH
Zaprimljena je kandidatura JK Opatija koja predlaže drugi termin od propisanog natječajem i to za vrijeme održavanja Opatija kupa. Zaprimljena je i nepotpuna zajednička kandidatura tri kluba iz Splita JK Mornar, JK Labud i JK Split koji prihvaćaju uvijete i termine iz natječaja. Izvršni odbor daje rok do petka 30.09.2016 u 12.00. sati da navedeni klubovi nadopune zajedničku kandidaturu i pošalju na propisanom obrascu sa uvjetima kandidature, nakon čega će Izvršni odbor donijeti odluku.
Natječaj za organizaciju PH 2017 godine
Natječaj će se raspisati pod istim uvjetima i rokovima kao i u 2016. godini.
Dostava podataka za Kalendar regata 2017 – izrada web online obrazaca
Kroz 2017. godinu postupno će se uvoditi web obrasci za prijavu regata, koji bi potpunu i obaveznu primjenu imali od početka 2018. godine, za što se zadužuje tajnik.

Usavršavanje trenera – sporazum sa KIF-om
Prema dosadašnjim obavljenim razgovorima potpisati će se i formalni ugovor o suradnji sa Kineziološkim fakultetom u Splitu.

Obavezni Revizijski nadzor poslovanja HJS-a - Prihvaća se Ponuda za obavljanje revizijskog uvida u financijske izvještaje za 2016. godinu od poduzeća Maran doo u iznosu od 5.000,00 kn + PDV.

Razno:
- razmotriti će se mogućnosti novčanog nagrađivanja jedriličara i trenera
- tajnik je izvijestio o pripremi za uređenje prostorija HJS-a na adekvatan način sukladno posljednjim uspjesima jedriličara
- na ISAF godišnjoj Skupštini za jedriličare godine nominirani su Šime Fantela i Igor Marenić

Izvršni odbor je na svojoj 41. sjednici od 28.09.2016. sukladno Statutu HJS-a tumačio ispravnost zaprimljenih kandidatura za tijela upravljanja HJS-a, uz suzdržan glas člana IO Zlatka Taritaša te donio slijedeće odluke u vezi svih zaprimljenih kandidatura.


Za Predsjednika HJS-a zaprimljene su dvije kandidature. Kandidatura Zlatka Taritaša (prijedlog Sveti Krševan) za Predsjednika HJS-a je sukladna Statutu HJS, dok kandidatura Nevena Barana (Rijeka) za Predsjednika HJS-a nije zaprimljena u roku, jer je sedma podrška zaprimljena 2.9.2016 nakon propisanog roka.
Za predsjednika Skupštine zaprimljene su dvije kandidature: Vilima Nakrsta (Sveti Krševan) i Nevena Barana (Rijeka) i za dopredsjednika Skupštine jedna kandidatura Janka Brnardića (Siscia). Za predsjednika Stegovne komisije pristigla je jedna kandidatura Aljoše Gatina (Zagreb).
Izvršni odbor raspravljao je i o kandidaturi Milana Odaka (Uskok) za predsjednika Nadzornog odbora, koji nije zastupnik kluba člana HJS-a u trenutku nominacije. JK Uskok uputio je dopis kojim obavještava HJS da će nakon Redovne sjednice Skupštine, Milan Odak biti zastupnik JK Uskok na Izbornoj sjednici Skupštine. U skladu sa Člankom 11. Statuta HJS-a Izvrši odbor ocjenjuje ovu kandidaturu ispravnom.