Sidebar

17
Ned, Pro


Oglasna ploča HJS-a

Predsjednik Hrvatskog jedriličarskog saveza (HJS) Zlatko Taritaš sazvao je za subotu, 11. ožujka 4. sjednicu Izvršnog odbora HJS-a. Izvršni odbor će razmatrati prijedloge Vijeća za natjecanje za tekuću i naredne godine. Na dnevnom redu je plan raspolaganja imovinom HJS-a te suradnja sa Hrvatskom olimpijskom akademijom HOO-a i Kineziološkim fakultetom odnosno obrazovanje i usavršavanje trenera u jedrenju.
Na 3. telefonskoj sjednici Izvršnog odbora donijeta je odluka o produženju ugovora za najam prostorija ureda HJS-a do 2022. godine.

Sjednica Izvršnog odbora održana je u Zagrebu, 6. veljače 2017. godine. Nakon utvrđivanja kvoruma i dnevnog reda sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.
Izvršni odbor je po prijedlogu predsjednika stručnih tijela imenovao članove stalnih stručnih tijela. Vijeće zbora sudaca: Ted Weidlich i Nena Marelich Iushich i Vijeće odbora premjerača: Josip Jospić i Denis Marinov. Prima se na znanje informacija sastava Odbora za žalbe VZS-a: Josip Vehovec predsjednik, Franco Battistin, Neven Baran, Zoran Grubiša i Tonko Petešić

Članstvo HJS-a:
Jedriličarsko brodarski klub Lastovo primljen je u članstvo, a JK Tramontana prema rješenju Ureda državne uprave pripojio se Jedriličarskom klubu Jugo i prestao postojati, te se briše iz popisa članova HJS-a.

Popis imovine na dan 31.12.2016.
Potrebno je za narednu sjednicu pripremiti popis jediničnog stanja imovine, kako bi se sukladno prethodnim odlukama izvršio otpis neupotrebljivog sukladno zakonu ili donacija na klubove uz pokriće PDV-a.

Kalendar 2017
Daske Slalom – PU Peliška jedra Orebić, 20-24. lipnja, 2017. - Izvršni odbor usvaja prijedlog klase neolimpijske daska i kandidaturu PU Peliških jedara za organizaciju PH Slalom.
Šljuka – JK Plav Krk, 23-25 lipanj, 2017. – usvaja se kandidatura za organizaciju PH po dogovoru sa klasom Šljuka.

Molba za oslobađanje od plaćanja pristojbe za naknadnu prijavu u Kalendar – JK Podstrana
Izvršni odbor usvaja argumente kluba za oslobađanje od plaćanja pristojbe za naknadno uvrštenje, te uvrštava regatu IFCA Grand Prix u Kalendar HJS-a za 2017. godinu.

Planovi stručnih tijela

Usvaja se usklađeni financijski plan VZS-a sa sredstvima odobrenim od Izvršnog odbora i Skupštine HJS-a. Prima se na znanje popis sudaca predviđenih za program razmjene sudaca u okviru financijskog plana.

Prijedlozi VZN-a: Usvaja se prijedlog da se za skrb oko organizacije nastupa na Olimpijskim igrama mladih – Buenos Aires 2018 imenuju: Ivica Dolenc ispred Izvršnog odbora i Damir Čargo ispred Vijeća za natjecanje.
Usvaja se prijedlog da se za 2018. godinu ponovo uvrsti PH za prijelazne klase na popis državnih prvenstava u jedrenju, te je potrebno razraditi dodjele titula i naslova prvaka u odnosu na uzrasne kategorije, prvenstveno u Laser Radialu.
Usvaja se prijedlog da se od 2018. godine za PH AOC seniori i juniori, natječaj raspiše temeljem organizacije natjecanja u četverogodišnjem razdoblju.

Konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora održana je u Zagrebu, 4. siječnja 2017. godine. Sjednici su prisustvovali Zlatko Taritaš predsjednik i članovi Izvršnog odbora Gea Barbić, Ivica Dolenc, Petar Kopanica, Marko Matić i Robert Sandalić, Ivo Jaić tajnik i Edo Fantela. Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik.


Ukratko o odlukama sa 1. sjednice:
Za dopredsjednicu/ka Izvršnog odbora imenovani su Gea Barbić i Zoran Popović.
Za predsjednika VZN-a imenuje se Edo Fantela. Po njegovom prijedlogu imenuju se članovi: Damir Čargo, Josip Golem, Vedran Mandić i Damir Nakrst. Za predsjednika VZS-a imenuje se Miroslav Bjelajac i za predsjednika VOP-a imenuje se Zoran Grubiša.
Članovi Izvršnog odbora podijeliti će naknadno zaduženja po određenim područjima. U raspravi se daje naglasak na radu sa mladima, počevši od kadeta, te suradnja sa međunarodnim tijelima od udruženja klasa do World Sailinga i Eurosafa.

Prijedlog imenovanja trenera u program HOO-a
Temeljem poziva i roka zadanog od HOO-a, na prijedlog predsjednika VZN-a Ede Fantele, Izvršni odbor prihvaća prijedlog imenovanja trenera jedriličara Šime Fantele i Igora Marenića (OI zlato), Tonča Stipanovića (OI srebro) i Ivana Kljakovića Gašpića (OI 5 mjesto) u program HOO-a.
U Program angažiranja trenera HJS će predložiti: Edu Fantelu, Jozu Jakelića i Tonča Antunovića.

Sažeta informacija o stanju računa HJS-a - Izvršni odbor prima na znanje informaciju o stanju računa, potraživanjima i ugovornim obvezama koje je u skladu sa planom HJS-a.

Novi Ugovor o zakupu dijela poslovnog prostora
Prima se na znanje novi Ugovor o zakupu poslovnog prostora u dijelu vlasništva Nikole Deškovića (*ispravljeno 10.1.2017, Nikola umjesto Žarko) koji koristi HJS i kojim se povećava cijena najma. Predsjednik će o navedenome razgovarati sa najmodavcem.

Svečana dodjela priznanja za 2016 godinu
Svečana dodjela priznanja za 2016 godinu, pod nazivom Veliki dan hrvatskog jedrenja, održati će se u Zagrebu dana 7. veljače 2017. Dodjela priznanja za najbolje rezultate u 2016. godini planirano je u Hotelu Panorama. Temeljem prijedloga na sjednici Predsjednik će sastaviti konačnu listu uzvanika.

Putni troškovi članova tijela HJS-a
Putni troškovi članova tijela HJS-a definirani su aktom HJS-a - Odluka o službenom putovanju i putnim troškovima i Posebnom odlukom o službenom putovanju i putnim troškovima.
Predsjednik neće koristiti pravo na putne troškove, te apelira na članove Izvršnog odbora i druga tijela da se troškovi koliko god mogu racionaliziraju.

Naredna sjednica Izvršnog odbora planira se u Zadru dana 19. siječnja, u 16.00 sati.

U Krku je u domaćinstvu JK Plav, u subotu 10. prosinca održana Redovna i Izborna sjednica Skupštine HJS-a. Zastupnici su birali predsjednike i članove tijela Skupštine u novom četverogodišnjem mandatu 2017-2020.

Za predsjednika je izabran Zlatko Taritaš (Sveti Krševan Zadar), a prema njegovom prijedlogu za članove Izvršnog odbora izabrani su: Gea Barbić (Vega Pula), Ivica Dolenc (Karkadur, Medulin), Petar Kopanica (Punat) Marko Matić (Trogir), Zorna Popović (Val Šibenik) i Robert Sandalić (Punta Bajlo Zadar).

Predsjednik Skupštine je Vilim Nakrst (Optimist, Opatija) i dopredsjednik je Janko Brnardić (Siscia Sisak)

Predsjednik Nadzornog odbora je Milan Odak (Uskok Zadar) i članovi Đulijano Kos (Kvarner, Rabac) i Prvenko Bušelić (Bura, Makarska).

Predsjednik Stegovne komiisje je Aljoša Gatin (Zagreb) i članovi Berislav Manestar (Plav Krk), Darko Marenić (Reful Cres), Milko Volarić (Galeb Kostrena) i Elvis Ačko (Dobro more Zagreb).

Na Redovnoj sjednici Skupštine zastupnici su usvojili izvještaje svih tijela Skupštine: Predsjednika HJS-a, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovne komisije. Usvojen je Financijski plan za 2017. godinu. Skupština je potvrdila i usklađenje Poslovnika Skupštine sa novim Statutom HJS-a.

Slijedeća Redovna sjednica Skupštine održati će se u Splitu, u organizaciji JK Mornar 9. prosinca. 2017.

Redovna i izborna sjednica Skupštine HJS-a održati će se u subotu 10.12.2016. u Velikoj vijećnici Grada Krka, Trg Josipa bana Jelačića 2, s početkom u 12.00 sati. Domaćin je JK Plav Krk povodom 140-te obljetnice.

Registracija i verifikacija zastupnika započeti će u 11.00 sati.

Pozivamo članstvo da provjeri upisane zastupnike klubova na stranicama HJS-a i ukoliko je došlo do promjene zastupnika vašeg kluba, isto odmah dostavite u ured putem priloženog obrasca.

Ukoliko ste spriječeni u dolasku, možete imenovati zamjensku osobu koja će predstavljati vaš klub na Skupštini. U tom slučaju ispunite priloženu punomoć koja treba biti ovjerena od kluba i zastupnika.

Ukupno članstvo na Skupštini u Krku broji 115 članova, od kojih  na dan 30.11.2016. pet klubova nema pravo glasa:  JK 5. Milja, JK Rijeka, Kiteboarding Klub Bol, Kiteboarding Klub Adrenalin i KJD Tri Strijele.  Pozivamo navedene da podmire svoju obvezu plaćanja godišnje članarine i steknu pravo glasa.

Materijali za Skupštinu objavljeni su u rubrici za članstvo.

46. sjednica Izvršnog odbora Hrvatskoga jedriličarskoga saveza održana je u Zagrebu, 25. studenog 2016. godine

Sjednicu je temeljem Statuta HJS-a 23.(4) vodio Vilim Nakrst, predsjednik Skupštine. Prisustvovali su dopredsjednici Izvršnog odbora Alvise Benussi i Zoran Popović, članovi Nevio Prtenjača, Zlatko Taritaš i Joško Berket i Ivo Jaić tajnik. Prije potvrde zapisnika ove sjednice, donosimo najvažnije informacije za članice HJS-a.

Potvrđuje se zapisnik 44. sjednice i 45. elektronske sjednice uz napomenu: Naknadno dostavljeno izdvojeno mišljenje Marina Milardovića uvrstiti će se kao prilog zapisnika 44. sjednice. Ubuduće će se izdvojena mišljenja, uvrštavati u zapisnike sjednica isključivo ako su podnesena na samoj sjednici, odnosno naknadno zaprimljena izdvojena mišljenja neće se uvrštavati u zapisnike sjednica.

Tumačenje Statuta – ostavka Predsjednika i sazivanje Sjednice Skupštine HJS-a
Izvršni odbor postupajući po svom statutarnom zaduženju tumačenja Statuta HJS-a u cilju nesmetanog rada HJS-a i osiguranja pravovaljanog rada HJS-a do naredne Redovne i Izborne sjednice Skupštine, sagledao je sve činjenice nakon situacije kada je Predsjednik Marin Milardović podnio ostavku:
- Izvršni odbor je na svojoj sjednici od 27.10.2016. usvojio Dnevni red i Materijale Redovne i Izborne sjednice Skupštine koja će se održati odlukom Skupštine HJS-a 10.12.2016. u Krku.
- Na samom kraju sjednice Izvršnog odbora od 27.10.2016., a nakon sazivanja Redovne i Izborne sjednice Skupštine, Predsjednik Marin Milardović usmeno podnosi ostavku, koju i pisanu dostavlja 3.11.2016 godine, na zahtjev Predsjednika Skupštine Vilima Nakrsta od 31.10.2016.
Iz navedenog proizlazi da je ostavka podnesena unutar roka od 45 dana do datuma održavanja već sazvane Redovne i Izborne sjednice Skupštine i za koju je ranije proveden kandidacijski postupak sukladno Statutu počevši 1. rujna 2016. godine, te da bi u ovom momentu sazivanje Izvanredne izborne sjednice Skupštine, nakon što je već sazvana Redovna izborna sjednica, postiglo suprotan učinak u smislu kojeg je napisan članak 23.(4). Statuta HJS-a, a to je da se održi red i kontinuitet rada HJS-a.
Nadalje, u slučaju sazivanja Izvanredne izborne sjednice Skupštine, osoba izabrana na dužnost Predsjednika HJS-a, mogla bi obavljati svoju dužnost do 10.12.2016. kada je temeljem Statuta određeno da se sazove Redovna izborna sjednica, ili čak ne bi bila u mogućnosti obavljati privremenu dužnost jer bi rok sa sazivanje Izvanredne sjednice bio nakon 10.12.2016. Dakle, u ovom slučaju, sazivanje Izvanredne sjednice Skupštine bilo bi kontraproduktivno.

Priprema Skupštine u Krku i ispravak u materijalima.
- Odluka o usklađivanju procedura Hrvatskog jedriličarskog saveza sa
Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrole nadopunjena je u točki 5. Nabava robe i usluga kako je priloženo na sjednici.
- Izvršene su sve pripreme za održavanje Skupštine u Krku u suradnji sa organizatorom

Kalendar 2017. godine
- U tijeku su usklađivanja regata zainteresiranih klubova do konačnog usvajanja.

Natječaj za organizaciju PH 2017 – u roku pristigle kandidature:
PH do 12: JK Galeb, JK Guc, JK Kvarner Rabac, JK Uljanik Plovidba
Izvršni odbor ocjenjuje priloženu kandidaturu JK Kvarner Rabac kao najkompletniju, te dodjeljuje organizaciju PH do 12 godina 2017 - JK Kvarner Rabac.
PH za kadete U17/U16: JK Postira
Dodjeljuje se organizacija PH za kadete 2017 jedinom kandidatu JK Postira.
PH seniori i juniori: JK Val Crkvenica, JK Bura Makarska
Izvršni odbor dodjeljuje organizaciju PH za seniore i juniore 2017. godine JK Bura iz Makarske u cilju organiziranja prvenstava Hrvatske na što širem području.
PH dvoboj: JK Val Šibenik, PH ORCi: JK Val Šibenik i PH IOM: JK Val Šibenik. JK Valu iz Šibenika dodjeljuje se PH ORCi, PH IOM i PH u dvoboj jedrenju kao jedinom kandidatu.